Uit de media

Dick Boeijen over de nieuwe pensioenregeling

21-07-2022 – BRON:  Pensioenfonds Zorg & Welzijn

In 2020 werd Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, gevraagd te adviseren bij de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en kabinet. In dat kader heeft hij intensief meegewerkt aan de totstandkoming van een compleet nieuwe pensioenregeling: de solidaire premieregeling. We spraken Dick vanuit de gedachte: is overstappen naar een premieregeling nog wel nodig, nu de rente stijgt en er per 1 oktober geïndexeerd wordt?


Als we de rekenrente aanpassen is nieuw pensioenstelsel helemaal niet nodig

De Volkskrant
Opinie

5 juli 2022

De risicovrije rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen is geen rationele keuze, betoogt oud-pensioenbestuurder Jan Willem Dieten. Rekenen met een prudent verwacht rendement, zoals voor 2007 gebeurde, is veel logischer en maakt een nieuw pensioenstelsel overbodig.


Het huidige pensioenstelsel zou per ongeluk weleens heel goed kunnen werken in magere jaren

De Volkskrant

Commentaar Pieter Klok

21 juli 2022

Het vermogen van ambtenarenpensioenfonds ABP is in een half jaar met 66 miljard gedaald, een afname van 12 procent. Niettemin gaan de pensioenen dit jaar omhoog. De afgelopen jaren, toen het vermogen van de pensioenfondsen hard steeg, bleven de uitkeringen juist gelijk waardoor de koopkracht van gepensioneerden daalde.


Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt, ondanks miljarden vermogensverlies

Financieele Dagblad 21 juli 2022

Bij de grootste vijf pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal voor ruim €100 mrd aan vermogen verdampt. Desondanks is de dekkingsgraad gestegen.

Pensioenfondsen beleggen op de financiële markten om de pensioenen van (oud-)werknemers te kunnen betalen.


De omkering van de pensioenparadox: de fondsen worden armer, de pensioenen gaan omhoog

De Volkskrant 21 juli 2022

De pensioenfondsen zijn in het eerste halfjaar van 2022 een stuk armer geworden. Toch staan ze er op papier veel beter voor dan eerder. Door deze paradox worden de pensioenen nu massaal iets verhoogd, vaak voor het eerst in ruim tien jaar tijd.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers dit jaar van de vier grootste pensioenfondsen en uit een overzicht van de Pensioenfederatie, de lobbykoepel van pensioenfondsen.


Lakeman vraagt Ondernemingskamer jaarrekening drie grote pensioenfondsen te vernietigen

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI stelt dat vrijwel alle pensioenfondsen onder dwang van DNB in hun jaarrekeningen een te lage rekenrente hanteren waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen. Daarom vraagt Lakeman aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de jaarrekening 2021 van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te vernietigen.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’

Door Martin Visser

De Telegraaf – 24 jun. 2022 in FINANCIEEL

Amsterdam – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.


Ton Verlind Media

Ombouwen pensioen: voor 1 miljoen medewerkers een jaar lang werk

8 juli 2022

Hoe goed de tweede aflevering van het journalistiek onderzoeksprogramma ‘Zwarte Zwanen’ over de pensioenen (Omroep Max, Cees Grimbergen) dinsdag 5 juli 2022 op NPO 2 ook was, het lukt zelfs de meest doorgewinterde journalist niet om De Nederlandsche Bank een antwoord te ontfutselen op de vraag waarom een goed functionerend pensioenstelsel op de schop moet. ‘Omdat het niet langer houdbaar is’, was aanvankelijk het standaardantwoord. Maar sinds de pensioenreserve ondanks een marktrente van vrijwel nul tegen de klippen is gegroeid van 600 miljard in 2008 naar bijna 1800 miljard (laatste tijd wat gedaald) , is die mantra niet meer vol te houden. Toch komt er een nieuw stelsel. Het is zo ingewikkeld dat het de vraag is of het überhaupt gaat werken.


