Uit de media

FINANCIEEL DAGBLAD

9 apr – Maaike Noordhuis

DNB-president Klaas Knot

DNB-president Klaas Knot Foto: Laurens van Putten/ANP

In het kort

 • DNB-president Klaas Knot sprak op een pensioenseminar in Utrecht.
 • Hij verdedigde daarin de Wet toekomst pensioenen.
 • Volgens Knot is terugdraaien van de wet geen optie.

De nieuwe pensioenwet die na vijftien jaar onderhandelen tot stand is gekomen is een noodzakelijke verbetering van het Nederlandse pensioenstelsel en het is ‘nauwelijks een optie’ om zo’n traject helemaal opnieuw te beginnen. Dat zei president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot dinsdag tijdens een bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders van DNB in Utrecht.

Vorig jaar ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet toekomst pensioenen. Maar van de vier partijen die aan de formatietafel zitten, zijn er drie geen voorstander van de pensioenhervorming. Vorige week werd tijdens een Kamerdebat duidelijk dat NSC, BBB en SP een motie willen indienen die oproept tot een verplicht referendum als een pensioenfonds deelnemers wil overzetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Zo’n referendum kan tot jaren vertraging leiden. Er zal immers een voorstel voor een wetswijziging moeten komen, en die moet dan nog door de Tweede en de Eerste Kamer.


8 april 2024 – Maaike Noordhuis

Bestuursvoorzitter Annette Mosman van pensioenuitvoerder APG heeft een missie: de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen hoog op de agenda zetten. Want met de overgang naar het nieuwe stelsel dreigt de kloof nog groter te worden. ’Juist als je jong bent moet je nu meer pensioen opbouwen. Als je minder gaat werken, mis je de euro’s die het langst hebben gerendeerd bij dat nieuwe pensioencontract.’

Ceo Annette Mosman van pensioenuitvoerder APG.

Ceo Annette Mosman van pensioenuitvoerder APG. Foto: Olivier Middendorp/ANP

Het interview met Annette Mosman, eigenlijk gepland rond Internationale Vrouwendag, moest wegens haar te drukke schema worden verplaatst. Maar het onderwerp van het gesprek – de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen – blijft actueel en is met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel volgens de ceo urgenter dan ooit. Want als we nu niet ingrijpen dreigt het verschil in pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen alleen maar groter te worden. ‘Als je toekomstige armoede wilt voorkomen, zul je nu echt maatregelen moeten nemen’, zegt ze.


Financieel Dagblad 4 apr 2024

NSC, BBB en SP doen nieuwe poging pensioenreferendum af te dwingen

Door Martine Wolzak

Carola Schouten, demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Foto: ANP

In het kort

 • In de vorige Tweede Kamer was er geen meerderheid voor een pensioenreferendum, nu waarschijnlijk wel.
 • NSC, BBB en SP willen daarom opnieuw een motie hiervoor indienen.
 • Volgens pensioenminister Schouten botst dat met de ‘evenwichtige’ afweging van de belangen van alle deelnemers.

De Tweede Kamerfracties van NSC, BBB en SP willen alsnog een motie indienen die oproept tot een verplicht referendum als een pensioenfonds deelnemers wil overzetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Demissionair pensioenminister Carola Schouten (ChristenUnie) ontraadt zo’n referendum. Dat botst volgens haar met een ‘evenwichtige afweging’ van de belangen van alle werkenden en gepensioneerden binnen een fonds. Maar er lijkt wel een Kamermeerderheid voor te zijn.

De Kamer debatteerde donderdag met Schouten over de uitvoering van de vorig jaar van kracht geworden Wet toekomst pensioen (WTP). Pensioenfondsen hebben nog krap vier jaar de tijd om over te gaan naar het nieuwe regime. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De sector is dan ook niet blij met nieuwe discussies, die leiden tot onrust en vertraging. De verwachting is dat volgend jaar al zo’n 25 fondsen naar een nieuwe regeling overgaan en daarbij oude pensioenrechten overhevelen naar het nieuwe stelsel (invaren in jargon).


De nieuwe pensioenwet die op 1 januari ingaat, is een drama, stelt Agnes Joseph. Zolang minister Schouten voor Pensioenen niet wil debatteren en Kamermoties naast zich neerlegt, gijzelt zij de bestaanszekerheid.


Grote pensioenfondsen zijn geen beste beleggers

Mejudice 22 maart 2024

Door Sijb Bartlema

De vijf grootste pensioenfondsen hebben hun rendementen over 2023 bekendgemaakt: van 7,8% tot 9,3%. De persberichten stralen voorzichtig tevredenheid en optimisme uit. Dit terwijl het rendement van een simpele tracker op de wereldaandelenindex ruim 19% was. Voor Sijb Bartlema aanleiding om dieper in de rendementsperformance van de grote pensioenfondsen te duiken. Zijn conclusie: pensioenfondsen zijn geen beste beleggers.

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/grote-pensioenfondsen-zijn-geen-beste-beleggers


Indexatie een Illusie?

In een Pensioen Pro artikel van 25 maart roept actuaris Mark Heemskerk de pensioenfondsen op om niet meer te beloven dan ze waar kunnen maken. Volledige indexatie van de pensioenen is volgens hem in het WTP stelsel een illusie, pensioenfondsen zouden niet meer moeten beloven dan dat ze hun best zullen doen om misschien de helft van de inflatie te compenseren.


De Telegraaf – 27 februari 2024

„Eén ding is duidelijk. Op grond van dergelijke toekomstvoorspellingen is geen planning mogelijk voor de oude dag”, stelt het vijftal. David Rozing

Om een goed beeld te krijgen of het nieuwe pensioenstelsel de beloftes van een koopkrachtig pensioen kan waarmaken, moet er een onafhankelijk onderzoek komen. Daarvoor pleiten vijf experts op het gebied van economie en pensioenen. „Doe dat voordat je niet meer terug kan.”

Zoals bekend is besloten tot een grondige hervorming van ons pensioenstelsel. Een en ander is neergelegd in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Zoals ook bekend heerst bij velentwijfel en onrust over de gevolgen van deze wet voor onze toekomstige pensioenuitkeringen. Wat precies die consequenties zouden zijn was tot voor kort gehuld in dikke mist.

Algemeen werd beweerd dat grosso modo bijna iedereen erop vooruit zou gaan. De pensioenen zouden slechts ’meebewegen met de economie’. Dit suggereert een meebewegen met het bruto nationaal product (BNP). Het BNP fluctueert van jaar tot jaar, maar de trend vanaf 1945 is toch positief. Een jarenlange welvaartsgroei van circa 1,5% per jaar.


Financieel Dagblad

Gaby de Groot, Maaike Noordhuis – 6 feb 15:23

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij het pensioenfonds BpfBouw gaan er dit jaar niet op vooruit.
Gepensioneerden die zijn aangesloten bij het pensioenfonds BpfBouw gaan er dit jaar niet op vooruit. Foto: Kim van Dam/ANP

In het kort

 • 123 pensioenfondsen hebben inmiddels bekendgemaakt of en hoe ze pensioenen verhogen.
 • Daarvan voeren er 51 geen verhoging door vanwege de korte periode van deflatie.
 • Daarnaast speelt de overgang naar het nieuwe stelsel een rol.

Bij een derde van de pensioenfondsen gaan dit jaar de pensioenen niet omhoog. Niet alleen omdat er sprake was van deflatie in de periode waarover ze de verhoging berekenen, maar ook omdat sommige pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel hun dekkingsgraad op peil willen houden.

Van de 150 pensioenfondsen in Nederland hebben er inmiddels 123 bekendgemaakt of en hoe ze de pensioenen dit jaar gaan verhogen, blijkt uit een inventarisatie van het FD. Daarvan indexeren 51 fondsen niet, terwijl bij 72 de pensioenen wel omhoog gaan. Gemiddeld stijgen de pensioenen dit jaar met 1,8%, na de uitzonderlijke verhoging van gemiddeld 7,7% in 2023. Dit betreft gepensioneerden en voormalig medewerkers. Bij sommige fondsen gelden voor het huidige personeel andere toeslagen.


AvroTros Radar

05-02-2024

Foutieve informatie Mijnpensioenoverzicht: dit betekent het voor zzp’ers

 • 5 min. leestijd

Er is veel onduidelijkheid over wat het nieuwe pensioenstelsel voor je gaat betekenen en de AOW-leeftijd blijft maar opschuiven. Mijnpensioenoverzicht.nl is dé plek waar de overheid het voor jou op een rijtje zet en waar je orde in de chaos moet krijgen. In de uitzending van 5 februari 2024 laten we zien dat niets minder waar is en je met een gat komt te zitten. Dit geldt niet alleen voor werkenden maar ook voor zzp’ers. Radar legt uit hoe het zit. 

Mijnpensioenoverzicht bevat foutieve informatie

Fons de Bilde is onafhankelijk financieel planner en helpt mensen met een plan voor hun oude dag. Hij ontdekte dat er foutieve informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat. Op die website vind je alle opgebouwde en verwachte pensioenbedragen terug, inclusief de AOW. En bij dat laatste klopt het niet.

