Uit de media

Wynia’s Week

Let op, Eerste Kamer: alleen het huidige pensioenstelsel kent solidariteit tussen de generaties

Door Harrie Verbon 29 maart 2023

Geplaatst in Pensioenen

Onlangs nam Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar in Tilburg. Hij is één van diegenen die meegewerkt hebben aan de hervorming van ons pensioenstelsel. Eerst was de verhoging van de AOW-leeftijd zijn doel, zie hier. Daarna kwam de hervorming van het aanvullende pensioenstelsel aan de beurt. Hij mocht in Trouw nog eenmaal uitleggen waarom die hervorming nodig en gewenst is. Bovenberg begint met de claim dat het huidige pensioenstelsel ‘doodziek’ is. Het is goed hem in extenso te citeren:Het nieuwe pensioenstelsel: dit zijn de onzekerheden

Uit de uitzending van RADAR 27 maart 2023

Al ruim tien jaar hebben we het erover: het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een collectieve pensioenpot, krijgt iedereen een individueel pensioenpotje. De Tweede Kamer stemde al voor het nieuwe stelsel en als ook de Eerste Kamer instemt moet de gezamenlijke pensioenpot van 1500 miljard euro verdeeld worden. De pensioenfondsen moeten dit gaan verdelen, maar dat gaat nog een grote klus worden. ‘Fouten zijn niet te herstellen. Het is zaak om het in één keer goed te doen.’ 

Eerst even een korte uitleg, want waar hebben we het ook alweer over. Op dit moment hebben we een collectief pensioenstelsel. Dat is eigenlijk een grote pensioenpot waar we allemaal premie voor betalen en waaruit de pensioenen worden betaald. Straks wordt dat een een individueel stelsel. Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje. Hierdoor zie je duidelijker hoeveel premie je inlegt voor je oude dag. 

Beleggen met premies

Met je premie wordt, net als nu, alsnog belegd. Iedereen krijgt een eigen rekening waarop de totaal betaalde premie staat, plus de beleggingswinst. Het bedrag gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar gaat omlaag als het slechter met de beleggingen gaat. Het staat van te voren daarom niet vast hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt. Daarom komt er bovenop de individuele spaarpotten toch een collectieve reserve pot, om grote schommelingen eventueel te dempen. 

Op 22 december 2022 stemde de Tweede Kamer voor de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Nu is het de vraag hoe de Eerste Kamer gaat stemmen. Als de Eerste Kamer de wet goedkeurt dan moeten de pensioenfondsen voor 1 januari 2027 over op het nieuwe stelsel. Maar er zijn drie grote onzekerheden. 

40 tot 50 jarigen hebben teveel betaald

Er is een groep die meer risico loopt met de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Dit zijn de 40 tot 50 jarigen. In het huidige pensioenstelsel is het zo geregeld dat de jongere generatie meebetaalt aan de pensioenopbouw voor oudere werkenden. Dus hebben de 40 tot 50 jarigen de eerste twintig jaar van hun werkende leven relatief veel geld betaald, dat deels gebruikt is voor de pensioenopbouw van de oudere generatie werkenden.

Hoogleraar economie aan de Tilburg Universiteit Marike Knoef legt uit: ‘De 45-jarige loopt in die zin meer risico dan een 25-jarige. En voor die groep is een compensatie, alleen hoe groot die compensatie is, dat is ook afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.’

In de nieuwe pensioenwet betalen de jongeren niet meer mee aan de pensioenopbouw van oudere werknemers. 50plus Eerste Kamerlid Martin van Rooijen twijfelt of de groep 40 tot 50 jarigen wel gecompenseerd gaan worden. ‘In de wet staat nu dat die compensatie niet verplicht is, dat die compensatie wel mag gegeven worden. Maar of dat gaat gebeuren of een pensioenfonds daartoe besluit is maar de vraag. En die compensatie moet door iemand en door iets betaald worden.

Hoogleraar economie aan de Tilburg Universiteit Marike Knoef legt uit: ‘De 45-jarige loopt in die zin meer risico dan een 25-jarige. En voor die groep is een compensatie, alleen hoe groot die compensatie is, dat is ook afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.’

Data niet op orde 

Om alle individuele bellegingspotjes te berekenen moeten alle data natuurlijk op orde zijn. Maar uit een onderzoek van de De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat dit nog niet het geval is. 75 procent van de pensioenfondsen blijkt tekortkomingen te hebben in hun data kwaliteitsbeleid. Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken van de deelnemers van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld dat een pensioenaanspraak niet meer herleidbaar is of niet volledig is. 

Van Rooijen, maakt zich zorgen. ‘Je praat in totaal over 10 miljoen pensioendeelnemers. 3 miljoen gepensioneerden. 7 miljoen werknemers. Dat zijn 20 miljoen dossiers. De pensioenfondsen zeggen heb daar maar vertrouwen in: het komt wel goed. Dat hebben we met de toeslagenaffaire ook gezien. Dan zijn er grote uitvoeringsproblemen. Wij kunnen dat soort grote dingen niet aan.’

Fouten zijn onherstelbaar 

Als er dan een foutje wordt gemaakt bij een pensioenberekening dan is dit onherstelbaar zegt Marike Knoef. ‘Zouden er fouten gemaakt worden? Ja, dan is dat niet eenvoudig om te herstellen, want dan zou je bij de ene persoon geld weg moeten halen omdat bij de andere persoon weer neer te zetten. Je kunt het de de pensioenpot één keer verdelen en ja dan is het ook wel zaak om dat in één keer goed te doen. We moeten ons dus van tevoren beseffen dat we het niet meer makkelijk kunnen terugdraaien.’ 


Pieter Omtzigt:


Zo verkwanselt de overheid bestaanszekerheid burgers


18 maart 2023
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt hield zaterdag 18 maart, de Hub Cobbenrede over het thema bestaanszekerheid. Hij deed dat in Heerlen, de plek met de hoogste energiearmoede van heel Nederland.


Dagblad Trouw

Senator Martin van Rooijen (50Plus) strijdt al dertig jaar voor ‘het beste pensioen ter wereld’

Martin van Rooijen Beeld Boudewijn Bollmann

Martin van Rooijen: Beeld Boudewijn Bollmann

Ooit was hij de jongste staatssecretaris, nu is hij de nestor van de Haagse politiek. Als senator voor 50Plus wil Martin van Rooijen (80) met alle geweld het nieuwe pensioenstelsel tegenhouden. ‘Politiek is net als sport: je kunt winnen of verliezen. Ik ga er altijd voor.’


Nederlander meest tevreden over pensioen

Pensioen Pro 8 feb 2023

Nederlanders hebben van alle Europeanen het meeste vertrouwen in de hoogte van hun pensioen, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Eiopa. Zes op de tien meent genoeg geld te hebben voor een comfortabele oude dag.
In het Consumer Trends Report 2022 van Eiopa staat dat 64% van de Nederlanders erop vertrouwt genoeg financiële middelen te hebben voor een zorgeloze oude dag. Het gemiddelde in alle EU-landen ligt op 45%. Anders gezegd: 55% van de Europeanen voorziet pensioenproblemen.

Andere landen waar het vertrouwen in de toekomstige uitkering ook hoog is, zijn Denemarken (62%), Luxemburg (61%) en Oostenrijk (56%). Slovenië (30%), Griekenland (30%), Polen (25%) en Letland (24%) bungelen onderaan. De onderzoeksresultaten van Eiopa komen van de zogeheten Eurobarometer, waaraan bijna 26.000 Europeanen van 18 jaar en ouder hebben meegedaan. De studie werd uitgevoerd door Ipsos.


Nederlandse pensioenen stijgen met uitzonderlijke 7,2%

Financiële Dagblad 24 januari 2023

Gaby de Groot – Puck Sie

Na de financiële crisis bleven pensioenverhogingen uit, of waren ze mager. In 2023 is dat totaal anders. ‘Bestuurders hebben uit alle macht gekeken waar ze iets extra’s kunnen doen om de pijn te verzachten.’

De Nederlandse pensioenen zijn per 2023 met gemiddeld 7,18% gestegen, na jaren met magere of helemaal geen verhogingen. Door de verbeterde financiën, tijdelijke regels en maatschappelijke druk kozen pensioenfondsbestuurders voor uitzonderlijke indexaties in een tijd van torenhoge inflatie.


Financiële Dagblad 17 januari 2023

Eerste Kamer laat zich niet opjagen bij behandeling pensioenwet

Tempo maken, was dinsdag aanvankelijk de boodschap van coalitiepartijen bij de start van de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer. De senaat hoeft’ het werk van de Tweede Kamer niet over te doen’, hield Carla Moonen (D66) haar collega’s voor. Zelf opnieuw deskundigenbijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld, zag Tineke Huizinga (ChristenUnie, CU) ‘niet zitten’. De Tweede Kamer heeft dat immers al uitgebreid gedaan — en alles is terug te kijken.