Opinie: De Volkskrant 04-07-2022

Gepensioneerden van nu en straks lopen 134 miljard mis

Dat de pensioenuitkeringen al jaren niet worden gecorrigeerd voor inflatie is het gevolg van een door De Nederlandsche Bank en overheid gehanteerde zeer voorzichtige rekenrente. Dat een nieuw pensioenstelsel, zoals DBN-toezichtdirecteur Else Bos suggereert, deze problemen oplost voor oude én nieuwe gepensioneerden, is een drogredenering, betoogt Cees Grimbergen


De Volkskrant 29-06-2022


Opinie: Debat over rekenmethode onderstreept noodzaak nieuw pensioenstelsel

Tegenover de beloften die pensioenfondsen doen aan hun deelnemers, staat nu één gezamenlijke pot met beleggingen. Dit leidt tot debat wie welk deel van de pot krijgt. Het nieuwe pensioenstelsel maakt hier een einde aan, betoogt DNB-toezichtdirecteur Else Bos.

Emiel Stolp, voormalig pensioenfondsbestuurder Hengelo, geeft onder het artikel een reactie.


De Volkskrant 25-06-2022

De grote inhaalslag moet bij de pensioenen nog worden gemaakt: ‘We willen voorkomen dat straks een generatie op nul begint in het nieuwe stelsel’

Kan de vlag uit bij gepensioneerden, nu het ene na het andere fonds overgaat tot indexering? Het is een eerste stapje, maar volgens deskundigen, ouderen en vakbond FNV moet er ook nog een veel grotere inhaalslag worden gemaakt. ‘Laat nu zien dat je de uitkeringen niet blijft oppotten.’

Nog voor de Wet Toekomst Pensioenen na de zomer wordt behandeld in de Tweede Kamer moeten gepensioneerden de achterstallige indexering ontvangen voor hun huidige rechten worden overgeheveld naar een nieuw stelsel. Dat schrijven de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D’66 in een brief aan hun Tweede Kamerfracties.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66:
’Misgelopen pensioengeld compenseren’

De Telegraaf – Door MARTIN VISSER
24-06-2022 in FINANCIEEL

AMSTERDAM – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde
pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.Gepensioneerden blij met iets meer geld,
maar: ’Kunnen boodschappenprijzen niet
bijhouden’

Extraatje gaat op aan volle koelkast

AMSTERDAM – 24-06-2022 – Het nieuws dat de grote fondsen de pensioenen gaan verhogen leidt lang niet overal tot opluchting. Zo vreest Ties de Vries nog altijd B-merken te moeten blijven kopen in de supermarkten, omdat er slechts enkele tientjes bijkomen terwijl de prijzen gierend omhoog knallen. Bij Wilma Berkhout klinkt er iets meer vreugde door nu er na bijna veertien jaar wachten goed nieuws is. „Misschien kan ik nu eindelijk wat van de rekeningen betalen die er nog liggen.”


Tunnelvisie pensioen leidt tot onbeheersbare situatie; stop behandeling Wet toekomst pensioenen

INGEZONDEN OPINIE – EINDHOVEN – Binnenkort besluit de politiek definitief over de toekomst van onze pensioenen. Een onzekere en onbeheersbare situatie dreigt.

John Ruben 31-05-22, 08:01
De regering wil de politieke behandeling zo snel mogelijk afronden zodat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in kan gaan. Dat zal met name in de Eerste Kamer nog wel enige toezeggingen aan de oppositiepartijen vereisen maar het lijmvermogen van de huidige regering is vrij hoog. En dan kan het best eens zo zijn dat een paar toezeggingen, die misschien niets met het pensioendossier te maken hebben, voldoende zijn om de besluitvorming definitief af te ronden. Het uitvoeringstraject daarna zal nog enige jaren in beslag nemen maar dan is wel de wettelijke basis gelegd voor een uiterst onzekere toekomst wat onze pensioenen betreft.