“Relaties stellen mij als onafhankelijk financieel planner regelmatig de vraag hoe hun inkomen eruitziet als ze met pensioen gaan. Steeds vaker is de vraag ook: ‘Kan ik eerder dan mijn 67ste stoppen?’”, vertelt De Bilde. “Als ze dan inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgen ze misleidende informatie te zien.


De Telegraaf

AMSTERDAM – 2 februari 2024

© GETTY IMAGES

Het gaat om zogeheten uitkeringsovereenkomsten bij verzekeraars: pensioenen waarvan de hoogte vaststaat. Dat betekent dat de uitkering niet omlaag kan, maar door strenge regels worden ze óók al tijden niet opgehoogd. Ook de komende jaren zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Mensen die zo’n uitkeringsovereenkomst hebben, kunnen daarom voorlopig fluiten naar een pensioen dat meegroeit met de inflatie.

Dat is vooral voor jongeren een domper, zegt pensioenadviseur Rosemarie van der Velden: „Voor iemand die bijna met pensioen gaat, is de zekerheid van een gegarandeerde uitkering best prettig. Maar als je nu 30 of 40 jaar bent en ergens zo’n uitkeringsovereenkomst hebt staan, weet je zeker dat dat geld de komende jaren minder waard wordt.”


WW Verbon 27 januari 2024 DEF
Pensioenminister Carola Schouten wil niet onderzoeken of deelnemers aan pensioenfondsen bezwaar kunnen maken tegen de nieuwe pensioenwet. Beeld: YouTube

Door HARRIE VERBON

27 januari 2024

Geplaatst in PENSIOENEN    

Wie hebben er eigenlijk belang bij het veranderen van het Nederlandse pensioenstelsel? Dat zijn zowel de pensioenbazen – de bonden van werkgevers en van werknemers – als het kabinet-Rutte en De Nederlandsche Bank (DNB). Geen wonder dat die van geen wijken willen weten. En daarbij geen drogreden schuwen.

Maar wie worden er slechter van? Dat zijn de tien miljoen gewone Nederlanders die met hun 1500 miljard euro ‘deelnemer’ zijn in de pensioenfondsen.

Econoom Harrie Verbon verklaart waarom de pensioenbazen zo graag hun nieuwe stelsel willen doordrukken en hun deelnemers er buiten proberen te houden.

Het nieuwe pensioenstelsel wordt deelnemers opgedrongen zonder dat ze weten wat ze te wachten staat. NSC (van Pieter Omtzigt) wil daarom dat deelnemers aan collectieve pensioenregelingen zelf moeten kunnen beslissen of zij het nieuwe pensioenstelsel willen ‘invaren’.

We schreven het al eerder in Wynia’s Week: in het nieuwe pensioenstelsel wordt niet langer een belofte gegeven over de hoogte van de pensioenuitkering. Het (toekomstige) pensioeninkomen van de deelnemers zal afhankelijk worden van de ingelegde premie en de daarmee door de pensioenfondsen behaalde rendementen.

In veel collectieve pensioenregelingen, zoals bijvoorbeeld het ambtenarenfonds ABP, kwam het pensioen voorheen neer op ruwweg 70 procent van het gemiddeld verdiende inkomen tijdens het werkzame leven. In het nieuwe stelsel wordt de pensioenhoogte onzeker. Daarom lijkt het alleen maar terecht dat deelnemers zich kunnen uitspreken of zij zich in dat ongewisse avontuur willen storten.  


VOLKSKRANT

GELDVRAAG

REINOUT VAN DER HEIJDEN

null Beeld Matteo Bal

Hoe zit het met de indexatie van mijn pensioen en wordt de achterstand van de afgelopen jaren nog goedgemaakt?

26 januari 2024

Sinds anderhalf jaar worden veel pensioenen weer verhoogd. Dat heet indexatie, omdat de verhoging de index van de inflatie of loonstijging volgt. Voor die tijd zijn de pensioenen tien jaar (of langer) niet gestegen.

In 2023 is een begin gemaakt met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Dat moet uiterlijk in 2028 klaar zijn. In dit stelsel kan pensioen sneller stijgen of dalen. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel zijn de regels om te indexeren versoepeld.

Volgens de oude regels mochten pensioenfondsen pas indexeren als de dekkingsgraad minimaal 110 procent bedroeg. De verleende indexatie moest bovendien toekomstbestendig zijn. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte moest zijn om nog tien jaar lang dezelfde indexatie te geven. Voor een indexatie van 1,7 procent moest er, bijvoorbeeld, een dekkingsgraad van 127 procent zijn (110 procent plus 10 keer 1,7 procent).

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl.

Sinds juli 2022 mag er al geïndexeerd worden vanaf een dekkingsgraad van 105 procent, zonder rekening te houden met de toekomst. Pensioenfondsen hebben drie keer kunnen indexeren: twee keer in 2022 (voor dat jaar en het jaar erop) en een keer in 2023 (voor 2024).

De verschillen tussen pensioenfondsen zijn groot. Ik deed voor de Geldgids onderzoek naar de veertig grootste pensioenfondsen. Koplopers zijn PNO Media en PWRI met ruim 20 procent indexatie over drie jaar. De iets minder rijke fondsen ABP en Zorg en Welzijn hebben ook zo veel mogelijk verhoogd, respectievelijk 18 en 14 procent. Het horecapensioenfonds indexeerde in totaal maar 5,6 procent terwijl het fonds veel rijker is dan de andere vier. Pensioenfondsen hebben veel vrijheid om te bepalen hoe ze indexeren, maar leggen dit vaak slecht uit.

Bij de onderzochte pensioenfondsen was de gemiddelde indexatie 8,3 procent in 2022 en 2,9 procent in 2023. De inflatie lag in beide jaren hoger, dus de achterstand van eerdere jaren inhalen lukt niet.

Pensioenfondsen hebben extra geld nodig voor het nieuwe pensioenstelsel. Als ze meer vermogen overhouden, hebben ze meer reserves voor een evenwichtige verdeling over diverse leeftijdsgroepen en als buffer voor tegenvallende beleggingen. In het nieuwe stelsel stijgen of dalen de pensioenen met de beurskoersen mee. Je hebt een buffer nodig om een tegenvallend beleggingsjaar op te vangen.

In het nieuwe stelsel indexeren pensioenfondsen niet langer. Of ze de koopkracht op peil houden, hangt af van de beurs. Dat is een risico. In 2022 daalden de beurskoersen met 14 procent en ging de inflatie naar 10 procent. In het nieuwe stelsel heb je dan echt een probleem. Zonder voldoende reserves moet je het pensioen verlagen terwijl de boodschappen duurder worden.

Het nieuwe stelsel biedt meer ruimte om pensioenen te verhogen, maar pensioenfondsen spelen ook graag op safe. Daarom valt niet te verwachten dat de komende jaren de pensioenen nog flink stijgen, laat staan iets inhalen van vroeger. Of de beurzen moeten echt hosanna juichen.


NSC op zoek naar politieke steun voor

Pensioen Pro Gepubliceerd op: 23 januari 2024

Vooralsnog heeft NSC te weinig politieke steun voor ingroeien als alternatief voor invaren. Er is wel een Kamermeerderheid voor analyse van de juridische risico’s en mogelijke aansprakelijkheid van de staat bij invaren.

NSC-Kamerlid Agnes Joseph diende vorige week een motie in die het kabinet vraagt opties voor ingroeien in kaart te brengen en hiervoor voorbereidingen te treffen. Minister Schouten ontraadde de motie met klem en zei die niet te zullen uitvoeren, ook niet bij steun van een Kamermeerderheid.

Gisteren zou de Kamer over de motie stemmen. In de ochtend bleek dat Joseph de motie had gewijzigd. De motie vraagt nu aan het kabinet om opties voor ingroeien in kaart te brengen; niet langer om hier vervolgens voorbereidingen voor te treffen.

Agnes Joseph (NSC) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. Foto: ANP/Remko de Waal

Vervolgens stond op de definitieve stemmingslijst dat Joseph haar gewijzigde motie wilde aanhouden.

‘Er is meer tijd nodig voor een meerderheid, de motie heeft verduidelijking nodig en ik ben erover in gesprek’, verklaart Joseph desgevraagd het uitstel van de stemming. Welke partijen ingroeien reeds steunen en welke ze nog moet overtuigen is onduidelijk.

Volgens het FD speelde een verwachte tegenstem van de SP mee bij het besluit van NSC de motie aan te houden. Pensioenwoordvoerder Bart van Kent reageerde gisteren niet op vragen van Pensioen Pro.

Vorige week uitte Van Kent twijfel of deelnemers bij ingroeien wel voldoende compensatie krijgen voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dat sluit aan bij wat Van Kent eerder tegen Pensioen Pro zei over het niet langer beschouwen van invaren als de standaardoptie. ‘Fondsen die dan besluiten niet over te gaan, krijgen te maken met de afschaffing van de doorsneesystematiek en daar is compensatie voor nodig.’ Zonder invaren is die compensatie lastiger te vinden.