Toch schaarden uiteindelijk ook de coalitiefracties zich achter de wens van de oppositie dat er ook in de Eerste Kamer meerdere technische briefings, deskundigenbijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes komen.


EW Magazine – Ingezonden opinie:

Nieuwe pensioenwet brengt geen verbetering

02 januari 2023 – Leestijd: 3 minuten

In de komende maanden velt de Eerste Kamer een oordeel over de grootschalige hervorming van de oudedagsvoorzieningen. Stemt ook de senaat in met de nieuwe pensioenwet? Bijzonder hoogleraar en advocaat Hans van Meerten hoopt van niet. In een ingezonden opinie legt hij uit wat er schort aan de Wet toekomst pensioenen.


de volkskrant

ANALYSE

De pensioenwet gaat er komen, maar minister Schouten moet nog wel aan de bak

Gijs Herderscheê 22 december 2022, 23:56

De Tweede Kamer heeft de gordiaanse knoop doorgehakt: na jaren oeverloze discussie stemde een meerderheid donderdagavond voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar dat betekent niet dat de kopzorgen voor minister Carola Schouten (Pensioenen) voorbij zijn.


de volkskrant – 20 december 2022

ACHT VRAGEN

Tweede Kamer stemt deze week over de nieuwe pensioenwet: wat betekent dat voor u?

Na jaren van voorbereidingen is het zover: de Tweede Kamer stemt deze week over de hervorming van het pensioenstelsel. Dinsdag over een reeks wijzigingsvoorstellen en moties. Donderdag over het uiteindelijke wetsvoorstel, inclusief de dinsdag aangenomen veranderingen. Wat staat er op het spel?


Elseviers Weekblad

Pieter Omtzigt: ‘Dit kan het vertrouwen in politiek en instituties systemisch raken’

12 december 2022

Genadeloos legt Pieter Omtzigt (49) de nieuwe pensioenwet op de pijnbank. Welke bezwaren heeft het onafhankelijk Tweede Kamerlid tegen de grootste financiële hervorming ooit?

Zouden er verkiezingen worden gehouden voor de beste debatbijdrage in de Tweede Kamer, dan gooit Pieter Omtzigt hoge ogen. 

Begin november, https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-toekomst-pensioenen-0  , veegde hij in een anderhalf uur durend betoog de vloer aan met de Wet toekomst pensioenen, die ten grondslag ligt aan de verdeling van 1.500 miljard euro pen­sioenvermogen.


de Volkskrant 15 december 2022

Pensioenwet lijkt op weg naar veilige haven: meerderheid in beide Kamers ligt binnen handbereik

De pensioenhervorming lijkt op een meerderheid in het parlement te kunnen rekenen. Niet alleen de regeringspartijen maar ook PvdA, GroenLinks en SGP steunen de hervorming in principe. Daardoor ligt ook een meerderheid in de Eerste Kamer onder handbereik.


Nuance DNB bij pensioensommen: hoger, maar ook riskanter

FD – 15-12-2022 Martine Wolzak

De berekeningen van DNB beloven een belangrijke rol te spelen in het Kamerdebat over het nieuwe pensioenstelsel donderdag.

Een ‘free lunch’ bestaat niet, hield De Nederlandsche Bank woensdag de Tweede Kamer voor. Ook niet bij pensioenhervormingen. ‘Het eerlijke verhaal is dat pensioenen in het nieuwe stelsel niet zonder meer omhoog gaan, ze gaan meer meebewegen met financiële markten’, aldus DNB-directeur Tjerk Kroes. ‘Dat is riskanter.’


de Volkskrant

DNB rekent uit: nieuwe pensioenwet leidt in vrijwel alle gevallen tot een hoger pensioen

Gijs Herderscheê 12 december 2022

Het beoogde nieuwe pensioenstelsel leidt gemiddeld voor werknemers en gepensioneerden tot een hoger pensioen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen die De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de pensioenfondsen, heeft gemaakt.

Vergeleken met eerdere berekeningen komt het nieuwe systeem er nog beter uit. Wel zijn er verschillen tussen pensioenfondsen omdat sommige er financieel beter voor staan dan andere en ook de leeftijdsopbouw van de klanten verschilt


FD 30 november 2022

Commissie parameters biedt Kamer nog weinig zekerheid over nieuw pensioen

Door Puck Sie en Martine Wolzak

Het lang verwachte advies van de commissie parameters is er. ‘De commissie wat?’, denkt u nu misschien. Maar Kamerleden keken er reikhalzend naar uit, in de hoop dat het meer zekerheid biedt over de uitkomsten van het nieuwe pensioenstelsel.

Afbeelding met tekst, rekenmachine, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijving

Illustratie: Istock/FD Studio

In het kort

De Tweede Kamer heeft eindelijk het langverwachte advies van de commissie parameters gekregen.

Deze groep wetenschappers bekijkt met welke cijferreeksen pensioenfondsen mogen rekenen.

Kamerleden hoopten dat dit advies meer zekerheid zou bieden bij de uitkomsten van het nieuwe pensioenstelsel.

Toch neemt het advies niet alle onzekerheden in het nieuwe en het oude stelsel weg.

Het rapport van de commissie parameters, onder leiding van oud-toezichthouder Femke de Vries (DNB en AFM), had er eigenlijk voor de zomer al moeten zijn. Maar pas woensdagavond laat stuurde pensioenminister Carola Schouten (ChristenUnie) het naar de Tweede Kamer. De commissie adviseert pensioenfondsen de komende jaren te rekenen met iets lagere rendementen en een iets lagere rente.

De late oplevering, vanwege de omvang en complexiteit van de klus, is een van de redenen dat de behandeling van de pensioenwet in de Kamer langer duurt dan gepland. Ook is de beoogde ingangsdatum van de wet een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2023. Zo wilden GroenLinks en Partij van de Arbeid niet over het wetsvoorstel stemmen zolang het advies er niet was. Ook de SGP en Pieter Omtzigt vonden dat het nieuwe pensioenstelsel niet te beoordelen zou zijn, zonder dit advies. En de coalitie heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.


de Volkskrant

Pensioenhervorming in cruciale fase met nieuwe rapport aan de Kamer

De positie van pensioenfondsen verslechtert iets door de nieuwe maatstaven waarmee zij begin 2023 moeten gaan rekenen. Dat beperkt hun speelruimte weliswaar als het beoogde nieuwe pensioenstelsel door het parlement wordt aangenomen. Maar omdat de fondsen er op dit moment vrijwel allemaal goed voorstaan, staat dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel niet in de weg.

Gijs Herderscheê 30 november 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woensdag tijdens een plenair debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woensdag tijdens een plenair debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dit blijkt uit een brief van minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor de pensioenen, aan de Tweede Kamer. Tegelijk met de brief stuurt zij het langverwachte rapport van een commissie naar de Kamer over economische uitgangspunten waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Die uitgangspunten gelden voor het huidige systeem, maar ook voor het nieuwe stelsel waarover het parlement zich nu buigt. Dat nieuwe stelsel zou op 1 juli volgend jaar van kracht kunnen worden.


Volkskrant

INTERVIEW

Minister Schouten verdedigt nieuwe wet: ‘Pensioenverhoging, dát is wat de mensen nodig hebben’

Na wekenlang debat over de nieuwe Pensioenwet is de Tweede Kamer in de greep van de twijfel: is dit de goede wet op het goede moment? Juist wél, betoogt minister Carola Schouten, die vecht voor haar wet: ‘Het nieuwe stelsel maakt nu al verschil.’

Gijs Herderscheê 26 november 2022, 05:00

Minister Carola Schouten Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Minister Carola Schouten Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De pensioenfondsen staan er riant voor. De pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden worden fors verhoogd: 14,5 procent in de bouw, 12 procent bij het ambtenarenfonds ABP, 6 procent in de zorg.

En toch buigt het parlement zich over een pensioenhervorming. De collectieve pot, in totaal ruim 1.400 miljard euro, wordt dan per pensioenfonds verdeeld over individuele rekeningen. Het pensioen wordt afhankelijk van de ingelegde premie plus het rendement. Dat kan betekenen dat het pensioen lager wordt als de beleggingen tegenzitten, of hoger als het goed gaat. Iedere werknemer legt geld in op zijn eigen rekening. Dat betekent dat de middelbare werknemer, zeg 40 tot 50 jaar, de subsidie die hij nu krijgt van jongere collega’s, kwijtraakt en daarvoor moet worden gecompenseerd.


Uitzonderlijke pensioenverhogingen, hoe kan dat?