Toezicht Pensioenen moet weg bij De Nederlandsche Bank

Nederland is het enige land in Europa waar pensioenfondsen vallen onder de Centrale Bank. Helaas heeft DNB al bijna vijftien jaar druk uitgeoefend op de pensioenfondsen om minder in aandelen te beleggen, en meer in staatsschuld. Dit zonder uit te leggen waarom alleen in Nederland de consensus in literatuur en praktijk, dat pensioenfondsen met hun lange horizon juist méér dan gemiddeld in aandelen moeten beleggen, niet opgaat. Volgens hoogleraar Eduard Bomhoff moet het toezicht op pensioenfondsen daarom weg bij DNB.


Ingezonden brief door Emiel Stolp in NRC 4 april 2022

CMHF – oproep tot indexatie ABP-pensioen in Tweede Kamer behandeld

De CMHF-oproep aan de Tweede Kamer om de beleidsregels tijdens transitie naar het nieuw Pensioencontract aan te passen, om zo indexatie van de pensioenen bij ABP mogelijk te maken, is op 15 februari 2022 door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering behandeld.

De commissie heeft besloten dat de leden onze brief desgewenst kunnen betrekken bij het commissiedebat over pensioenonderwerpen op 24 maart 2022.

De CMHF gaat er vanuit dat indexatie tijdens het commissiedebat van 24 maart a.s. aan de orde zal worden gesteld gezien het vermogen dat veel pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het wordt tijd dat zowel gepensioneerde als actieve leraren, verplegers, agenten, militairen, beleidsambtenaren enz. rendement gaan ontvangen dat op hun uitgesteld loon (pensioenpremie) is behaald.

Het is namelijk niet meer aan hen uit te leggen dat dit niet kan vanwege zelf bedachte unieke politieke regels.

Lees hier de brief van de CMHF aan de Tweede Kamer.

Lees hier de reactie van de Tweede Kamer op de CMHF-brief


de Volkskrant

Opinie: In een nieuw pensioenstelsel dient plaats te zijn voor een basispensioen

Rob BakkerArnoud Boot en Reinout van der Heijden7 februari 2022

Met enkel AOW als basisinkomen ben je er niet als je naar een eerlijker pensioenstelsel wilt. De burger betrek je er pas bij door de invoering van een basispensioen.

De komende vijf jaar gaat Nederland alle pensioentegoeden overhevelen naar een nieuw stelsel, dat beter, eerlijker en moderner moet worden. Daarmee zou het stelsel weer toekomstbestendig zijn.


Er is geld genoeg voor een waardevast pensioen en voor lagere premies

Algemeen Dagblad – Peet Vogels 05-12-21

Afgelopen week pleitten partijen in de Tweede Kamer nog voor een hogere AOW om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Maar waarom worden de pensioenen niet gewoon verhoogd, vraagt Bernard van Praag, emeritus hoogleraar UvA en lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP, zich af.

 

Politiek spel met pensioenen

3 november 2021 Commentaar FD

Opmerking RHP: Uitwerking Pensioenakkoord in Wet gaat ernstige barsten vertonen!!!

Wouter Koolmees kon het niet vaak genoeg zeggen: een breed draagvlak is onontbeerlijk voor het pensioenakkoord. Na een valse start aan het begin van Rutte III, heeft de voormalig minister van Sociale Zaken zijn benen uit zijn lijf gelopen om uiteindelijk de steun te krijgen van linkse oppositiepartijen Partij van de Arbeid en GroenLinks, van werkgevers, vakbonden en de pensioensector.

Kritiek op vroegpensioenregeling: ‘Zo was het niet bedoeld’

ANP

Werknemers in sommige sectoren kunnen sinds 1 januari eerder met pensioen dankzij de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Ze krijgen dan 1847 euro bruto per maand van hun werkgever. Maar de regeling doet nauwelijks waarvoor die bedoeld is: mensen met zware beroepen eerder laten stoppen dan op hun AOW-leeftijd. Ook wordt de RVU volgens deskundigen te breed ingezet, bijvoorbeeld voor kantoormedewerkers.

Het probleem: de regeling blijkt onaantrekkelijk voor mensen die het bedrag moeilijk kunnen aanvullen, bijvoorbeeld eenverdieners met een laag pensioen. Vanuit de vakbond en deskundigen klinkt stevige kritiek: “Zo was het niet bedoeld.”