Juridische risico’s

Joseph diende vorige week ook een motie in over een analyse van juridische risico’s en mogelijke aansprakelijkheid voor de staat van invaren. Die kwam wel in stemming en kreeg steun van een meerderheid. Naast NSC stemden PVV, BBB, SP, Denk, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, SGP en Ja21 voor. Deze partijen hebben samen 82 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Schouten vindt een nieuwe analyse overbodig, omdat er al ontzettend veel juridische analyse ligt en omdat ook de Raad van State, de ‘hoogste adviseur bij wetgeving’, zich heeft uitgesproken over invaren, zo zei ze vorige week in de Kamer.

‘Als de minister die juridische stukken openbaar had gemaakt, dan was dit niet nodig geweest’, zei Joseph over haar verzoek.


PensioenPro

Keuze voor theoretisch beschermingsrendement is ondoordacht’

22 jan 2024

De massale keuze van pensioenfondsen voor het theoretisch beschermingsrendement leidt ertoe dat gepensioneerden in het nieuwe stelsel amper inflatiecompensatie krijgen, voorspelt Martin Sanders van AXA IM. ‘We gaan hiermee als sector echt de mist in.’

Martin Sanders zit als hoofd pensioenbeleggingen bij vermogensbeheerder AXA IM niet aan tafel bij de gesprekken die pensioenfondsen voeren over de keuze tussen het theoretische en het directe beschermingsrendement.  Toch volgt hij dit dossier op de voet. Naar eigen zeggen een erfenis van zijn functie als oud-cio bij Univest van 2006 tot 2017, de belegger van de wereldwijde pensioenfondsen van Unilever, waaronder Unilever APF. Hij was destijds ook extern beleggingscommissielid bij de fondsen Vervoer en ANWB.

 Sanders windt zich al een tijdje op over de keuze die pensioenfondsen maken voor het theoretische beschermingsrendement. Daardoor komt het beschermingsrendement dat gepensioneerden krijgen toebedeeld overeen met de verandering van de DNB-rentecurve. Een ander uitgangspunt dan die DNB-curve is niet toegestaan. Sanders’ grootste bezwaar tegen deze variant is niet zozeer de uitlegbaarheid of mogelijke herverdeling tussen gepensioneerden en werknemers, bedenkingen die eerder werden geuit. Hij is bezorgd over de koopkracht van gepensioneerden.

Sanders: ‘Het nieuwe pensioenstelsel is bedacht om de oude dag van gepensioneerden eerder te kunnen verhogen, maar dat zal er in de praktijk amper van komen. Het theoretische beschermingsrendement houdt de nominale oude dag van gepensioneerden op peil, maar leidt niet tot een reële uitkering.’ Hij waarschuwt dat dit probleem niet alleen speelt bij gepensioneerden, maar dat werkende vijftigplussers hier ook mee te maken krijgen. ‘Zij worden uiteindelijk ingevaren in een nominaal systeem.’


WYNIA’S WEEK

Met ‘ingroeien’ in plaats van ‘invaren’ is er nu een slim idee om de nieuwe Pensioenwet beter te maken

EduardBomhoff 20-1-24 DEF

Agnes Joseph in debat met demissionair minister Carola Schouten in de Tweede Kamer. Beeld: X

Door EDUARD BOMHOFF

20 januari 2024

Geplaatst in NSCPENSIOENEN

‘Ik heb mijn werk als actuaris in de pensioensector opgezegd, want ik kon er gewoon niet meer achterstaan. Dat kwam door de Wet toekomst pensioenen. Daarom ben ik nu ook hier.’ Zo sprak Agnes Joseph (NSC) afgelopen woensdag in haar maidenspeech in de Tweede Kamer. En ze legde ook uit waarom ze moest stoppen bij Aegon als adviseur van talrijke pensioenfondsen: onacceptabele dwang van De Nederlandsche Bank (DNB).

Agnes Joseph en haar collega-actuarissen mochten van DNB slechts bepaalde resultaten laten zien over het zogenaamde ‘invaren’ in de nieuwe wet. Maar, zoals Joseph in de Kamer uitlegde: ‘Met die verplichte berekeningen die ik verdikkie moest maken, ging iedereen er naar verwachting op vooruit, in goed weer en slecht weer. Maar dit kan natuurlijk niet. Nee, als actuaris moet je die berekeningen niet eens willen maken en ik wil dat ook niet meer.’


FINANCIEEL DAGBLAD

VVD ziet niets in pensioenreferendum van beoogd regeringspartner NSC

Martine Wolzak – 17 jan 20:59 • Aangepast om 08:52

Kamerleden Agnes Joseph (NSC) en Thierry Aartsen (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet.

Kamerleden Agnes Joseph (NSC) en Thierry Aartsen (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. Foto: Remko de Waal/ANP

In het kort

 • VVD wijst voorstellen van NSC, BBB en PVV voor aanpassingen aan nieuwe pensioenstelsel af.
 • NSC pleit bijvoorbeeld voor een pensioenreferendum om deelnemers meer inspraak te geven.
 • In het pensioendebat woensdag bleek dat ook op dit onderwerp de standpunten van de beoogde coalitiepartners ver uiteen liggen.

De VVD wijst het voorstel voor een pensioenreferendum, gedaan door Nieuw Sociaal Contract (NSC), af. Ook andere ideeën van beoogde coalitiepartners NSC, BBB en PVV om de vorig jaar van kracht geworden nieuwe pensioenwet nu al aan te passen, kregen woensdag tijdens een pensioendebat in de Tweede Kamer geen steun van de VVD.

‘Het klinkt misschien sympathiek, maar schijn bedriegt’, zei de nieuwe VVD-pensioenwoordvoerder Thierry Aartsen over het pensioenreferendum waar NSC voor pleit. Volgens Aartsen zal de opkomst en uitslag niet representatief zijn, omdat ouderen nou eenmaal veel meer bezig zijn met hun pensioen dan jongeren. De VVD ziet een referendum daarom ‘niet zitten’.


DE VOLKSKRANT

De winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen willen niet alleen het stikstof- en migratiebeleid herzien, maar ook de al aangenomen Pensioenwet. De trein op weg naar het nieuwe pensioenstelsel lijkt echter al te ver doorgedenderd om nog van koers te kunnen veranderen.

Yvonne Hofs17 januari 2024, 21:52

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (ChristenUnie), juicht na de stemming over de Pensioenwet.
 Beeld David van Dam / de Volkskrant

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (ChristenUnie), juicht na de stemming over de Pensioenwet. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Minister Carola Schouten, die de hervorming van het pensioenstelsel onder haar hoede heeft, rolt woensdag veelvuldig met de ogen tijdens het zoveelste Tweede Kamerdebat over dit onderwerp. Het ongeduld en de ergernis stralen ervan af bij de ChristenUnie-bewindsvrouw. Schouten blijft de vragen van de nieuwe Kamerleden beleefd beantwoorden, maar haar gezicht spreekt boekdelen: ze is deze discussie goed zat.

Het nieuwe Kamerlid Agnes Joseph (NSC) heeft het plenaire pensioendebat aangevraagd. De partij van Pieter Omtzigt heeft veel bedenkingen over de manier waarop het nieuwe pensioenstelsel wordt vormgegeven en heeft de ambitie om daar nog iets aan te veranderen. NSC vindt daarbij de twee andere grote verkiezingswinnaars, de PVV en de BBB, aan zijn zijde. Drie van de vier formerende partijen willen de Pensioenwet, die nog geen jaar geleden is ingegaan, nu alweer flink op de schop nemen.


FINANCIEEL DAGBLAD

16 jan 20:04 – Martine Wolzak

Pieter Omtzigt tijdens de stemmingen over de pensioenwet in de Tweede Kamer.

Pieter Omtzigt tijdens de stemmingen over de pensioenwet in de Tweede Kamer. Foto: Robin Utrecht/ANP

In het kort

 • Pieter Omtzigts partij Nieuw Sociaal Contract pleit voor een pensioenreferendum.
 • Na de verkiezingswinst van PVV, BBB en NSC zelf maakt dat voorstel een goede kans op een Kamermeerderheid.
 • Maar zonder een nieuw kabinet zal het er voorlopig niet van komen.

Het voorstel van Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor een pensioenreferendum kan op veel sympathie rekenen in de Tweede Kamer, met name bij de tegenstanders van de nieuwe pensioenwet. Toch is het onzeker of het ervan komt, blijkt voorafgaand aan het eerste grote Kamerdebat over pensioenen na de verkiezingen.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer op verzoek van NSC met demissionair minister Carola Schouten (ChristenUnie) over de voortgang van de grootste hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel ooit. Vanaf 2028 moeten alle pensioenregelingen aan de zes maanden geleden ingevoerde Wet toekomst pensioen (Wtp) voldoen. Het is de bedoeling voor die tijd de circa €1450 mrd aan opgebouwd pensioen over te hevelen (’in te varen’) naar het nieuwe stelsel.

Financieel Dagblad


Opinie • 16-01-2024 – 16:00

Door: Joop Hartog, Boudewijn van Ittersum, Jan Lely, Bernard van Praag

Het voorgestelde pensioenstelsel, waar de Tweede Kamer woensdag over spreekt, omvat onacceptabele risico’s voor alle (toekomstig) gepensioneerden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Afbeelding met tekening, illustratie, kunst, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

De Tweede Kamer gaat het voorgenomen nieuwe pensioenstelsel woensdag opnieuw beoordelen. Terecht. De rechtspositie en de hoogte van de pensioenen staan op het spel, en omvangrijke schadeclaims dreigen voor de Staat. Bij een zo grote onzekerheid over de juistheid en uitvoerbaarheid is het verstandig om niet het diepe in te springen. Wij noemen daarom drie politieke scenario’s en een aantrekkelijk alternatief.