FD – 23 november 2022

Door Puck Sie

Pensioenfondsen maken deze weken ongekende pensioenverhogingen bekend. De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde dit jaar, maar ze profiteren ook van versoepelde regels.


FD 18-11-2022

Is het debat over de nieuwe pensioenwet ooit af?

Martine Wolzak

De Tweede Kamer zet een nieuw instrument in om het wetsvoorstel voor de pensioenhervorming ‘beter te maken’. Kamerleden gaan hem artikel voor artikel doornemen. Laatste loodjes, of het begin van een nieuwe politieke ronde?

Alles bij elkaar is niet meer dan een uur over pensioenen gepraat in de Tweede Kamer deze week. Toch leverde dat meer nieuws op dan de marathonzittingen van meer dan twaalf uur de afgelopen weken: voor het eerst in decennia gaat de Kamer een wet artikelsgewijs behandelen. Het idee om dat te doen komt uit de koker van Kamerlid Pieter Omtzigt, die er al maanden voor pleit.


Pensioenwet haalt ook na tweede marathonsessie de finish (nog) niet

Financieel Dagblad – Martine Wolzak 10 november 2022

In het kort

-Voor een tweede dag vergaderde de Tweede Kamer van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat over het nieuwe pensioenstelsel.

-Een ontbrekend wetenschappelijk advies groeit uit tot grootste struikelblok.

-PvdA en GroenLinks, nodig voor steun in de Eerste Kamer, willen niet stemmen voordat het advies van de commissie er is.

Het is tijd voor duidelijkheid, vindt pensioenminister Carola Schouten (CU). Nog langer wachten met een beslissing over het wetsvoorstel voor de pensioenhervorming laat pensioenfondsen en hun deelnemers te lang in onzekerheid, zei zij donderdag in de Tweede Kamer. Zeker nu pensioenfondsbesturen de komende weken moeten beslissen of zij volgend jaar de pensioenen verhogen.

Maar na een opnieuw de hele dag durend debat met de Tweede Kamer over het nieuwe pensioen, bleek de oppositie nog niet zover. En de minister heeft wel hun steun nodig om de wet ook door de Eerste Kamer te krijgen, waar VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid hebben. Het debat is opnieuw niet afgerond, terwijl dat eigenlijk vorige week had moeten gebeuren. Dinsdag beslissen de partijen pas hoe en wanneer zij verder gaan met de behandeling van de pensioenwet.


de Volkskrant – 11 november 2022

NIEUWS

Minister Schouten past pensioenwet aan: Kamer wil risico voor jonge spaarders omlaag

De nieuwe pensioenwet zal nog op punten veranderen voordat er over wordt gestemd in de Tweede Kamer. Zo wordt voor pensioenfondsen de mogelijkheid beperkt om intern voor jonge leeftijdsgroepen geld te lenen van oudere groepen.

Dat beloofde minister Carola Schouten donderdag aan de Tweede Kamer. Als de belegging met het geleende geld verkeerd uitpakt, bestaat het risico dat het pensioenpotje van jongeren leeg raakt, terwijl wel premie is betaald. Een groot deel van de Tweede Kamer vreest de gevolgen en drong in het debat bij Schouten aan op aanpassing.


de Volkskrant 9 november 2022

ANALYSE

Het beslissende pensioendebat: waar knelt het volgens de Kamer?

Het debat over de pensioenwet beleeft donderdag een beslissende dag. Welke kritiek zal minister Carola Schouten moeten pareren in de Tweede Kamer, en hoe zal ze dat doen?


Gemiste indexatie dreigt flink op te lopen

Pensioen Pro 31 okt 2022

Naar verwachting stijgt de totale niet verleende indexatie aanzienlijk, omdat de meeste pensioenfondsen de inflatie dit jaar slechts gedeeltelijk kunnen goed maken. Bij sommige grote bedrijfstakfondsen komt de achterstand boven de 30%.

Dat valt op te maken uit een inventarisatie van Pensioen Pro van de gemiste indexatie begin dit jaar, op basis van de jaarverslagen over 2021, en inschattingen van experts. Zo verwacht Corine Reedijk van Aon dat de meeste fondsen de pensioenen hoogstens 4% verhogen, onder meer omdat ze dit jaar soms al een extra toeslag hebben verleend.

Ook Agnes Joseph, werkzaam voor onder meer Achmea, neemt aan dat fondsen terughoudend zullen zijn. ‘Ze willen een buffer hebben om financiële tegenvallers te kunnen opvangen in de aanloop naar het nieuwe stelsel.’


De Limburger

De nieuwe pensioenwet, hoe zit dat nu?

Jong en oud op de publieke tribune tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer.  

Jong en oud op de publieke tribune tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer.   — © ANP

Maastricht – Vrijwel niemand snapt meer hoe het zit met de Wet toekomst pensioenen. Daarom een poging om de chaos uit te leggen waar de politiek mee bezig is.

Rob Cox – 4 november 2022

In de Tweede Kamer is dagen gediscussieerd over de nieuwe pensioenwet. De grootste zak met geld van Nederland, 1500 miljard euro, wordt opnieuw verdeeld. Dat is meer dan drie keer de totale Nederlandse staatsschuld. Meer dan tien jaar wordt er al gepraat over de Wet toekomst pensioenen.

Maar hoe zijn we eigenlijk op dit punt gekomen? We hebben al jaren een van de beste pensioenstelsels van de wereld. Waarom moet het anders?


Financieel Dagblad

Pensioenen • 3 nov 17:42

Bestuurders in dubio: de pensioenen kunnen omhoog, maar met hoeveel?

Puck Sie

De pensioenuitkeringen kunnen voor het eerst in jaren stijgen, net nu de inflatie torenhoog is. Maar de bestuurders van pensioenfondsen staan voor grote dilemma’s.

In het kort

Voor het eerst in jaren praten bestuurders weer over fikse pensioenverhogingen.

Zulke indexaties zijn welkom, want de torenhoge inflatie holt de koopkracht uit.

Maar de dilemma’s voor bestuurders zijn groot.

De spelregels zijn anders en de toekomst is economisch onzeker.

Door versoepelde regelgeving en de snel oplopende rente staat de wereld op zijn kop en gaat het opeens weer over pensioenverhoging (indexatie). Het is een gesprek dat de bestuurders van pensioenfondsen jarenlang niet voerden. Ze boekten beleggingswinsten, maar konden deze niet uitkeren omdat hun financiële positie niet goed genoeg was.


Financieel Dagblad

Trekt flirt met pensioenplicht GroenLinks en PvdA definitief over de streep?

Puck Sie Martine Wolzak – 3 november 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, in gesprek met Farid Azarkan (Denk) en Bart van Kent (SP)

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, in gesprek met Farid Azarkan (Denk) en Bart van Kent (SP) Foto: Bart Maat/ANP

In het kort

 1. Op de dag van het grote pensioendebat flirtten werkgevers en vakbonden met het idee van een algemene pensioenplicht.
 2. Dat was vooral bedoeld om de steun van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks voor het pensioenakkoord te behouden.
 3. De twee linkse oppositiepartijen willen de wet aanpassen om meer werknemers pensioen te laten opbouwen.
 4. Of hun steun van deze eisen afhangt, wilden zij niet zeggen.

Tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord was het in de polder en het kabinet nog onbespreekbaar: een algemene pensioenplicht. Maar woensdag, niet toevallig op de dag van het grote debat over de pensioenhervorming in de Tweede Kamer, kwam er plots een opening.


de Volkskrant

NIEUWS

Sociale partners maken enorme draai: ‘Desnoods pensioenplicht voor werknemers’

Als uiterste middel om meer werkenden pensioen te laten opbouwen, zijn werkgevers en vakbeweging niet meer principieel tegen een pensioenplicht. Met deze enorme draai proberen ze de Tweede Kamer over de streep te trekken om in te stemmen met de nieuwe Pensioenwet.


de Volkskrant

8 VRAGEN OVER PENSIOENHERVORMING

Erop of eronder voor het nieuwe pensioenstelsel: waarom is het nodig en wat schiet u ermee op?

Gijs Herderscheê 2 november 2022, 05:00

Beeld Jasper Rietman

Na vele jaren van voorbereidende schermutselingen is het woensdag zover: de Tweede Kamer behandelt de hervorming van het pensioenstelsel. Wat staat er op het spel? En wat gaat u daarvan merken? Verleden, heden en toekomst van de Nederlandse pensioenen in acht vragen.


Financieel Dagblad

Pensioenen • 1 nov 18:37

‘Krankzinnig’ of ‘heel goed’? Tweede Kamer buigt zich over megapensioenhervorming

Puck Sie Martine Wolzak

Met de steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kan de uitvoering van het pensioenakkoord rekenen op een Kamermeerderheid. Dat neemt niet weg dat de voorgenomen megaoperatie nog grote onzekerheden kent.