Nieuwe vertraging dreigt voor pensioenhervorming

EW 24-10-2021 – JEROEN VAN WENSEN

De komende jaren moet het standaard middelloonpensioen worden vervangen door ‘het nieuwe pensioencontract’. Maar dat nieuwe contract bevat een ernstige ontwerpfout, lijkt uit onderzoek. Verdere vertraging voor de hervorming van het pensioenstelsel dreigt, schrijft Jeroen van Wensen.

Indexering in 2022?

13/10/2021 OR Net

Demissionair Staatssecretaris Wiersma heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2022 de pensioenen weer omhoog kunnen. Het kabinet staat toe dat pensioenfondsen de pensioenen indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105 procent, mits de Tweede Kamer daar ook mee instemt.

Nieuwe pensioenwet jaar uitgesteld

‘VERTRAGING MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN INDEXATIE’

Senioren FNV Magazine 032021 – Tekst Pien Heuts Beeld Christiaan Krouwels

De nieuwe pensioenwet wordt in 2023 ingevoerd, een jaar later dan gepland. Welke gevolgen kan dit hebben voor onze pensioenen? Willem Noordman (1954) van het algemeen FNV-bestuur legt het uit.

Gezond lang doorwerken is illusie voor zware beroepen

BN DeStem 11/9/2021 – PEET VOGELS

Vroeg met pensioen niet betaalbaar voor versleten werknemers

Honderdduizenden oudere werknemers dreigen voortijdig uit te vallen, waarschuwt vakbond CNV. Ze kunnen niet eerder stoppen met werken, maar zijn wel versleten.

Bouwpensioenfonds weigert vergissing terug te draaien: ’Het klopt, maar het is zeer onredelijk

Telegraaf DFT 16 september 2021 – Dave Krajenbrink

AMSTERDAM

Pensioenfonds bpfBouw weigert een advies van de Ombudsman Pensioenen over partnerpensioen op te volgen, zo maakt de ombudsman donderdag zelf bekend. Het is voor het eerst dat de ombudsman de naam van een pensioenfonds waarover een klacht is ingediend publiek maakt. Het pensioenfonds zelf baalt ervan, maar blijft achter zijn beslissing staan.

NOOT: Pensioenfondsen vormen een hoeksteen in het collectieve en solidaire pensioenstelsel. Zij voeren de arbeidsvoorwaarde pensioen uit. Zij behoren dus dienstbaar te zijn aan de premiebetalers: de deelnemers aan pensioenfondsen. Uit bijgaand voorbeeld van het pensioenfonds van de ‘Bouw’ blijkt het echter een bureaucratisch moloch! Waar blijven de leden van het Verantwoordingsorgaan: de ‘toezichthouders’ namens de deelnemers?

Ook zzp’ers willen ooit met pensioen

FD 15-09-2021
Wilma van Hoeflaken

Veel zelfstandigen zijn niet bezig met hun pensioen, terwijl ook zij op een zekere leeftijd willen stoppen met werken. Aan de slag met pensioenopbouw? Kijk naar je huidige uitgavenpatroon en bedenk wat je straks nodig hebt. ‘Reken je niet te rijk, vrije tijd kost geld.’

NOOT: ZZP’ers hebben inderdaad een probleem met hun pensioen. Ook zij hebben belang om voor hun pensioenvoorziening ‘ontzorgd’ te worden. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Daarom was de eis van FNV dat ZZP’ers niet ‘uitgeleverd’ moeten worden aan de commerciële financiële markt. Zij moeten ook toegang krijgen tot een collectief en solidair pensioenfonds. Sommige pensioenfondsen staan daar ook voor open!   

Bovendien was de eis van FNV dat voor ZZP’ers een pensioenvoorziening verplicht moet worden. Dan kunnen ZZP’ers op hun factuur naast 19% BTW ook 20% pensioenpremie vermelden, en is onderlinge concurrentie op hun tarieven tussen ZZP’ers uitgesloten. Bovendien is het voor werkgevers dan veel minder aantrekkelijk werknemers uit vaste dienst te ontslaan en weer als ZZP’ers te contracteren. 