FINANCIEEL DAGBLAD

Pieter Omtzigt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto: Peter Hilz/ANP

Maaike Noordhuis – 15 jan 2024

In het kort

 • Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet.
 • Bij de pensioensector en bij werkgevers- en werknemersorganisaties stuit een referendum zoals NSC wil op weerstand.
 • Zij vrezen opnieuw jarenlange vertraging in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Verhoging van pensioenen komt in gevaar als het NSC, de partij van Pieter Omtzigt, zijn zin krijgt en mensen zelf kunnen kiezen of ze meedoen aan het nieuwe pensioenstelsel. Daarvoor waarschuwt APG, de pensioenuitvoerder voor onder meer ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het NSC vindt dat pensioenfondsen, als ze opgebouwde pensioenen daarnaar willen overhevelen, een referendum moeten houden onder werknemers en gepensioneerden.


PensioenPro

OPINIE

Adri van der Wurff • PP Laatste update: do 4 jan 2024

‘Democratisch ethos ver te zoeken in pensioensector’

Fondsen moeten zich houden aan ongeschreven regels, staat in de Code Pensioenfondsen. Volgens Adri van der Wurff schrijft de code zelfs voor dat ze deelnemers een stem moeten geven bij de invaarbeslissing.

Telling stemmen in Haarlem bij Europese verkiezingen in 1979. Bron: Noord-Hollands Archief

Telling stemmen in Haarlem bij Europese verkiezingen in 1979. Bron: Noord-Hollands Archief

Mijn onafhankelijkheid van de pensioensector maakt dat ik met vervreemding kijk naar de onwil om de deelnemers te betrekken bij de komende transitie. Natuurlijk zijn er nieuwsbrieven en webinars, maar het lijkt er vooral op dat de deelnemers niet te veel details mogen horen en te veel betrokken mogen raken. De overgrote meerderheid van de fondsen betrekt ze niet bij de besluitvorming. De Staten Generaal en de sociale partners hebben hun besluiten genomen en daarmee is voldaan aan alle democratische regels, zo vindt bijvoorbeeld ABP-voorzitter Harmen van Wijnen. En de sociale partners zeggen eensgezind hetzelfde in hun open brief aan de Tweede Kamer.

Maar is er naast de democratische regels ook nog zoiets als een democratisch ethos? De vraag dringt zich op door de uitingen van de Pensioenfederatie. Samen met de Stichting van de Arbeid heeft de federatie een nieuwe Code Pensioenfondsen opgesteld. Op haar website schrijft de federatie: ‘Essentieel voor ‘goed pensioenfondsbestuur’ is het effectief functioneren van de driehoek bestuur, intern toezicht en verantwoording. De code vraagt aan pensioenfondsen dat zij expliciet en transparant laten zien hoe zij bij hun besluiten recht doen aan de belangen van deze belanghebbenden.’ [Cursivering van mij, AvdW]

Het staat er echt en komt erop neer dat bij deze gigantische pensioentransformatie het bestuur, intern toezicht en de verantwoording vooral op elkaar en elkaars belangen moeten letten.


OMROEP MAX

Pensioen belastingdruk middeninkomens

Van 1.000 euro bruto naar 393 euro netto: opvallende verdeling van belastingdruk op middeninkomens gepensioneerden

Publicatiedatum: 5 januari 2024

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u doorgaans betaalt. Maar als u AOW en een aanvullend pensioen ontvangt, hangt het er net van af hoe hoog uw inkomen is. Vooral de middeninkomens (44.700 à 58.100 euro) hebben een opvallend hoge belastingdruk en houden voor elke 1.000 euro nog geen 400 euro over. Hoe zit dit precies?


Follow The Money

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) voorafgaand aan de stemming in de Eerste Kamer op 30 mei 2023 over de pensioenwet.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) voorafgaand aan de stemming in de Eerste Kamer op 30 mei 2023 over de pensioenwet. © ANP Robin Utrecht

11-12-2023

CASPER ROUFFAER

De ambtelijke top van Sociale Zaken waarschuwde minister Henk Kamp in 2011 tegen het ‘invaren’ van bestaande pensioenrechten in een nieuw pensioenstelsel. Dat zou een onhoudbare ‘inbreuk [zijn] op het individuele eigendomsrecht’. De ambtenaren baseerden hun waarschuwing op een advies van de landsadvocaat, blijkt uit documenten die 8 december openbaar zijn gemaakt.

Met het goedkeuren van de Wet toekomst pensioenen gaf de Eerste Kamer op 30 mei groen licht voor misschien wel de grootste sociaaleconomische transitie sinds de Tweede Wereldoorlog. 

De meest omstreden horde daarin is het zogeheten ‘invaren’: de bestaande, opgebouwde pensioenaanspraken meeverhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Uit nieuw vrijgekomen documenten blijkt nu dat ambtenaren in 2011, op basis van een advies van de landsadvocaat, expliciet waarschuwden voor het mogelijk juridisch onhoudbare karakter van zo’n invaringsoperatie en adviseerden daarvan af te zien.


Financieel Dagblad

14 nov 15:52 Martine Wolzak Puck Sie

De zwaarbevochten nieuwe pensioenwet is 1 juli ingegaan, maar nu al willen politieke partijen de discussie erover heropenen — de koploper in de peilingen voorop.

Pieter Omtzigt, afgelopen vrijdag op de eerste ledendag van Nieuw Sociaal Contract in Amersfoort.

Pieter Omtzigt, afgelopen vrijdag op de eerste ledendag van Nieuw Sociaal Contract in Amersfoort. ANP / Robin Utrecht

In het kort

 • Pieter Omtzigt grijpt elke mogelijkheid aan om in verkiezingsstrijd de pensioenhervorming op de agenda te krijgen.
 • De plannen van zijn partij kunnen grote gevolgen hebben voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.
 • Ook andere politieke partijen zijn nog niet klaar met het pensioen.

Pensioen is — anders dan de AOW — zelden een thema tijdens Tweede Kamerverkiezingen. Zelfs niet ten tijde van de onderhandelingen over het pensioenakkoord, de grootste pensioenhervorming ooit in Nederland. Voor veel kiezers is het geen doorslaggevende factor in het stemhokje. Ze vinden het een te ingewikkeld en niet aansprekend onderwerp. En dat laatste geldt ook voor veel politici en journalisten.

Des te opvallender is het dat de huidige koploper in de peilingen, lijsttrekker Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, iedere gelegenheid aangrijpt om aanpassingen van de pensioenhervorming wél op de agenda te krijgen in de verkiezingsstrijd. Als hij straks meedoet aan de formatie zal dit onderwerp dan ook zeker op tafel komen te liggen.


DE VOLKSKRANT

Terug van weggeweest: de discussie over het pensioenstelsel – beginnen we weer van voor af aan?

Gepensioneerde vrijwilligers houden een begraafplaats vrij van herfstbladeren. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Gepensioneerde vrijwilligers houden een begraafplaats vrij van herfstbladeren. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hessel von Piekartz 8 november 2023, 11:51

Amper een half jaar geleden nam de Eerste Kamer de zwaarbevochten pensioenwet aan. Het leek het sluitstuk van jaren oeverloze discussie, maar inmiddels tekent zich in de peilingen een meerderheid af tegen de wet. Gaat het pensioenstelsel nu alweer op de schop?


De Telegraaf

Oproep tot verhogen pensioen:

’Gepensioneerden bungelen onderaan koopkrachtlijstjes’

Amsterdam – 18 oktober 2023

Ouderen vrezen serieuze koopkrachtdaling door het uitblijven van verhoging van hun pensioen. De Koepel Gepensioneerden roept pensioenfondsen, die mogelijk voorzichtig zijn met indexeren in aanloop naar het nieuwe stelsel, op om hun voet van de rem te halen.

Gepensioneerden willen compensatie voor hun koopkrachtverlies in de laatste jaren.

„Ouderen worden makkelijk opzijgeschoven”, zegt Dick van der Windt, bestuurder van de Koepel Gepensioneerden, de grootste Nederlandse belangenvereniging voor gepensioneerden. „Er is nu eindelijk weer de ruimte om te indexeren. Dat is ook hard nodig, want er is nog steeds een achterstand uit vorige jaren. Over 2022 werden de pensioenen gemiddeld met 6,5% verhoogd, terwijl er een inflatie van ruim 14% was.”


Financieel Dagblad

Analyse • 5 okt 11:28

Door Puck Sie

De markt voor pensioendiensten verandert. De nieuwe pensioenwet vereist fikse investeringen in mensen en IT, en niet elk pensioenbedrijf zal dat overleven. Wie geen schaalgrootte weet te creëren, zal sneuvelen.

Het fonds voor de metaalarbeiders is het op twee na grootste in Nederland.