Pensioenminister Carola Schouten.

Pensioenminister Carola Schouten. Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP

In het kort

 1. De Tweede Kamer debatteert woensdag in de grote zaal over de nieuwe pensioenwet.
 2. Op cruciale punten in de wet zijn de onzekerheden nog altijd groot.
 3. Er is discussie over de herverdeling van het pensioenvermogen en de gaten in de pensioenopbouw van 45-plussers.
 4. Ook zijn er juridische en uitvoeringstechnische struikelblokken.

Ondanks fel verzet van een deel van de oppositie is het woensdag zover. Na meerdere keren vertraging en uitstel debatteert de Tweede Kamer in de plenaire zaal over de nieuwe pensioenwet.


de Volkskrant – 1 november 2022

Opinie: De Wet Toekomst Pensioenen levert werknemers volledig uit aan de financiële sector

Het is zorgwekkend dat politici de huidige zekere pensioenuitkering willen vervangen door een onzeker financieel product: de Tweede Kamer zou zich als wetgever moeten opstellen en níét de redenaties van de – belanghebbende – financiële sector moeten volgen.


de Volkskrant

Werkgevers en vakbonden slaan handen ineen: basisregeling voor werknemer zonder pensioen

Veel meer werknemers moeten voor hun pensioen gaan sparen. Dit kan door de introductie van een simpele pensioenregeling die kleine bedrijven kunnen gebruiken. Daarmee moeten binnen vijf jaar zo’n 450 duizend werknemers pensioen opbouwen.

Gijs Herderscheê17 oktober 2022, 17:16

1,7 miljoen werkenden bouwden in 2020 geen pensioen op. Beeld Marcel van den Bergh

1,7 miljoen werkenden bouwden in 2020 geen pensioen op.Beeld Marcel van den Bergh

Ook moet de overheid de aanwezigheid van een pensioenregeling meewegen bij het gunnen van opdrachten aan bedrijven. Bedrijven met een regeling moeten de voorkeur krijgen. In een ultieme poging de pensioenhervorming te redden, stellen vakbeweging en werkgevers dit voor aan het kabinet en de Tweede Kamer. Het toenemende aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt, speelt een cruciale rol bij de behandeling van de pensioenhervorming door de Tweede Kamer. Zo’n 1,7 miljoen werkenden, een kwart van het totaal, bouwden in 2020 geen pensioen op, rapporteerde De Nederlandsche Bank. De helft is zelfstandige, de andere helft werknemer in loondienst.


Wynia’s Week

Het schrikbewind van De Nederlandsche Bank kost pensioenfondsen 50 miljard

BOMHOFF151022-DNB-pensioen

Pieter Lakeman, luis in de pels van de financiële sector, heeft een proces aangespannen tegen De Nederlandsche Bank, omdat de pensioentoezichthouder ‘de pensioenfondsen dwong tot incorrecte schattingen van hun balansverplichtingen’. (Beeld: screenshot DNW)


Financieel Dagblad

Aanpak minister Schouten bij zzp’ers en werknemers zonder pensioen ‘te passief’

Martine Wolzak 10 oktober 2022

Vanwege de grote hoeveelheid vragen die nog leven in Tweede Kamer heeft minister Schouten vorige week al besloten dat de nieuwe pensioenwet niet meer op 1 januari volgend jaar in kan gaan.


de Volkskrant

Kabinet geeft startsein voor experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Gijs Herderscheê 10 oktober 2022, 13:48

Zelfstandigen kunnen ook bij pensioenfondsen gaan sparen voor hun pensioen. Vijf jaar lang mogen de fondsen hiermee experimenteren. Als ze het experiment daarna stoppen, kunnen zzp’ers die zich dan hebben aangesloten wel met hun ingelegde bedrag bij het fonds blijven.


Minister stelt nieuwe pensioenwet opnieuw uit

FD – Martine Wolzak – 6-10-2022

Pensioenenminister Carola Schouten stelt de invoering van de nieuwe pensioenwet uit. De beoogde ingangsdatum van 1 januari aanstaande is volgens haar ‘niet langer realistisch’, daarom mikt zij nu op 1 juli volgend jaar. Met dit uitstel wil Schouten ‘duidelijkheid’ geven aan de pensioensector.


De Volkskrant

Wordt het nieuwe pensioenstelsel de zoveelste gebroken belofte van een Rutte-kabinet?

OPINIE

De rente stijgt, de beurs daalt en de inflatie was nog nooit zo hoog. Zal het nieuwe pensioenstelsel ook functioneren bij die economische omstandigheden? Er is alle reden nog eens uitgebreid naar de ‘Wet toekomst pensioenen’ te kijken.

Met de Wet toekomst pensioenen wil de regering alle bestaande pensioenen in één keer omzetten: het hele stelsel moet anders, en de pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro moet in een korte tijdspanne worden verdeeld tussen miljoenen individuele potjes.


Dagblad TROUW

OPINIE

Dat nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp

Het nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp. Het huidige stelsel kan beter gemoderniseerd worden, aldus Luc Meuwese, Lid Sectorraad Senioren FNV.

Luc Meuwese – 21 september 2022, 07:45 – ©Anita Huisman

Een tafereel: de mensen ­komen verschrikt uit hun huizen gerend; ze horen het starten van een motorzaag. Twee maanden geleden ontvingen ze post van de gemeente: er zouden bomen worden omgezaagd. De meesten lazen de brief niet, enkelen haalden hun schouders op, niemand reageerde. Maar nu ze het starten van de motorzaag horen schrikken ze op en protesteren ze: ‘Dit hebben wij nooit gewild, bel de burgemeester, bel de wethouder, dit gaat niet gebeuren!’


De Volkskrant

Schouten garandeert: nieuw pensioen niet meer dan 5 procent lager dan het oude

Gijs Herderscheê15 september 2022, 18:17

Mensen die bij pensioenfonds zitten, mogen er bij de overgang naar het nieuwe pensioensysteem maximaal 5 procent op achteruitgaan. Daarvoor komt extra regelgeving. Zonder die regels zouden de spaarders er veel meer op kunnen verliezen.

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen deed deze toezegging donderdag op de tweede dag van de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Deze WTP regelt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. In principe is er steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, plus van de PvdA en GroenLinks.


De Volkskrant

Analyse

Het nieuwe pensioenstelsel leek zo’n goed idee, maar nu rijzen er toch twijfels

Donderdag verdedigt minister Carola Schouten in de Tweede Kamer de hervorming van het pensioenstelsel. Over de invoering van het nieuwe stelsel is jaren gepraat en het geniet brede steun. Maar nu het bijna zover is, zorgen de stijgende rente en dalende vermogens van pensioenfondsen voor twijfel.

Gijs Herderscheê15 september 2022, 05:00

De rente uitschakelen als bepalende factor bij de pensioenen, het leek zo’n goed plan. Jarenlang immers blokkeerde die almaar dalende rente de verhoging van de pensioenen. Steeds groter werd de onvrede onder gepensioneerden. Het leek daarom beter met een systeemwijziging de pensioenen te koppelen aan de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. Die waren de laatste jaren immers geweldig. Maar in de nu geldende wet woog dat niet op tegen het effect van de ultralage rente.


Eindhovens Dagblad

Mening | Met nieuw stelsel is 30 procent verdampt pensioen nog niet terug; in 12 jaar al die koopkracht verloren

INGEZONDEN OPINIE BERGEIJK/EINDHOVEN – De rekenregels rondom pensioen kunnen simpel aangepast worden aan de uitpuilende pensioenkassen. Toch moet er een stelsel komen dat zo complex is dat het onuitvoerbaar lijkt.

Theo Pols en Frank Winnubst 13-09-22, 07:00

Het artikel ‘Wie krijgt wat uit de pot van 1500 miljard?’ volgt de standaard redenering vanuit de pensioenpolder (ED 10-9). Tegelijk blijven er zeer relevante vragen onbesproken. Zoals die rond het heilige huisje van de rekenrente, de besteding van de miljarden niet uitgekeerde pensioenindexaties, en de onbetaalbare implementatie van een onuitvoerbaar nieuw pensioensysteem.


‘Ik ben hier omdat ik bestolen word’

Pensioen Pro 12 sept 2022

De eerste inhoudelijke behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer trok maandag vooral veel boze pensionado’s. Het tijdelijke Tweede Kamergebouw blijkt niet op hun komst berekend.


De Volkskrant

Bellen met Onze Haagse verslaggever – 12-09-2022

Kamer buigt zich over nieuwe pensioenwet: ‘Iedereen is gespitst op de vraag: wat zien we dit keer over het hoofd?’