Het huidige kabinet was ook niet van zins deze verplichting wettelijk te regelen. Koolmees (D66) zet juist met zijn Wet Toekomst Pensioenen een stap richting individualisering en ‘privatisering’ van het pensioenstelsel! En biedt juist geen opening naar een collectief en solidair stelsel voor ZZP’ers.

Spijtbetuigingen van FNV bestuurders Klijn en Noordman over de vroegpensioenregeling en een presentatie van NOS econoom Matthijs Bouman, waarin die 1500 miljard laat ‘verdwijnen’, geven nog eens aan hoe triest het is gesteld met de informatievoorziening over ons pensioen.

Die 1500 miljard in pensioenfondsen zijn in de huidige wet uitsluitend bestemd voor uitkering van pensioenen! Per jaar wordt er ca. 35 miljard aan pensioen uitgekeerd! Hoezo staan de pensioenfondsen er slecht voor??!! Hoezo mogen de pensioenen niet meestijgen met prijsontwikkeling??

Bouman past in zijn presentatie een truc toe om deze 1500 miljard (die inmiddels door premie en rendement 1800 miljard geworden is!!!) te laten verdwijnen. De toverformule in deze verdwijntruc is de REKENSOM: de berekening  die pensioenfondsen moeten maken van hun dekkingsgraad: kunnen zij wel voldoen aan de verplichtingen op lange termijn naar alle deelnemers? Zonder enige argumentatie meldt hij in zijn presentatie dat die REKENSOM vanaf 2008 een te lage dekkingsgraad oplevert en pensioenen gekort, in ieder geval niet geïndexeerd kunnen worden. Waarom vraagt deze NOS econoom zich niet af hoe het komt dat de middelen in de fondsen sinds 2008 meer dan verdubbeld zijn (van 800 naar 1800 miljard) maar de REKENSOM aangeeft dat de fondsen er slecht voor staan en niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Het antwoord is omdat dan zijn verhaal niet meer klopt: dat de fondsen er slecht voor staan en en een nieuw ‘casino-stelsel’ nodig is! En hij is kennelijk ingehuurd om deze boodschap uit te dragen!!

Inderdaad hoe triest is het gesteld met de informatievoorziening over pensioen!

Houdt vast aan onze leus:

Jong en Oud op tijd een goed pensioen, Zeggenschap over onze poen, die gemiddeld 6% rendeert, dus onverwijld geïndexeerd!!!

Op de site van het TV programma KASSA staat onderstaand artikel.

Wie pensioengerechtigd is, kijkt reikhalzend uit naar de pensioenuitkering aan het einde van de maand. Zelfs als je nog geen pensioenuitkering krijgt, wil je wel graag voldoende opgebouwd hebben om later van je oude dag te kunnen genieten. Maar met zogeheten pensioenkorting op de loer, is de hoogte van jouw uitkering in gevaar. Wat is dat nou precies, pensioenkorting?

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

Hoe twee hoogleraren van ‘onverdachte huize’ (Roel Beetsma afkomstig uit de
‘Netspar-stal’ en Sweder van Wijnbergen ooit lid PvdA, in 1997 door D66-minister Wijers als secretaris-generaal naar zijn ministerie gehaald) het pensioen-akkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’ fileren van D66 minister Koolmees.

Zij betogen dat overgang naar het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel problemen
zeer veel groter en mogelijk onoplosbaar zullen maken. Zij menen – met ons – dat het veel eenvoudiger, minder kostbaar, tijdrovend en onzeker is de tekortkomingen in het huidige stelsel op te heffen en dat ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te verbeteren.

Echter de verbeteringen die zij voorstellen verschillen diametraal met die ons voor
ogen staan. Zij bepleiten bijv. aanwending van pensioenaanspraken voor andere
doeleinden zoals de aankoop van een huis en de mogelijkheid van een variabele,
hogere uitkering door meer beleggingsrisico’s te nemen.