Het fonds voor de metaalarbeiders is het op twee na grootste in Nederland. Foto: Kees van de Veen/ANP

In het kort

 • Pensioenbedrijven moeten door de nieuwe pensioenwet fors investeren in mensen en IT.
 • Pensioenfondsen willen als klant van de pensioenbedrijven een plan B.
 • Schaalgrootte is belangrijk, niet elk pensioenbedrijf zal de nieuwe pensioenwet overleven.

De kans bestaat dat u de (digitale) post van uw pensioenfonds ongeopend in de prullenbak gooit. U zou niet de enige zijn. Wie de brief wél opent, leest informatie over de beleggingen. Of de oproep om uw gegevens te controleren, of ziet het telefoonnummer om te bellen bij vragen. Achter dat ogenschijnlijk saaie velletje papier gaan enorme organisaties en systemen schuil.

Zulke post wordt getikt in de bossen bij Zeist, in een kantoorgebouw naast het Haagse spoor of met uitzicht op de Amsterdamse snelweg. Daar zijn grote pensioenuitvoeringsorganisaties gevestigd, zoals PGGM, MN en APG. De namen van de fondsen die zij bedienen komen nog wel bekend voor, al werkt daar vaak maar een handvol mensen. Bij de relatief anonieme uitvoeringsorganisaties werken er soms meer dan duizend.


Pensioen Pro 5 oktober 2023

Olaf Boschman • PP

ANALYSE

Gelet op de peilingen kan het maar zo zijn dat tegenstanders van de Wet toekomst pensioenen straks een Kamermeerderheid hebben. De hele pensioenwet terugdraaien kost €16 mrd, aldus D66. Waar komt dit bedrag vandaan en klopt het?

Caroline van der Plas (BBB) en Jan Paternotte (D66)
tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de
Tweede Kamer. ANP / Bart Maat

Tegenstanders van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) kunnen na de verkiezingen volgende maand in de meerderheid zijn. Nieuw Sociaal Contract (van Pieter Omtzigt), PVV, BBB, Partij voor de Dieren, SP, FvD, JA21, Denk, 50Plus en Belang van Nederland (van Wybren van Haga) halen in recente peilingen meer dan 75 van de 150 zetels. Van sommige partijen is duidelijk dat ze de Wtp willen terugdraaien. ‘We draaien de invoering van de pensioenwet terug’, schrijft BBB bijvoorbeeld in haar programma.

Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 sprak BBB-leider Caroline van der Plas hier op aan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige maand. De BBB heeft mooie wensen in haar verkiezingsprogramma, maar vertelt er niet bij hoe ze die gaat betalen, aldus Paternotte. ‘Het afschaffen of terugdraaien van de hele pensioenwet kost zo’n €16 mrd per jaar’, gaf hij als voorbeeld.

Paternotte gaf in het debat geen onderbouwing voor dit bedrag. Op X (Twitter) draaide iemand het om: leidt de invoering van de pensioenwet dan tot een jaarlijkse besparing van €16 mrd? Reden om bij D66 opheldering te vragen.


Paul de Beer: ‘Werkgevers dragen geen risico’s meer in nieuwe stelsel’

Pensioen Pro 18 aug 2023

De vakbeweging verkoopt het nieuwe stelsel aan de leden met het argument dat het meer kans biedt op indexatie. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer vreest dat tegenvallende pensioenen slecht kunnen uitpakken voor vakbonden.

Dit zegt Paul de Beer, die ook directeur is van het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, in een interview/podcast over de rol van de vakbeweging in het pensioendomein. ‘Ik vrees dat de vakbeweging een bijdrage heeft geleverd aan de eigen neergang, die al geruime tijd gaande is’, aldus De Beer, die werkt voor de UvA.


de volkskrant

ANALYSE

Nooit veranderde er zoveel aan de oudedagsvoorziening. Wat gaat u merken van het nieuwe pensioenstelsel?

De pensioenwet die deze week in de Eerste Kamer werd aangenomen, heeft gevolgen voor miljoenen Nederlanders, van jonge werkenden tot gepensioneerden. De contouren van het nieuwe stelsel op een rij, plus vier rekenvoorbeelden.

Hessel von Piekartz 3 juni 2023, 05:00

Carola Schouten, de minister die over de pensioenen gaat, hoort dinsdag dat de pensioenwet door de Eerste Kamer is aangenomen. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Carola Schouten, de minister die over de pensioenen gaat, hoort dinsdag dat de pensioenwet door de Eerste Kamer is aangenomen. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Dat er veel op het spel staat, is duidelijk. Niet voor niets was er tot op de dag van de stemming, afgelopen dinsdag, hevig verzet. De grootste hervorming ooit van het stelsel zet een herverdeling in gang van ruim 1.400 miljard euro. Geld dat Nederlanders zelf in die pensioenpot hebben gestopt en waarvan iedereen een eerlijk deel wil terugzien.

Vooropgesteld: hoeveel (toekomstig) pensioen mensen precies kunnen verwachten, is moeilijk te zeggen. Dat bedrag is sterk afhankelijk van verschillende factoren. Toch is er wel een grove schets te maken van hoe de pensioenen zich in het nieuwe stelsel kunnen ontwikkelen. Pensioenadviseur Aon berekende in opdracht van de Volkskrant het pensioen voor vier fictieve personen van verschillende leeftijden in het huidige en in het nieuwe stelsel.


FD 2-6-2023

Fiksen pensioenstelsel, na vijftien jaar soebatten, voedt nieuw cynisme

Ulko Jonker 

Carola Schouten trok deze week de pensioenwet over de eindstreep in de Eerste Kamer, die zijn discutabele relevantie nog eens leek te onderstrepen met veel politiek geharrewar over onbetekenende details. Intussen wordt de deadline voor de implementatie van het nieuwe stelsel steeds zachter.

Afbeelding met tekening, tekst, illustratie, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving

Illustratie: Mirjam Vissers voor het FD

Je handtekening zal maar prijken onder een wet die de verschuiving en herverdeling in gang zet van een pot van €1470 mrd, bij elkaar gespaard door bijna tien miljoen niet altijd even blijmoedige, soms tobberige en vaak wat klagerige Nederlanders. Het is per definitie een ondankbare taak, die er ook niet gemakkelijker op wordt sinds de wet dinsdag over de eindstreep van de Eerste Kamer ging. Nu gaat het er pas echt om spannen.


de volkskrant

ANALYSE

Het echte werk voor het nieuwe pensioenstelsel begint nu pas

Een door de SP georganiseerde demonstratie tegen de pensioenwet in mei van dit jaar Beeld David van Dam

Een door de SP georganiseerde demonstratie tegen de pensioenwet in mei van dit jaar Beeld David van Dam

Nu de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer is aangenomen, is de weg vrij voor de grootste hervorming van het stelsel ooit. De politieke discussie mag dan voorbij zijn, het echte werk begint nu pas. Vier uitdagingen waar het nieuwe stelsel de komende jaren mee te maken krijgt.


RADAR

Nieuwe pensioenwet gaat in, vol blijvende onzekerheden: dit betekent het voor jou

 • Nieuws 31-05-2023
Nieuwe pensioenwet gaat in, vol blijvende onzekerheden: dit betekent het voor jou

De nieuwe pensioenwet gaat definitief in. Op 30 mei 2023 stemden de leden van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Over de nieuwe wet is nog veel te doen. Zo is het maar de vraag of jij er daadwerkelijk op vooruit gaat. Radar legt het uit.

Het verschil tussen het oude en het nieuwe stelsel

In het oude pensioenstelsel beheren alle pensioenfondsen gezamenlijk 1.400 miljard euro aan Nederlands pensioengeld in één collectieve pot. Dat bedrag wordt samengesteld door de premies die werkgevers en werknemers inleggen, gecombineerd met beleggingen in aandelen en obligaties. Ook de hoogte van de rente speelt een rol in de hoogte van pensioenen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het collectieve bedrag verdeeld. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer een eigen pensioenpot krijgt. Elk potje wordt dan beheerd door de fondsen. Hierdoor zou het duidelijker moeten zijn voor jou hoeveel premie je inlegt voor je oude dag. Met de door jou ingelegde premie wordt, net als nu, gewoon belegd. Op je eigen rekening staat de totaal betaalde premie, plus de beleggingswinst. In de komende jaren rekenen de pensioenfondsen uit wie welk bedrag uit de collectieve pot in zijn of haar eigen pot krijgt.


Vijftien jaar stelseldiscussie: een terugblik

Pensioen Pro 30 mei 2023

De Eerste Kamer nam op 30 mei de Wet toekomst pensioenen aan. De politiek is nu akkoord met de grootste verbouwing ooit voor het Nederlandse pensioenstelsel.

De instemming van de senaat is het sluitstuk van een lange periode van discussie over het pensioenstelsel. De aanzet daarover werd gegeven in 2008, toen de kredietcrisis de bestaande zekerheden in de pensioenwereld onderuit haalde.

Daarop volgde vijftien jaar discussie over de noodzaak van een pensioenhervorming en zeer ingewikkelde onderhandelingen tussen sociale partners en politiek. Daarin werd soms vooruitgang geboekt, maar vaak werd men ook weer teruggeworpen, omdat eerdere akkoorden of beoogde pensioencontracten toch niet haalbaar bleken.