Het is de grootste wijziging in het Nederlandse sociale stelsel in decennia, de nieuwe pensioenwet waarover de Tweede Kamer zich vandaag buigt. We bellen met politiek verslaggever Gijs Herderscheê over de gevolgen.


Zeven struikelblokken voor pensioenwet

Financieel Dagblad 11-09-2022

Na jaren polderen is het de beurt aan de Tweede Kamer. Maandag 12 september start de politieke behandeling van de grootste wijziging in het Nederlandse sociale stelsel in decennia: de nieuwe pensioenwet. Het FD zet zeven potentiële hindernissen op een rij.

Links en rechts zijn er nog veel vragen te verwachten over de ingrijpende wijziging in het sociale stelsel.


ABP-topman: ‘We lijden onder het huidige pensioenstelsel’

FD – Martine Wolzak 5 sept

Harmen van Wijnen trad een halfjaar geleden aan als topman van pensioenfonds ABP, aan de vooravond van het nieuwe pensioenstelsel, dat volgend jaar moet ingaan. Maar de politiek moet er nog over beslissen. Haast is geboden, vindt Van Wijnen. ‘We moeten nu de stap zetten.’


’Pensioenen onzekerder en minder helder’

Ouderenclubs slaan alarm over nieuwe pensioenstelsel: ’Meer koopkracht is loze belofte’

06-09-2022 De Telegraaf

Door MARTIN VISSER

NIEUWEGEIN – Gepensioneerden slaan alarm over hun huidige en toekomstige koopkracht. De belofte dat het nieuwe pensioenstelsel tot een betere oude dag zal leiden, is hoogst onzeker. Daarmee wordt de belangrijkste belofte van het pensioenakkoord niet waargemaakt.


Een nieuwe pensioenwet zónder berekeningen met deze hoge inflatie? Niet doen!

De Volkskrant Opinie 4 september 2022

Alle huidige pensioenen overhevelen naar het nieuwe systeem zonder te weten wat de gevolgen van inflatie zijn en hoe de reserves verdeeld worden, kan tot grote fouten leiden, betogen Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en expert Eric Bergamin.


RutteVier gaat uw pensioen lager en onzekerder maken

Het kabinet RutteVier staat op het punt om twee zeer schadelijke veranderingen aan de brengen in de Nederlandse pensioenen. Pensioenen mogen nog maar voor een klein deel in (lucratieve) aandelen beleggen en zijn aangewezen op (minder renderende) staatsleningen. Werknemers wordt ook niets meer beloofd: ze moeten maar zien wat ze aan pensioen krijgen. Eduard Bomhoff trekt aan de bel. De tijd dringt.


Dick Boeijen over de nieuwe pensioenregeling

21-07-2022 – BRON:  Pensioenfonds Zorg & Welzijn

In 2020 werd Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, gevraagd te adviseren bij de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en kabinet. In dat kader heeft hij intensief meegewerkt aan de totstandkoming van een compleet nieuwe pensioenregeling: de solidaire premieregeling. We spraken Dick vanuit de gedachte: is overstappen naar een premieregeling nog wel nodig, nu de rente stijgt en er per 1 oktober geïndexeerd wordt?


Als we de rekenrente aanpassen is nieuw pensioenstelsel helemaal niet nodig

De Volkskrant
Opinie

5 juli 2022

De risicovrije rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen is geen rationele keuze, betoogt oud-pensioenbestuurder Jan Willem Dieten. Rekenen met een prudent verwacht rendement, zoals voor 2007 gebeurde, is veel logischer en maakt een nieuw pensioenstelsel overbodig.


Het huidige pensioenstelsel zou per ongeluk weleens heel goed kunnen werken in magere jaren

De Volkskrant

Commentaar Pieter Klok

21 juli 2022

Het vermogen van ambtenarenpensioenfonds ABP is in een half jaar met 66 miljard gedaald, een afname van 12 procent. Niettemin gaan de pensioenen dit jaar omhoog. De afgelopen jaren, toen het vermogen van de pensioenfondsen hard steeg, bleven de uitkeringen juist gelijk waardoor de koopkracht van gepensioneerden daalde.


Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt, ondanks miljarden vermogensverlies

Financieele Dagblad 21 juli 2022

Bij de grootste vijf pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal voor ruim €100 mrd aan vermogen verdampt. Desondanks is de dekkingsgraad gestegen.

Pensioenfondsen beleggen op de financiële markten om de pensioenen van (oud-)werknemers te kunnen betalen.


De omkering van de pensioenparadox: de fondsen worden armer, de pensioenen gaan omhoog

De Volkskrant 21 juli 2022

De pensioenfondsen zijn in het eerste halfjaar van 2022 een stuk armer geworden. Toch staan ze er op papier veel beter voor dan eerder. Door deze paradox worden de pensioenen nu massaal iets verhoogd, vaak voor het eerst in ruim tien jaar tijd.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers dit jaar van de vier grootste pensioenfondsen en uit een overzicht van de Pensioenfederatie, de lobbykoepel van pensioenfondsen.


Lakeman vraagt Ondernemingskamer jaarrekening drie grote pensioenfondsen te vernietigen

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI stelt dat vrijwel alle pensioenfondsen onder dwang van DNB in hun jaarrekeningen een te lage rekenrente hanteren waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen. Daarom vraagt Lakeman aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de jaarrekening 2021 van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te vernietigen.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’

Door Martin Visser

De Telegraaf – 24 jun. 2022 in FINANCIEEL

Amsterdam – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.


Ton Verlind Media

Ombouwen pensioen: voor 1 miljoen medewerkers een jaar lang werk

8 juli 2022

Hoe goed de tweede aflevering van het journalistiek onderzoeksprogramma ‘Zwarte Zwanen’ over de pensioenen (Omroep Max, Cees Grimbergen) dinsdag 5 juli 2022 op NPO 2 ook was, het lukt zelfs de meest doorgewinterde journalist niet om De Nederlandsche Bank een antwoord te ontfutselen op de vraag waarom een goed functionerend pensioenstelsel op de schop moet. ‘Omdat het niet langer houdbaar is’, was aanvankelijk het standaardantwoord. Maar sinds de pensioenreserve ondanks een marktrente van vrijwel nul tegen de klippen is gegroeid van 600 miljard in 2008 naar bijna 1800 miljard (laatste tijd wat gedaald) , is die mantra niet meer vol te houden. Toch komt er een nieuw stelsel. Het is zo ingewikkeld dat het de vraag is of het überhaupt gaat werken.


Opinie: De Volkskrant 04-07-2022

Gepensioneerden van nu en straks lopen 134 miljard mis

Dat de pensioenuitkeringen al jaren niet worden gecorrigeerd voor inflatie is het gevolg van een door De Nederlandsche Bank en overheid gehanteerde zeer voorzichtige rekenrente. Dat een nieuw pensioenstelsel, zoals DBN-toezichtdirecteur Else Bos suggereert, deze problemen oplost voor oude én nieuwe gepensioneerden, is een drogredenering, betoogt Cees Grimbergen


De Volkskrant 29-06-2022


Opinie: Debat over rekenmethode onderstreept noodzaak nieuw pensioenstelsel

Tegenover de beloften die pensioenfondsen doen aan hun deelnemers, staat nu één gezamenlijke pot met beleggingen. Dit leidt tot debat wie welk deel van de pot krijgt. Het nieuwe pensioenstelsel maakt hier een einde aan, betoogt DNB-toezichtdirecteur Else Bos.

Emiel Stolp, voormalig pensioenfondsbestuurder Hengelo, geeft onder het artikel een reactie.


De Volkskrant 25-06-2022

De grote inhaalslag moet bij de pensioenen nog worden gemaakt: ‘We willen voorkomen dat straks een generatie op nul begint in het nieuwe stelsel’

Kan de vlag uit bij gepensioneerden, nu het ene na het andere fonds overgaat tot indexering? Het is een eerste stapje, maar volgens deskundigen, ouderen en vakbond FNV moet er ook nog een veel grotere inhaalslag worden gemaakt. ‘Laat nu zien dat je de uitkeringen niet blijft oppotten.’

Nog voor de Wet Toekomst Pensioenen na de zomer wordt behandeld in de Tweede Kamer moeten gepensioneerden de achterstallige indexering ontvangen voor hun huidige rechten worden overgeheveld naar een nieuw stelsel. Dat schrijven de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D’66 in een brief aan hun Tweede Kamerfracties.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66:
’Misgelopen pensioengeld compenseren’

De Telegraaf – Door MARTIN VISSER
24-06-2022 in FINANCIEEL

AMSTERDAM – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde
pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.Gepensioneerden blij met iets meer geld,
maar: ’Kunnen boodschappenprijzen niet
bijhouden’

Extraatje gaat op aan volle koelkast

AMSTERDAM – 24-06-2022 – Het nieuws dat de grote fondsen de pensioenen gaan verhogen leidt lang niet overal tot opluchting. Zo vreest Ties de Vries nog altijd B-merken te moeten blijven kopen in de supermarkten, omdat er slechts enkele tientjes bijkomen terwijl de prijzen gierend omhoog knallen. Bij Wilma Berkhout klinkt er iets meer vreugde door nu er na bijna veertien jaar wachten goed nieuws is. „Misschien kan ik nu eindelijk wat van de rekeningen betalen die er nog liggen.”