Verbeteringen die ons voor ogen staan zijn: meetellen rendementen in de berekening van dekkingsgraden (dus indexatie en inhaalindexatie), eerder stoppen met werken in
zware beroepen zonder verlaging pensioenuitkering, verbetering van het nabestaandenpensioen, voorkomen van nieuwe en terugdraaien van bestaande fiscale druk op pensioenen, vergroten solidariteit door verplichte deelname aan pensioenfondsen van flexwerkers en zzp-ers, handhaving collectiviteit met vasthouden aan pensioen als arbeidsvoorwaarde (dus handhaven ambitie pensioenuitkering!), collectief beleggen van het gespaard uitgestelde loon en geen individualisering van
pensioenpotjes, enz. enz.

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

NRC 2 september 2021

Sociale zekerheid De stijgende rente stelt het oude pensioenstelsel in een heel ander daglicht. Denk nog eens na over pensioenhervorming, schrijven Roel Beetsma en Sweder van Wijnbergen.


Dekkingsgraden vliegen omhoog, maar stijging pensioen zit er niet in

FD – Martine Wolzak 1 juli  2021

Op basis van de economische verwachtingen van het CPB en de daling van de rekenrente, ligt het niet voor de hand dat de dekkingsgraden nog veel verder oplopen. De koopkracht van gepensioneerden blijft dan ook de komende jaren achter.

Koopkrachtherstel voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders, werkend en gepensioneerd, blijft waarschijnlijk nog jaren uit. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in de eerste helft van 2021 weliswaar fors gestegen, maar de meeste grote pensioenfondsen staan er nog lang niet goed genoeg voor om te mogen indexeren. En het Centraal Planbureau verwacht dat de dekkingsgraden voorlopig niet veel meer stijgen.


Hoe verdeel je een erfenis van €1700 miljard?

FD – 10 juli 2021 – Martine Wolzak

Pensioenfondsen moeten zo’n €1700 mrd aan vermogen verdelen over miljoenen Nederlanders. ‘Een unieke operatie’. Maar wie heeft recht op wat? Het verdelen van een erfenis is er niets bij.


‘Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt’

Foto: Peter Hilz/ANP

‘Als we niets doen, krijgen we ook in een van de rijkste landen ter wereld werkende arme ouderen’,

waarschuwt arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen.

FD – Martine Wolzak 8 juni

De volgende stap na het pensioenakkoord is een verplicht minimaal pensioen, boven op de AOW, voor alle werkenden. Dat schrijft een groep experts uit de wetenschap, polder en pensioenwereld. Want ook na de hervorming van het pensioenstelsel dreigen volgens hen grote groepen Nederlanders geen of te weinig pensioen op te bouwen.

 


Samen voor een eerlijk pensioen

25-03-2021

Al twaalf jaar worden pensioenen niet geïndexeerd. Daardoor neemt uw koopkracht af. KBO-Brabant zet zich samen met zes andere organisaties in voor een eerlijk pensioen op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

De initiatiefnemers van samenvooreeneerlijkpensioen.nl leggen graag aan u uit wat ze daar precies mee beogen en hopen dat ook u de petitie tekent.


28 januari 2021, NRC, Christiaan Pelgrim

Jong en zonder pensioenopbouw: valt dat ooit nog in te halen?

Honderdduizenden, vooral jonge mensen, bouwen amper pensioen op. De pensioenhervorming kan dit probleem vergroten. Twintiger Tom van Dée pleit voor een ‘pensioenlabel’ bij elke vacature tekst.

Tom van Dée (28) na vele uitzendbanen: „Soms bouw ik niks op, soms een beetje.”

Tom van Dée is een atypische twintiger – en dat weet hij. Want welke 28-jarige verdiept zich nou in zijn pensioen? Van Dée wel. En daardoor weet hij: de afgelopen jaren heeft hij veel te weinig pensioen opgebouwd. Hij weet óók dat hij niet de enige is. Honderdduizenden andere werkenden, vaak jongeren, bouwen weinig of geen pensioen op.


Drie maal meer pensioenvermogen, maar toch een lager pensioen

Twaalf jaar geleden was het pensioenvermogen bijna drie maal zo klein als nu. Toch lijken we bezorgder dan ooit over de betaalbaarheid van de pensioenen.