Pensioen Pro dook in de archieven en zette de afgelopen vijftien jaar voor u op een rij, van de kredietcrisis tot de breuk in de FNV, van de ‘interessante maar onbekende variant 4c’ tot het aannemen van de Wet toekomst pensioen in de Eerste Kamer.


Senaat geeft pensioenwet groen licht

Pensioen Pro 31 mei 2023

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na groen licht in de Eerste Kamer. De senaat wil nabestaandenpensioen standaard vrijwillig voortzetten, een verbeterd wezenpensioen en politieke pensioenen ook onder de wet brengen.

Dat was gisterenavond de uitkomst van de stemmingen over de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer. De Wtp kreeg steun van regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP. Deze partijen steunden de wet ook in de Tweede Kamer. Er waren gisteren 73 senatoren aanwezig, van wie er 46 voor en 27 tegen stemden. De genoemde partijen hebben in de huidige senaat 48 zetels, maar een senator van het CDA en een van D66 waren afwezig. De Wtp is vanaf 1 juli dit jaar van kracht. 

Verder nam de senaat zeven moties aan, waarvan drie met algemene stemmen. Zo wil de Eerste Kamer unaniem dat ook het pensioen van politici, nu geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), gaat vallen onder de Wtp. Dat wil zeggen: voor de politieke pensioenen moeten dezelfde regels gaan gelden als voor alle andere Nederlanders.


Hoogleraar staatsrecht: regering moet pensioenwet intrekken

Pensioen Pro 26 mei 2023

De regering moet de Wet toekomst pensioenen intrekken, omdat die geen twee derde meerderheid kreeg in de Tweede Kamer, stelt hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert. Zo’n meerderheid is nodig, omdat de wet ook raakt aan het pensioen van politici.

Dat stelt Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht in Nijmegen, tegenover Pensioen Pro. Volgens hem is voor elke wetswijziging die raakt aan de geldelijke voorziening van politici een twee derde meerderheid nodig in de Tweede en Eerste Kamer. Bij de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is dat onmiskenbaar zo, zegt hij.

Minister Schouten antwoordde eerder deze week aan de Eerste Kamer dat zo’n meerderheid niet nodig is. Senator Tiny Kox (SP) had daar in het debat over de Wtp naar gevraagd.

De Wtp leidt weliswaar tot wijzigingen in de wet die het pensioen van politici regelt (Appa), maar die zijn alleen wetstechnisch van aard, aldus de minister. De geldelijke voorziening van politici zou dus niet veranderen en de eis van een twee derde meerderheid, zoals die in de Grondwet staat, is daarom niet van toepassing op de Wtp, liet ze weten.

Geen onderscheid type wijzigingen

Bovend’Eert noemt die uitleg onjuist. ‘De grondwet maakt geen onderscheid naar het type wijzigingen en geeft hiervoor ook geen aanknopingspunten.’ Volgens hem kunnen wijzigingen in de Appa niet gesplitst worden in technische en inhoudelijke.

Hij noemt het zwak dat Schouten als onderbouwing van haar argument verwijst naar een advies van de Raad van State, dat ging over het wetsvoorstel voor een permanente commissie die adviseert over beloning en rechtspositie van politici. Voor dat wetsvoorstel was geen twee derde meerderheid nodig, aldus de Raad. De reden: ‘het bevat geen regeling van geldelijke voorzieningen maar alleen de instelling van een adviescollege dat daarover gaat adviseren en een regeling van het moment van inwerkingtreding’.

‘Dat is heel iets anders en gaat niet over geldelijke voorzieningen’, zegt Bovend’Eert. Het eerdere advies is niet relevant voor deze zaak.

Omdat de Wtp in de Tweede Kamer geen twee derde meerderheid kreeg, is de enige oplossing volgens hem dat de regering de wet intrekt en opnieuw indient zonder de veranderingen in de Appa.

In de Tweede Kamer stemden 93 Kamerleden voor en 48 tegen de wet. Voor een twee derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen hadden 94 van de 141 uitgebrachte stemmen voor de Wtp moeten zijn.

Deuk in vertrouwen

Als de regering nalaat de Wtp in te trekken, dan handelt ze in strijd met de grondwet, aldus Bovend’Eert. Het geeft een ‘deuk in het vertrouwen’ in de politiek als de regering dat doet, maar verder zijn er geen gevolgen aan verbonden.

Hij noemt het ongelukkig dat het zo ver is gekomen met de Wtp: de Raad van State heeft er geen opmerking over gemaakt, in de Tweede Kamer was er geen aandacht voor en het is ontsnapt aan de aandacht van de afdeling voor constitutionele toetsing bij Binnenlandse Zaken. De regering moet haar verlies nemen, vindt Bovend’Eert. ‘De politiek moet niet boven de wet staan.’

Praktische gevolgen

Hoogleraar pensioenrecht en advocaat Erik Lutjens vindt wel dat de regering onderscheid mag maken tussen technische en inhoudelijke wijzigingen. ‘Je moet staatsrechtbepalingen beoordelen naar doel en strekking en er niet zo’n strakke legistische uitleg aan geven, ook al betreft het de grondwet.’

Hij beaamt echter dat de wijzigingen in de Wtp ook in praktijk gevolgen kunnen hebben voor de pensioen van politici.

Middelloonregeling

De pensioenen van politici volgen namelijk die van overheidspersoneel, het ABP dus. Na invoering van de Wtp houden politici een middelloonregeling, maar gelden de regels voor indexering van het herziene stelsel die van toepassing zijn op ABP.

Zo profiteerden politici afgelopen jaar ook van de versoepeling van de indexatieregels. Hun pensioenen gingen net zoveel omhoog als die van ambtenaren. ABP mocht gebruikmaken van de soepelere regels, omdat het wil invaren. Volgens Bovend’Eert maakt dit de redenering dat de Wtp raakt aan de geldelijke voorzieningen van politici nog sterker.

Dinsdag besluit de senaat of een twee derde meerderheid nodig is bij stemming over de WTP. Hierover besluit een gewone meerderheid.


Het Financieele Dagblad

Pensioenwet stevent af op meerderheid in Eerste Kamer

22-05-2023 – Martine Wolzak

In het kort

 • Maandag en dinsdag vindt de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer plaats.
 • De wet kan al 1 juli aanstaande ingaan, mits pensioenminister Schouten een ‘voor’-stem krijgt van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, én van voldoende oppositieleden.
 • Het wetenschappelijk instituut van de christendemocraten noemde de pensioenwet dit weekend nog ‘een ramp’.

Pensioenminister Carola Schouten (ChristenUnie) wacht deze week een marathondebat over de pensioenwet in de Eerste Kamer. Vooral naar de bijdrage van het CDA wordt met spanning uitgekeken. Het wetenschappelijk instituut van de christendemocraten noemde de pensioenwet dit weekend ‘een ramp’.

Toch is de verwachting dat de wet een meerderheid haalt, mits Schouten nog enkele toezeggingen doet. CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks willen meer tijd voor de overgang naar het nieuwe stelsel, en de linkse partijen willen een vroegpensioen voor mensen met zware beroepen.


Opinie

Door: drs. A.C. Eijgenraam
Voorzitter Stichting ROL Pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn toch niets anders dan beleggingsfondsen?” Deze uitspraak, gedaan tijdens een vergadering binnen de Kring van Pensioen Specialisten tekent de tijd waarin wij leven. Maar ik noem die uitspraak karaktermoord. En de gevolgen daarvan zijn desastreus.

Karaktermoord van het pensioenfonds

VAN ACTUARIËLE PRINCIPES NAAR FINANCIEEL TOETSINGSKADER In de jaren negentig mocht ik binnen wat toen nog de Verzekeringskamer was meewerken aan de Actuariële principes voor verzekeraars. Vergelijkbare principes voor pensioenfondsen
volgden. Maar omdat er tussen die twee wat onverklaarbare verschillen waren besloot het bestuur van de Verzekeringskamer tot een harmonisatieproject.


JOOP.NL

Waarom de huidige Pensioenwet niet verbeterd wordt

Pieter Omtzigt is medeverantwoordelijk voor de politieke obstakels in de huidige wet. Zijn kritiek op de Wet toekomst pensioen, mist daardoor diepgang.

Er is kritiek op het veranderen van het pensioenstelsel. Ook Pieter Omtzigt roept de Eerste Kamer op de Wet toekomst pensioen niet goed te keuren. Hij wijst erop dat een deel van de pensioenfondsen de administratie(data) niet op orde hebben. Ook hekelt Pieter Omtzigt, het omzetten van de pensioenvermogens in individuele potjes.

In 2019 is het Pensioen en AOW-akkoord gesloten door vakbonden, werkgeversorganisatie en vakbonden. Dat gebeurde na demonstraties en stakingen. Dat akkoord was nodig om de obstakels opgeworpen door de politiek te slechten. Obstakels waardoor pensioenen niet geïndexeerd werden, de AOW-leeftijd veel te snel steeg, het verboden was (op straffe van boetes) om collectieve regelingen te treffen voor eerder ophouden dan de AOW-leeftijd door mensen die zwaar werk doen. 


Telegraaf 15 mei 2023.