Tunnelvisie pensioen leidt tot onbeheersbare situatie; stop behandeling Wet toekomst pensioenen

INGEZONDEN OPINIE – EINDHOVEN – Binnenkort besluit de politiek definitief over de toekomst van onze pensioenen. Een onzekere en onbeheersbare situatie dreigt.

John Ruben 31-05-22, 08:01
De regering wil de politieke behandeling zo snel mogelijk afronden zodat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in kan gaan. Dat zal met name in de Eerste Kamer nog wel enige toezeggingen aan de oppositiepartijen vereisen maar het lijmvermogen van de huidige regering is vrij hoog. En dan kan het best eens zo zijn dat een paar toezeggingen, die misschien niets met het pensioendossier te maken hebben, voldoende zijn om de besluitvorming definitief af te ronden. Het uitvoeringstraject daarna zal nog enige jaren in beslag nemen maar dan is wel de wettelijke basis gelegd voor een uiterst onzekere toekomst wat onze pensioenen betreft.


Toezicht Pensioenen moet weg bij De Nederlandsche Bank

Nederland is het enige land in Europa waar pensioenfondsen vallen onder de Centrale Bank. Helaas heeft DNB al bijna vijftien jaar druk uitgeoefend op de pensioenfondsen om minder in aandelen te beleggen, en meer in staatsschuld. Dit zonder uit te leggen waarom alleen in Nederland de consensus in literatuur en praktijk, dat pensioenfondsen met hun lange horizon juist méér dan gemiddeld in aandelen moeten beleggen, niet opgaat. Volgens hoogleraar Eduard Bomhoff moet het toezicht op pensioenfondsen daarom weg bij DNB.


Ingezonden brief door Emiel Stolp in NRC 4 april 2022

CMHF – oproep tot indexatie ABP-pensioen in Tweede Kamer behandeld

De CMHF-oproep aan de Tweede Kamer om de beleidsregels tijdens transitie naar het nieuw Pensioencontract aan te passen, om zo indexatie van de pensioenen bij ABP mogelijk te maken, is op 15 februari 2022 door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering behandeld.

De commissie heeft besloten dat de leden onze brief desgewenst kunnen betrekken bij het commissiedebat over pensioenonderwerpen op 24 maart 2022.

De CMHF gaat er vanuit dat indexatie tijdens het commissiedebat van 24 maart a.s. aan de orde zal worden gesteld gezien het vermogen dat veel pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het wordt tijd dat zowel gepensioneerde als actieve leraren, verplegers, agenten, militairen, beleidsambtenaren enz. rendement gaan ontvangen dat op hun uitgesteld loon (pensioenpremie) is behaald.

Het is namelijk niet meer aan hen uit te leggen dat dit niet kan vanwege zelf bedachte unieke politieke regels.

Lees hier de brief van de CMHF aan de Tweede Kamer.

Lees hier de reactie van de Tweede Kamer op de CMHF-brief


de Volkskrant

Opinie: In een nieuw pensioenstelsel dient plaats te zijn voor een basispensioen

Rob BakkerArnoud Boot en Reinout van der Heijden7 februari 2022

Met enkel AOW als basisinkomen ben je er niet als je naar een eerlijker pensioenstelsel wilt. De burger betrek je er pas bij door de invoering van een basispensioen.

De komende vijf jaar gaat Nederland alle pensioentegoeden overhevelen naar een nieuw stelsel, dat beter, eerlijker en moderner moet worden. Daarmee zou het stelsel weer toekomstbestendig zijn.


Er is geld genoeg voor een waardevast pensioen en voor lagere premies

Algemeen Dagblad – Peet Vogels 05-12-21

Afgelopen week pleitten partijen in de Tweede Kamer nog voor een hogere AOW om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Maar waarom worden de pensioenen niet gewoon verhoogd, vraagt Bernard van Praag, emeritus hoogleraar UvA en lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP, zich af.

 

Politiek spel met pensioenen

3 november 2021 Commentaar FD

Opmerking RHP: Uitwerking Pensioenakkoord in Wet gaat ernstige barsten vertonen!!!

Wouter Koolmees kon het niet vaak genoeg zeggen: een breed draagvlak is onontbeerlijk voor het pensioenakkoord. Na een valse start aan het begin van Rutte III, heeft de voormalig minister van Sociale Zaken zijn benen uit zijn lijf gelopen om uiteindelijk de steun te krijgen van linkse oppositiepartijen Partij van de Arbeid en GroenLinks, van werkgevers, vakbonden en de pensioensector.

Kritiek op vroegpensioenregeling: ‘Zo was het niet bedoeld’

ANP

Werknemers in sommige sectoren kunnen sinds 1 januari eerder met pensioen dankzij de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Ze krijgen dan 1847 euro bruto per maand van hun werkgever. Maar de regeling doet nauwelijks waarvoor die bedoeld is: mensen met zware beroepen eerder laten stoppen dan op hun AOW-leeftijd. Ook wordt de RVU volgens deskundigen te breed ingezet, bijvoorbeeld voor kantoormedewerkers.

Het probleem: de regeling blijkt onaantrekkelijk voor mensen die het bedrag moeilijk kunnen aanvullen, bijvoorbeeld eenverdieners met een laag pensioen. Vanuit de vakbond en deskundigen klinkt stevige kritiek: “Zo was het niet bedoeld.”

Nieuwe vertraging dreigt voor pensioenhervorming

EW 24-10-2021 – JEROEN VAN WENSEN

De komende jaren moet het standaard middelloonpensioen worden vervangen door ‘het nieuwe pensioencontract’. Maar dat nieuwe contract bevat een ernstige ontwerpfout, lijkt uit onderzoek. Verdere vertraging voor de hervorming van het pensioenstelsel dreigt, schrijft Jeroen van Wensen.

Indexering in 2022?

13/10/2021 OR Net

Demissionair Staatssecretaris Wiersma heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2022 de pensioenen weer omhoog kunnen. Het kabinet staat toe dat pensioenfondsen de pensioenen indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105 procent, mits de Tweede Kamer daar ook mee instemt.

Nieuwe pensioenwet jaar uitgesteld

‘VERTRAGING MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN INDEXATIE’

Senioren FNV Magazine 032021 – Tekst Pien Heuts Beeld Christiaan Krouwels

De nieuwe pensioenwet wordt in 2023 ingevoerd, een jaar later dan gepland. Welke gevolgen kan dit hebben voor onze pensioenen? Willem Noordman (1954) van het algemeen FNV-bestuur legt het uit.

Gezond lang doorwerken is illusie voor zware beroepen

BN DeStem 11/9/2021 – PEET VOGELS

Vroeg met pensioen niet betaalbaar voor versleten werknemers

Honderdduizenden oudere werknemers dreigen voortijdig uit te vallen, waarschuwt vakbond CNV. Ze kunnen niet eerder stoppen met werken, maar zijn wel versleten.

Bouwpensioenfonds weigert vergissing terug te draaien: ’Het klopt, maar het is zeer onredelijk

Telegraaf DFT 16 september 2021 – Dave Krajenbrink

AMSTERDAM

Pensioenfonds bpfBouw weigert een advies van de Ombudsman Pensioenen over partnerpensioen op te volgen, zo maakt de ombudsman donderdag zelf bekend. Het is voor het eerst dat de ombudsman de naam van een pensioenfonds waarover een klacht is ingediend publiek maakt. Het pensioenfonds zelf baalt ervan, maar blijft achter zijn beslissing staan.

NOOT: Pensioenfondsen vormen een hoeksteen in het collectieve en solidaire pensioenstelsel. Zij voeren de arbeidsvoorwaarde pensioen uit. Zij behoren dus dienstbaar te zijn aan de premiebetalers: de deelnemers aan pensioenfondsen. Uit bijgaand voorbeeld van het pensioenfonds van de ‘Bouw’ blijkt het echter een bureaucratisch moloch! Waar blijven de leden van het Verantwoordingsorgaan: de ‘toezichthouders’ namens de deelnemers?