Bernard van Praag en Henk Hemmers blikken terug op het afgelopen decennium en houden de huidige pensioenplannen tegen het licht.


Lees hier hoe de verantwoordelijke bewindspersoon in leugens volhardt en de afbraak van het beste pensioenstelsel voorstelt als ‘een gelopen race’ waar slechts ‘technische inpassing’ ontbreekt!

Koolmees over kritiek: ‘Het pensioenakkoord staat. De rest is techniek’


Foto: Kiki Groot voor het FD

FD – 5 maart 2021
Euforie alom toen politiek en polder vorig jaar na een valse start een akkoord sloten over hervorming van de pensioenen. Na ruim tien jaar gesoebat lag er, met instemming van de bonden en werkgevers, een plan dat het vermaarde Nederlands pensioenstelsel beter moet laten aansluiten op de flexibele arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Maar verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wist toen al: the devil is in the detail. Bij de nadere uitwerking van de regels voor het nieuwe, persoonlijker pensioencontract komen er steeds nieuwe bezwaren.


Nieuw pensioenstelsel? Begin er gewoon niet aan!

BN De Stem – 4 maart 2021

Grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel zijn ondoordacht en bovendien nergens voor nodig! Stop ermee of je hebt strak een nieuwe toeslagenaffaire te pakken.


‘PENSIOENEN VRAGEN OM EEN PARLEMENTAIRE ONDERVRAGING IN TWEEDE KAMER’

José Matheij:

Nieuwe pensioenstelsel: geen gelopen race

De Tweede Kamer zou een parlementaire ondervraging moeten houden naar de fouten in het huidige beleid over pensioenen, waar gepensioneerden én werkenden al jaren de dupe van zijn. ‘Als zo’n mini-enquête goed wordt uitgevoerd, hebben we misschien niet eens een nieuw pensioenstelsel nodig’, zegt José Matheij van het landelijk actiecomité “Red het Pensioenstelsel”.

 


Zolang de financiële sector zijn gang kan gaan, is de politiek lam

De Volkskrant 14 februari 2021

Onrustbarend dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s bijna niets melden over het aan banden leggen van de financiële sector, vindt Marjolein Quené.

 


ABP en APG willen meer solidariteit in nieuw pensioencontract

Financieele Dagblad 11 feb 2021

Martine Wolzak

ABP en APG waarschuwen dat in nieuw pensioencontract te weinig solidariteit overblijft.
Die is wel nodig ‘om pech- en geluksgeneraties te voorkomen’, zegt pensioenfonds ABP.
Vakbonden en linkse oppositie — nodig voor steun aan het pensioenakkoord — vinden die solidariteit juist belangrijk.

 


Politiek pleit voor hogere AOW-uitkering

09-02-2021 © Het Financieele Dagblad

Er is een Kamermeerderheid voor verhoging van de AOW. Econoom Daniel van Vuuren vindt het brede draagvlak in Den Haag voor een hogere AOW-uitkering ‘pikant’.
‘Armoede onder ouderen komt in Nederland nauwelijks voor. De coronacrisis zorgt vooral  voor een stijging van armoede onder jongvolwassenen en gezinnen.’
En: nog niet zo lang geleden werd gewaarschuwd dat door de vergrijzing het staatspensioen onbetaalbaar dreigde te worden.

 


Podcast met Martin Visser in “De Telegraaf”

Ik begrijp de woede over de pensioenen’

Martin Visser en Herman Stam

Updated 30 jan. 2021

 
Het pensioenstelsel maakt mensen soms woedend. Martin Visser en Herman Stam staan in de podcast Kwestie van Centen uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pensioenstelsel. Volgens Visser is de teleurstelling begrijpelijk als mensen hun pensioenen zien afnemen:
„De pensioenpotten zitten vol, prijzen stijgen en toch zien mensen dat hun pensioen niet wordt verhoogd. Dat begrijpen ze niet en zorgt voor woede.” Visser stelt dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom we overgaan op een nieuw stelsel, maar hij waarschuwt dat dit niet zonder risico’s is. Verder mogen in de podcast luisteraars hun pensioenvragen op Visser afvuren. Hij legt uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent per generatie en waarom het terecht is dat er grote pensioenzorgen zijn bij zzp’ers en flexwerkers.