Jarenlang verkeerde rekenmethode toegepast

Oud-ambtenaar daagt de staat wegens jarenlange indexatieschade

Door Willemijn van Benthem

Al jarenlang woedt er een fel debat tussen economen en andere experts over de beste en eerlijkste rekenrente die kan worden gebruikt voor de pensioenfondsen. Jurist Jos Wouters gaat een stap verder: hij stelt dat de huidige rekenmethode juridisch niet klopt en dat de overheid fout zit. En daarom zo’n tien miljoen Nederlanders recht hebben op een schadevergoeding van in totaal €137 miljard.


Wynia’s Week

Let op, Eerste Kamer: alleen het huidige pensioenstelsel kent solidariteit tussen de generaties

Door Harrie Verbon 29 maart 2023

Geplaatst in Pensioenen

Onlangs nam Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar in Tilburg. Hij is één van diegenen die meegewerkt hebben aan de hervorming van ons pensioenstelsel. Eerst was de verhoging van de AOW-leeftijd zijn doel, zie hier. Daarna kwam de hervorming van het aanvullende pensioenstelsel aan de beurt. Hij mocht in Trouw nog eenmaal uitleggen waarom die hervorming nodig en gewenst is. Bovenberg begint met de claim dat het huidige pensioenstelsel ‘doodziek’ is. Het is goed hem in extenso te citeren:Het nieuwe pensioenstelsel: dit zijn de onzekerheden

Uit de uitzending van RADAR 27 maart 2023

Al ruim tien jaar hebben we het erover: het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een collectieve pensioenpot, krijgt iedereen een individueel pensioenpotje. De Tweede Kamer stemde al voor het nieuwe stelsel en als ook de Eerste Kamer instemt moet de gezamenlijke pensioenpot van 1500 miljard euro verdeeld worden. De pensioenfondsen moeten dit gaan verdelen, maar dat gaat nog een grote klus worden. ‘Fouten zijn niet te herstellen. Het is zaak om het in één keer goed te doen.’ 

Eerst even een korte uitleg, want waar hebben we het ook alweer over. Op dit moment hebben we een collectief pensioenstelsel. Dat is eigenlijk een grote pensioenpot waar we allemaal premie voor betalen en waaruit de pensioenen worden betaald. Straks wordt dat een een individueel stelsel. Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje. Hierdoor zie je duidelijker hoeveel premie je inlegt voor je oude dag. 

Beleggen met premies

Met je premie wordt, net als nu, alsnog belegd. Iedereen krijgt een eigen rekening waarop de totaal betaalde premie staat, plus de beleggingswinst. Het bedrag gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar gaat omlaag als het slechter met de beleggingen gaat. Het staat van te voren daarom niet vast hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt. Daarom komt er bovenop de individuele spaarpotten toch een collectieve reserve pot, om grote schommelingen eventueel te dempen. 

Op 22 december 2022 stemde de Tweede Kamer voor de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Nu is het de vraag hoe de Eerste Kamer gaat stemmen. Als de Eerste Kamer de wet goedkeurt dan moeten de pensioenfondsen voor 1 januari 2027 over op het nieuwe stelsel. Maar er zijn drie grote onzekerheden. 

40 tot 50 jarigen hebben teveel betaald

Er is een groep die meer risico loopt met de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Dit zijn de 40 tot 50 jarigen. In het huidige pensioenstelsel is het zo geregeld dat de jongere generatie meebetaalt aan de pensioenopbouw voor oudere werkenden. Dus hebben de 40 tot 50 jarigen de eerste twintig jaar van hun werkende leven relatief veel geld betaald, dat deels gebruikt is voor de pensioenopbouw van de oudere generatie werkenden.

Hoogleraar economie aan de Tilburg Universiteit Marike Knoef legt uit: ‘De 45-jarige loopt in die zin meer risico dan een 25-jarige. En voor die groep is een compensatie, alleen hoe groot die compensatie is, dat is ook afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.’

In de nieuwe pensioenwet betalen de jongeren niet meer mee aan de pensioenopbouw van oudere werknemers. 50plus Eerste Kamerlid Martin van Rooijen twijfelt of de groep 40 tot 50 jarigen wel gecompenseerd gaan worden. ‘In de wet staat nu dat die compensatie niet verplicht is, dat die compensatie wel mag gegeven worden. Maar of dat gaat gebeuren of een pensioenfonds daartoe besluit is maar de vraag. En die compensatie moet door iemand en door iets betaald worden.

Hoogleraar economie aan de Tilburg Universiteit Marike Knoef legt uit: ‘De 45-jarige loopt in die zin meer risico dan een 25-jarige. En voor die groep is een compensatie, alleen hoe groot die compensatie is, dat is ook afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.’

Data niet op orde 

Om alle individuele bellegingspotjes te berekenen moeten alle data natuurlijk op orde zijn. Maar uit een onderzoek van de De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat dit nog niet het geval is. 75 procent van de pensioenfondsen blijkt tekortkomingen te hebben in hun data kwaliteitsbeleid. Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken van de deelnemers van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld dat een pensioenaanspraak niet meer herleidbaar is of niet volledig is. 

Van Rooijen, maakt zich zorgen. ‘Je praat in totaal over 10 miljoen pensioendeelnemers. 3 miljoen gepensioneerden. 7 miljoen werknemers. Dat zijn 20 miljoen dossiers. De pensioenfondsen zeggen heb daar maar vertrouwen in: het komt wel goed. Dat hebben we met de toeslagenaffaire ook gezien. Dan zijn er grote uitvoeringsproblemen. Wij kunnen dat soort grote dingen niet aan.’

Fouten zijn onherstelbaar 

Als er dan een foutje wordt gemaakt bij een pensioenberekening dan is dit onherstelbaar zegt Marike Knoef. ‘Zouden er fouten gemaakt worden? Ja, dan is dat niet eenvoudig om te herstellen, want dan zou je bij de ene persoon geld weg moeten halen omdat bij de andere persoon weer neer te zetten. Je kunt het de de pensioenpot één keer verdelen en ja dan is het ook wel zaak om dat in één keer goed te doen. We moeten ons dus van tevoren beseffen dat we het niet meer makkelijk kunnen terugdraaien.’ 


Pieter Omtzigt:


Zo verkwanselt de overheid bestaanszekerheid burgers


18 maart 2023
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt hield zaterdag 18 maart, de Hub Cobbenrede over het thema bestaanszekerheid. Hij deed dat in Heerlen, de plek met de hoogste energiearmoede van heel Nederland.


Dagblad Trouw

Senator Martin van Rooijen (50Plus) strijdt al dertig jaar voor ‘het beste pensioen ter wereld’

Martin van Rooijen Beeld Boudewijn Bollmann

Martin van Rooijen: Beeld Boudewijn Bollmann

Ooit was hij de jongste staatssecretaris, nu is hij de nestor van de Haagse politiek. Als senator voor 50Plus wil Martin van Rooijen (80) met alle geweld het nieuwe pensioenstelsel tegenhouden. ‘Politiek is net als sport: je kunt winnen of verliezen. Ik ga er altijd voor.’


Nederlander meest tevreden over pensioen

Pensioen Pro 8 feb 2023

Nederlanders hebben van alle Europeanen het meeste vertrouwen in de hoogte van hun pensioen, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Eiopa. Zes op de tien meent genoeg geld te hebben voor een comfortabele oude dag.
In het Consumer Trends Report 2022 van Eiopa staat dat 64% van de Nederlanders erop vertrouwt genoeg financiële middelen te hebben voor een zorgeloze oude dag. Het gemiddelde in alle EU-landen ligt op 45%. Anders gezegd: 55% van de Europeanen voorziet pensioenproblemen.

Andere landen waar het vertrouwen in de toekomstige uitkering ook hoog is, zijn Denemarken (62%), Luxemburg (61%) en Oostenrijk (56%). Slovenië (30%), Griekenland (30%), Polen (25%) en Letland (24%) bungelen onderaan. De onderzoeksresultaten van Eiopa komen van de zogeheten Eurobarometer, waaraan bijna 26.000 Europeanen van 18 jaar en ouder hebben meegedaan. De studie werd uitgevoerd door Ipsos.


Nederlandse pensioenen stijgen met uitzonderlijke 7,2%

Financiële Dagblad 24 januari 2023

Gaby de Groot – Puck Sie

Na de financiële crisis bleven pensioenverhogingen uit, of waren ze mager. In 2023 is dat totaal anders. ‘Bestuurders hebben uit alle macht gekeken waar ze iets extra’s kunnen doen om de pijn te verzachten.’

De Nederlandse pensioenen zijn per 2023 met gemiddeld 7,18% gestegen, na jaren met magere of helemaal geen verhogingen. Door de verbeterde financiën, tijdelijke regels en maatschappelijke druk kozen pensioenfondsbestuurders voor uitzonderlijke indexaties in een tijd van torenhoge inflatie.


Financiële Dagblad 17 januari 2023

Eerste Kamer laat zich niet opjagen bij behandeling pensioenwet

Tempo maken, was dinsdag aanvankelijk de boodschap van coalitiepartijen bij de start van de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer. De senaat hoeft’ het werk van de Tweede Kamer niet over te doen’, hield Carla Moonen (D66) haar collega’s voor. Zelf opnieuw deskundigenbijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld, zag Tineke Huizinga (ChristenUnie, CU) ‘niet zitten’. De Tweede Kamer heeft dat immers al uitgebreid gedaan — en alles is terug te kijken.