Ook zzp’ers willen ooit met pensioen

FD 15-09-2021
Wilma van Hoeflaken

Veel zelfstandigen zijn niet bezig met hun pensioen, terwijl ook zij op een zekere leeftijd willen stoppen met werken. Aan de slag met pensioenopbouw? Kijk naar je huidige uitgavenpatroon en bedenk wat je straks nodig hebt. ‘Reken je niet te rijk, vrije tijd kost geld.’

 

NOOT: ZZP’ers hebben inderdaad een probleem met hun pensioen. Ook zij hebben belang om voor hun pensioenvoorziening ‘ontzorgd’ te worden. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Daarom was de eis van FNV dat ZZP’ers niet ‘uitgeleverd’ moeten worden aan de commerciële financiële markt. Zij moeten ook toegang krijgen tot een collectief en solidair pensioenfonds. Sommige pensioenfondsen staan daar ook voor open!   

Bovendien was de eis van FNV dat voor ZZP’ers een pensioenvoorziening verplicht moet worden. Dan kunnen ZZP’ers op hun factuur naast 19% BTW ook 20% pensioenpremie vermelden, en is onderlinge concurrentie op hun tarieven tussen ZZP’ers uitgesloten. Bovendien is het voor werkgevers dan veel minder aantrekkelijk werknemers uit vaste dienst te ontslaan en weer als ZZP’ers te contracteren. 

Het huidige kabinet was ook niet van zins deze verplichting wettelijk te regelen. Koolmees (D66) zet juist met zijn Wet Toekomst Pensioenen een stap richting individualisering en ‘privatisering’ van het pensioenstelsel! En biedt juist geen opening naar een collectief en solidair stelsel voor ZZP’ers.

 

Spijtbetuigingen van FNV bestuurders Klijn en Noordman over de vroegpensioenregeling en een presentatie van NOS econoom Matthijs Bouman, waarin die 1500 miljard laat ‘verdwijnen’, geven nog eens aan hoe triest het is gesteld met de informatievoorziening over ons pensioen.

Die 1500 miljard in pensioenfondsen zijn in de huidige wet uitsluitend bestemd voor uitkering van pensioenen! Per jaar wordt er ca. 35 miljard aan pensioen uitgekeerd! Hoezo staan de pensioenfondsen er slecht voor??!! Hoezo mogen de pensioenen niet meestijgen met prijsontwikkeling??

Bouman past in zijn presentatie een truc toe om deze 1500 miljard (die inmiddels door premie en rendement 1800 miljard geworden is!!!) te laten verdwijnen. De toverformule in deze verdwijntruc is de REKENSOM: de berekening  die pensioenfondsen moeten maken van hun dekkingsgraad: kunnen zij wel voldoen aan de verplichtingen op lange termijn naar alle deelnemers? Zonder enige argumentatie meldt hij in zijn presentatie dat die REKENSOM vanaf 2008 een te lage dekkingsgraad oplevert en pensioenen gekort, in ieder geval niet geïndexeerd kunnen worden. Waarom vraagt deze NOS econoom zich niet af hoe het komt dat de middelen in de fondsen sinds 2008 meer dan verdubbeld zijn (van 800 naar 1800 miljard) maar de REKENSOM aangeeft dat de fondsen er slecht voor staan en niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Het antwoord is omdat dan zijn verhaal niet meer klopt: dat de fondsen er slecht voor staan en en een nieuw ‘casino-stelsel’ nodig is! En hij is kennelijk ingehuurd om deze boodschap uit te dragen!!

Inderdaad hoe triest is het gesteld met de informatievoorziening over pensioen!

Houdt vast aan onze leus:

Jong en Oud op tijd een goed pensioen, Zeggenschap over onze poen, die gemiddeld 6% rendeert, dus onverwijld geïndexeerd!!!

 

Op de site van het TV programma KASSA staat onderstaand artikel.

Wie pensioengerechtigd is, kijkt reikhalzend uit naar de pensioenuitkering aan het einde van de maand. Zelfs als je nog geen pensioenuitkering krijgt, wil je wel graag voldoende opgebouwd hebben om later van je oude dag te kunnen genieten. Maar met zogeheten pensioenkorting op de loer, is de hoogte van jouw uitkering in gevaar. Wat is dat nou precies, pensioenkorting?

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

Hoe twee hoogleraren van ‘onverdachte huize’ (Roel Beetsma afkomstig uit de
‘Netspar-stal’ en Sweder van Wijnbergen ooit lid PvdA, in 1997 door D66-minister Wijers als secretaris-generaal naar zijn ministerie gehaald) het pensioen-akkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’ fileren van D66 minister Koolmees.

Zij betogen dat overgang naar het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel problemen
zeer veel groter en mogelijk onoplosbaar zullen maken. Zij menen – met ons – dat het veel eenvoudiger, minder kostbaar, tijdrovend en onzeker is de tekortkomingen in het huidige stelsel op te heffen en dat ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te verbeteren.

Echter de verbeteringen die zij voorstellen verschillen diametraal met die ons voor
ogen staan. Zij bepleiten bijv. aanwending van pensioenaanspraken voor andere
doeleinden zoals de aankoop van een huis en de mogelijkheid van een variabele,
hogere uitkering door meer beleggingsrisico’s te nemen.

Verbeteringen die ons voor ogen staan zijn: meetellen rendementen in de berekening van dekkingsgraden (dus indexatie en inhaalindexatie), eerder stoppen met werken in
zware beroepen zonder verlaging pensioenuitkering, verbetering van het nabestaandenpensioen, voorkomen van nieuwe en terugdraaien van bestaande fiscale druk op pensioenen, vergroten solidariteit door verplichte deelname aan pensioenfondsen van flexwerkers en zzp-ers, handhaving collectiviteit met vasthouden aan pensioen als arbeidsvoorwaarde (dus handhaven ambitie pensioenuitkering!), collectief beleggen van het gespaard uitgestelde loon en geen individualisering van
pensioenpotjes, enz. enz.

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

NRC 2 september 2021

Sociale zekerheid De stijgende rente stelt het oude pensioenstelsel in een heel ander daglicht. Denk nog eens na over pensioenhervorming, schrijven Roel Beetsma en Sweder van Wijnbergen.


 

Dekkingsgraden vliegen omhoog, maar stijging pensioen zit er niet in

FD – Martine Wolzak 1 juli  2021

Op basis van de economische verwachtingen van het CPB en de daling van de rekenrente, ligt het niet voor de hand dat de dekkingsgraden nog veel verder oplopen. De koopkracht van gepensioneerden blijft dan ook de komende jaren achter.

Koopkrachtherstel voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders, werkend en gepensioneerd, blijft waarschijnlijk nog jaren uit. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in de eerste helft van 2021 weliswaar fors gestegen, maar de meeste grote pensioenfondsen staan er nog lang niet goed genoeg voor om te mogen indexeren. En het Centraal Planbureau verwacht dat de dekkingsgraden voorlopig niet veel meer stijgen.


 

Hoe verdeel je een erfenis van €1700 miljard?

FD – 10 juli 2021 – Martine Wolzak

Pensioenfondsen moeten zo’n €1700 mrd aan vermogen verdelen over miljoenen Nederlanders. ‘Een unieke operatie’. Maar wie heeft recht op wat? Het verdelen van een erfenis is er niets bij.


 

‘Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt’

Foto: Peter Hilz/ANP

‘Als we niets doen, krijgen we ook in een van de rijkste landen ter wereld werkende arme ouderen’,

waarschuwt arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen.

FD – Martine Wolzak 8 juni

De volgende stap na het pensioenakkoord is een verplicht minimaal pensioen, boven op de AOW, voor alle werkenden. Dat schrijft een groep experts uit de wetenschap, polder en pensioenwereld. Want ook na de hervorming van het pensioenstelsel dreigen volgens hen grote groepen Nederlanders geen of te weinig pensioen op te bouwen.

 


 

Samen voor een eerlijk pensioen

25-03-2021

Al twaalf jaar worden pensioenen niet geïndexeerd. Daardoor neemt uw koopkracht af. KBO-Brabant zet zich samen met zes andere organisaties in voor een eerlijk pensioen op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

De initiatiefnemers van samenvooreeneerlijkpensioen.nl leggen graag aan u uit wat ze daar precies mee beogen en hopen dat ook u de petitie tekent.


 

28 januari 2021, NRC, Christiaan Pelgrim

Jong en zonder pensioenopbouw: valt dat ooit nog in te halen?

Honderdduizenden, vooral jonge mensen, bouwen amper pensioen op. De pensioenhervorming kan dit probleem vergroten. Twintiger Tom van Dée pleit voor een ‘pensioenlabel’ bij elke vacature tekst.

Tom van Dée (28) na vele uitzendbanen: „Soms bouw ik niks op, soms een beetje.”