Bekijk hier de uitzending van NPO Stand van Nederland over Pensioenen

en ontdek hoe het laatste bastion van de verzorgingsstaat, de arbeidsvoorwaarde collectief en solidair PENSIOEN, wordt onderuitgehaald!

Uitgezonden op 28-01-2021


Waardoor pensioenhervormingen zo vaak mislukken:
lessen voor Nederland

FD 25-01-2021

Het Nederlandse pensioenstelsel, goed voor zo’n €1600 mrd en miljoenen pensioenen, gaat op de schop. Wat kan Nederland leren van andere landen, die eerder hun stelsels weer op de tekentafel legden? ‘Pensioenhervormingen mislukken vaak of verzanden in doormodderen.’


Miljoenen pensioenen in gevaar: ‘Kans op kortingen wordt heel reëel’

AD 20-01-2021

De pensioenen van miljoenen Nederlanders zijn in gevaar. Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen, waarschuwen ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland.


Vakbonden hebben veel invloed in bestuur pensioenfondsen, én in orgaan dat bestuur controleert

Dagblad TROUW 18-01-2021

Vakbonden hebben veel invloed in zowel het bestuur van pensioenfondsen, als in het orgaan dat het bestuur controleert. Foute boel, vinden critici.


Pensioenakkoord: krijgen gepensioneerden recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel?

10/11/20

Gepensioneerden moeten beter bezwaar kunnen maken tegen de omzetting van hun pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zeiden hoogleraren pensioenrecht Lutjens en Van Meerten afgelopen woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Beiden vinden het kwetsbaar dat het individueel bezwaarrecht voor gepensioneerden verdwijnt.

De verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds zou in gevaar kunnen komen voor de meer individuele variant van het nieuwe pensioencontract.

Volgens Gijs van Dijk (PvdA) is er nog extra juridisch graafwerk nodig. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt Lutjens en Van Meerten hun bezwaren en mogelijke oplossingen binnen twee weken op papier te zetten.

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord is afgelopen juni afgesproken het zogeheten individuele bezwaarrecht van deelnemers te schrappen voor de duur van de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor in de plaats komt een collectief bezwaarrecht van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan in geval van invaren. Het bezwaarrecht schrappen kan een aantasting van het eigendomsrecht van deelnemers zijn en daartegen kan een deelnemer altijd procederen. Er zijn echter omstandigheden waaronder aantasting van het eigendomsrecht wel is toegestaan, maar dan moet er een goede afweging zijn gemaakt en er mag geen sprake zijn van een wezenlijke benadeling. Om dit juridische risico te mitigeren is in het pensioenakkoord het collectief bezwaarrecht opgenomen.

Bron: Financieel Dagblad


Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel

Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel image

Afbeelding ‘Pensioenakkoord’ door ‘Marco Verch’
15 jun 2020

 Het lijkt erop dat vrijdag 12 juni j.l. de kogel door de kerk is gegaan. Minister Koolmees gaf feestelijk kennis van de geboorte van zijn kindje: het pensioenakkoord. Nu past ons enige slag om de arm, aangezien ook in juni 2019 we een dergelijke plechtigheid zagen. Ook nu is uit de krantenberichten niet goed af te leiden wat het akkoord precies behelst. Sommigen stellen dat er nog een aantal harde noten moeten worden gekraakt voordat van een operationeel akkoord kan worden gesproken. Emeritus hoogleraar Bernard van Praag bespreekt welke impact het nieuwe pensioenakkoord kan hebben


Op 20 mei 2020 verscheen in de Volkskrant dit artikel. Het heet Wordt alles beter met het nieuwe pensioenstelsel? Negen vragen (en antwoorden) “

Het artikel heeft meer weg van reclame voor het afschaffen van het oude pensioenstelsel dan het geven van objectieve informatie.  Het had zo door minister Koolmees geschreven kunnen zijn. Volg onderstaande link en lees het hele artikel.