Tom van Dée is een atypische twintiger – en dat weet hij. Want welke 28-jarige verdiept zich nou in zijn pensioen? Van Dée wel. En daardoor weet hij: de afgelopen jaren heeft hij veel te weinig pensioen opgebouwd. Hij weet óók dat hij niet de enige is. Honderdduizenden andere werkenden, vaak jongeren, bouwen weinig of geen pensioen op.

 


 

Drie maal meer pensioenvermogen, maar toch een lager pensioen

Twaalf jaar geleden was het pensioenvermogen bijna drie maal zo klein als nu. Toch lijken we bezorgder dan ooit over de betaalbaarheid van de pensioenen.

Bernard van Praag en Henk Hemmers blikken terug op het afgelopen decennium en houden de huidige pensioenplannen tegen het licht.


 

Lees hier hoe de verantwoordelijke bewindspersoon in leugens volhardt en de afbraak van het beste pensioenstelsel voorstelt als ‘een gelopen race’ waar slechts ‘technische inpassing’ ontbreekt!

Koolmees over kritiek: ‘Het pensioenakkoord staat. De rest is techniek’


Foto: Kiki Groot voor het FD

FD – 5 maart 2021
Euforie alom toen politiek en polder vorig jaar na een valse start een akkoord sloten over hervorming van de pensioenen. Na ruim tien jaar gesoebat lag er, met instemming van de bonden en werkgevers, een plan dat het vermaarde Nederlands pensioenstelsel beter moet laten aansluiten op de flexibele arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Maar verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wist toen al: the devil is in the detail. Bij de nadere uitwerking van de regels voor het nieuwe, persoonlijker pensioencontract komen er steeds nieuwe bezwaren.


 

Nieuw pensioenstelsel? Begin er gewoon niet aan!

BN De Stem – 4 maart 2021

Grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel zijn ondoordacht en bovendien nergens voor nodig! Stop ermee of je hebt strak een nieuwe toeslagenaffaire te pakken.


 

‘PENSIOENEN VRAGEN OM EEN PARLEMENTAIRE ONDERVRAGING IN TWEEDE KAMER’

 

José Matheij:

Nieuwe pensioenstelsel: geen gelopen race

De Tweede Kamer zou een parlementaire ondervraging moeten houden naar de fouten in het huidige beleid over pensioenen, waar gepensioneerden én werkenden al jaren de dupe van zijn. ‘Als zo’n mini-enquête goed wordt uitgevoerd, hebben we misschien niet eens een nieuw pensioenstelsel nodig’, zegt José Matheij van het landelijk actiecomité “Red het Pensioenstelsel”.

 


 

Zolang de financiële sector zijn gang kan gaan, is de politiek lam

De Volkskrant 14 februari 2021

Onrustbarend dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s bijna niets melden over het aan banden leggen van de financiële sector, vindt Marjolein Quené.

 


 

ABP en APG willen meer solidariteit in nieuw pensioencontract

Financieele Dagblad 11 feb 2021

Martine Wolzak

ABP en APG waarschuwen dat in nieuw pensioencontract te weinig solidariteit overblijft.
Die is wel nodig ‘om pech- en geluksgeneraties te voorkomen’, zegt pensioenfonds ABP.
Vakbonden en linkse oppositie — nodig voor steun aan het pensioenakkoord — vinden die solidariteit juist belangrijk.

 


 

Politiek pleit voor hogere AOW-uitkering

09-02-2021 © Het Financieele Dagblad

Er is een Kamermeerderheid voor verhoging van de AOW. Econoom Daniel van Vuuren vindt het brede draagvlak in Den Haag voor een hogere AOW-uitkering ‘pikant’.
‘Armoede onder ouderen komt in Nederland nauwelijks voor. De coronacrisis zorgt vooral  voor een stijging van armoede onder jongvolwassenen en gezinnen.’
En: nog niet zo lang geleden werd gewaarschuwd dat door de vergrijzing het staatspensioen onbetaalbaar dreigde te worden.

 


 

Podcast met Martin Visser in “De Telegraaf”

Ik begrijp de woede over de pensioenen’

Martin Visser en Herman Stam

Updated 30 jan. 2021

 
Het pensioenstelsel maakt mensen soms woedend. Martin Visser en Herman Stam staan in de podcast Kwestie van Centen uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pensioenstelsel. Volgens Visser is de teleurstelling begrijpelijk als mensen hun pensioenen zien afnemen:
„De pensioenpotten zitten vol, prijzen stijgen en toch zien mensen dat hun pensioen niet wordt verhoogd. Dat begrijpen ze niet en zorgt voor woede.” Visser stelt dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom we overgaan op een nieuw stelsel, maar hij waarschuwt dat dit niet zonder risico’s is. Verder mogen in de podcast luisteraars hun pensioenvragen op Visser afvuren. Hij legt uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent per generatie en waarom het terecht is dat er grote pensioenzorgen zijn bij zzp’ers en flexwerkers.

 


 

Bekijk hier de uitzending van NPO Stand van Nederland over Pensioenen

en ontdek hoe het laatste bastion van de verzorgingsstaat, de arbeidsvoorwaarde collectief en solidair PENSIOEN, wordt onderuitgehaald!

Uitgezonden op 28-01-2021


 

Waardoor pensioenhervormingen zo vaak mislukken:
lessen voor Nederland

FD 25-01-2021

Het Nederlandse pensioenstelsel, goed voor zo’n €1600 mrd en miljoenen pensioenen, gaat op de schop. Wat kan Nederland leren van andere landen, die eerder hun stelsels weer op de tekentafel legden? ‘Pensioenhervormingen mislukken vaak of verzanden in doormodderen.’


 

Miljoenen pensioenen in gevaar: ‘Kans op kortingen wordt heel reëel’

AD 20-01-2021

De pensioenen van miljoenen Nederlanders zijn in gevaar. Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen, waarschuwen ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland.


 

Vakbonden hebben veel invloed in bestuur pensioenfondsen, én in orgaan dat bestuur controleert

Dagblad TROUW 18-01-2021

Vakbonden hebben veel invloed in zowel het bestuur van pensioenfondsen, als in het orgaan dat het bestuur controleert. Foute boel, vinden critici.


 

Pensioenakkoord: krijgen gepensioneerden recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel?

10/11/20

Gepensioneerden moeten beter bezwaar kunnen maken tegen de omzetting van hun pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zeiden hoogleraren pensioenrecht Lutjens en Van Meerten afgelopen woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Beiden vinden het kwetsbaar dat het individueel bezwaarrecht voor gepensioneerden verdwijnt.

De verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds zou in gevaar kunnen komen voor de meer individuele variant van het nieuwe pensioencontract.

Volgens Gijs van Dijk (PvdA) is er nog extra juridisch graafwerk nodig. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt Lutjens en Van Meerten hun bezwaren en mogelijke oplossingen binnen twee weken op papier te zetten.

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord is afgelopen juni afgesproken het zogeheten individuele bezwaarrecht van deelnemers te schrappen voor de duur van de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor in de plaats komt een collectief bezwaarrecht van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan in geval van invaren. Het bezwaarrecht schrappen kan een aantasting van het eigendomsrecht van deelnemers zijn en daartegen kan een deelnemer altijd procederen. Er zijn echter omstandigheden waaronder aantasting van het eigendomsrecht wel is toegestaan, maar dan moet er een goede afweging zijn gemaakt en er mag geen sprake zijn van een wezenlijke benadeling. Om dit juridische risico te mitigeren is in het pensioenakkoord het collectief bezwaarrecht opgenomen.

Bron: Financieel Dagblad


Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel

Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel image

Afbeelding ‘Pensioenakkoord’ door ‘Marco Verch’
15 jun 2020

 Het lijkt erop dat vrijdag 12 juni j.l. de kogel door de kerk is gegaan. Minister Koolmees gaf feestelijk kennis van de geboorte van zijn kindje: het pensioenakkoord. Nu past ons enige slag om de arm, aangezien ook in juni 2019 we een dergelijke plechtigheid zagen. Ook nu is uit de krantenberichten niet goed af te leiden wat het akkoord precies behelst. Sommigen stellen dat er nog een aantal harde noten moeten worden gekraakt voordat van een operationeel akkoord kan worden gesproken. Emeritus hoogleraar Bernard van Praag bespreekt welke impact het nieuwe pensioenakkoord kan hebben


 

Op 20 mei 2020 verscheen in de Volkskrant dit artikel. Het heet Wordt alles beter met het nieuwe pensioenstelsel? Negen vragen (en antwoorden) “

Het artikel heeft meer weg van reclame voor het afschaffen van het oude pensioenstelsel dan het geven van objectieve informatie.  Het had zo door minister Koolmees geschreven kunnen zijn. Volg onderstaande link en lees het hele artikel.

 

 

 

  •  

  •