Toch schaarden uiteindelijk ook de coalitiefracties zich achter de wens van de oppositie dat er ook in de Eerste Kamer meerdere technische briefings, deskundigenbijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes komen.


EW Magazine – Ingezonden opinie:

Nieuwe pensioenwet brengt geen verbetering

02 januari 2023 – Leestijd: 3 minuten

In de komende maanden velt de Eerste Kamer een oordeel over de grootschalige hervorming van de oudedagsvoorzieningen. Stemt ook de senaat in met de nieuwe pensioenwet? Bijzonder hoogleraar en advocaat Hans van Meerten hoopt van niet. In een ingezonden opinie legt hij uit wat er schort aan de Wet toekomst pensioenen.


de volkskrant

ANALYSE

De pensioenwet gaat er komen, maar minister Schouten moet nog wel aan de bak

Gijs Herderscheê 22 december 2022, 23:56

De Tweede Kamer heeft de gordiaanse knoop doorgehakt: na jaren oeverloze discussie stemde een meerderheid donderdagavond voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar dat betekent niet dat de kopzorgen voor minister Carola Schouten (Pensioenen) voorbij zijn.


de volkskrant – 20 december 2022

ACHT VRAGEN

Tweede Kamer stemt deze week over de nieuwe pensioenwet: wat betekent dat voor u?

Na jaren van voorbereidingen is het zover: de Tweede Kamer stemt deze week over de hervorming van het pensioenstelsel. Dinsdag over een reeks wijzigingsvoorstellen en moties. Donderdag over het uiteindelijke wetsvoorstel, inclusief de dinsdag aangenomen veranderingen. Wat staat er op het spel?


Elseviers Weekblad

Pieter Omtzigt: ‘Dit kan het vertrouwen in politiek en instituties systemisch raken’

12 december 2022

Genadeloos legt Pieter Omtzigt (49) de nieuwe pensioenwet op de pijnbank. Welke bezwaren heeft het onafhankelijk Tweede Kamerlid tegen de grootste financiële hervorming ooit?

Zouden er verkiezingen worden gehouden voor de beste debatbijdrage in de Tweede Kamer, dan gooit Pieter Omtzigt hoge ogen. 

Begin november, https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-toekomst-pensioenen-0  , veegde hij in een anderhalf uur durend betoog de vloer aan met de Wet toekomst pensioenen, die ten grondslag ligt aan de verdeling van 1.500 miljard euro pen­sioenvermogen.


de Volkskrant 15 december 2022

Pensioenwet lijkt op weg naar veilige haven: meerderheid in beide Kamers ligt binnen handbereik

De pensioenhervorming lijkt op een meerderheid in het parlement te kunnen rekenen. Niet alleen de regeringspartijen maar ook PvdA, GroenLinks en SGP steunen de hervorming in principe. Daardoor ligt ook een meerderheid in de Eerste Kamer onder handbereik.


Nuance DNB bij pensioensommen: hoger, maar ook riskanter

FD – 15-12-2022 Martine Wolzak

De berekeningen van DNB beloven een belangrijke rol te spelen in het Kamerdebat over het nieuwe pensioenstelsel donderdag.

Een ‘free lunch’ bestaat niet, hield De Nederlandsche Bank woensdag de Tweede Kamer voor. Ook niet bij pensioenhervormingen. ‘Het eerlijke verhaal is dat pensioenen in het nieuwe stelsel niet zonder meer omhoog gaan, ze gaan meer meebewegen met financiële markten’, aldus DNB-directeur Tjerk Kroes. ‘Dat is riskanter.’


de Volkskrant

DNB rekent uit: nieuwe pensioenwet leidt in vrijwel alle gevallen tot een hoger pensioen

Gijs Herderscheê 12 december 2022

Het beoogde nieuwe pensioenstelsel leidt gemiddeld voor werknemers en gepensioneerden tot een hoger pensioen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen die De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de pensioenfondsen, heeft gemaakt.

Vergeleken met eerdere berekeningen komt het nieuwe systeem er nog beter uit. Wel zijn er verschillen tussen pensioenfondsen omdat sommige er financieel beter voor staan dan andere en ook de leeftijdsopbouw van de klanten verschilt


FD 30 november 2022

Commissie parameters biedt Kamer nog weinig zekerheid over nieuw pensioen

Door Puck Sie en Martine Wolzak

Het lang verwachte advies van de commissie parameters is er. ‘De commissie wat?’, denkt u nu misschien. Maar Kamerleden keken er reikhalzend naar uit, in de hoop dat het meer zekerheid biedt over de uitkomsten van het nieuwe pensioenstelsel.

Afbeelding met tekst, rekenmachine, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijving

Illustratie: Istock/FD Studio

In het kort

De Tweede Kamer heeft eindelijk het langverwachte advies van de commissie parameters gekregen.

Deze groep wetenschappers bekijkt met welke cijferreeksen pensioenfondsen mogen rekenen.

Kamerleden hoopten dat dit advies meer zekerheid zou bieden bij de uitkomsten van het nieuwe pensioenstelsel.

Toch neemt het advies niet alle onzekerheden in het nieuwe en het oude stelsel weg.

Het rapport van de commissie parameters, onder leiding van oud-toezichthouder Femke de Vries (DNB en AFM), had er eigenlijk voor de zomer al moeten zijn. Maar pas woensdagavond laat stuurde pensioenminister Carola Schouten (ChristenUnie) het naar de Tweede Kamer. De commissie adviseert pensioenfondsen de komende jaren te rekenen met iets lagere rendementen en een iets lagere rente.

De late oplevering, vanwege de omvang en complexiteit van de klus, is een van de redenen dat de behandeling van de pensioenwet in de Kamer langer duurt dan gepland. Ook is de beoogde ingangsdatum van de wet een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2023. Zo wilden GroenLinks en Partij van de Arbeid niet over het wetsvoorstel stemmen zolang het advies er niet was. Ook de SGP en Pieter Omtzigt vonden dat het nieuwe pensioenstelsel niet te beoordelen zou zijn, zonder dit advies. En de coalitie heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.


de Volkskrant

Pensioenhervorming in cruciale fase met nieuwe rapport aan de Kamer

De positie van pensioenfondsen verslechtert iets door de nieuwe maatstaven waarmee zij begin 2023 moeten gaan rekenen. Dat beperkt hun speelruimte weliswaar als het beoogde nieuwe pensioenstelsel door het parlement wordt aangenomen. Maar omdat de fondsen er op dit moment vrijwel allemaal goed voorstaan, staat dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel niet in de weg.

Gijs Herderscheê 30 november 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woensdag tijdens een plenair debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woensdag tijdens een plenair debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dit blijkt uit een brief van minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor de pensioenen, aan de Tweede Kamer. Tegelijk met de brief stuurt zij het langverwachte rapport van een commissie naar de Kamer over economische uitgangspunten waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Die uitgangspunten gelden voor het huidige systeem, maar ook voor het nieuwe stelsel waarover het parlement zich nu buigt. Dat nieuwe stelsel zou op 1 juli volgend jaar van kracht kunnen worden.


Volkskrant

INTERVIEW

Minister Schouten verdedigt nieuwe wet: ‘Pensioenverhoging, dát is wat de mensen nodig hebben’

Na wekenlang debat over de nieuwe Pensioenwet is de Tweede Kamer in de greep van de twijfel: is dit de goede wet op het goede moment? Juist wél, betoogt minister Carola Schouten, die vecht voor haar wet: ‘Het nieuwe stelsel maakt nu al verschil.’

Gijs Herderscheê 26 november 2022, 05:00

Minister Carola Schouten Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Minister Carola Schouten Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De pensioenfondsen staan er riant voor. De pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden worden fors verhoogd: 14,5 procent in de bouw, 12 procent bij het ambtenarenfonds ABP, 6 procent in de zorg.

En toch buigt het parlement zich over een pensioenhervorming. De collectieve pot, in totaal ruim 1.400 miljard euro, wordt dan per pensioenfonds verdeeld over individuele rekeningen. Het pensioen wordt afhankelijk van de ingelegde premie plus het rendement. Dat kan betekenen dat het pensioen lager wordt als de beleggingen tegenzitten, of hoger als het goed gaat. Iedere werknemer legt geld in op zijn eigen rekening. Dat betekent dat de middelbare werknemer, zeg 40 tot 50 jaar, de subsidie die hij nu krijgt van jongere collega’s, kwijtraakt en daarvoor moet worden gecompenseerd.


Uitzonderlijke pensioenverhogingen, hoe kan dat?

FD – 23 november 2022

Door Puck Sie

Pensioenfondsen maken deze weken ongekende pensioenverhogingen bekend. De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde dit jaar, maar ze profiteren ook van versoepelde regels.


FD 18-11-2022

Is het debat over de nieuwe pensioenwet ooit af?

Martine Wolzak

De Tweede Kamer zet een nieuw instrument in om het wetsvoorstel voor de pensioenhervorming ‘beter te maken’. Kamerleden gaan hem artikel voor artikel doornemen. Laatste loodjes, of het begin van een nieuwe politieke ronde?

Alles bij elkaar is niet meer dan een uur over pensioenen gepraat in de Tweede Kamer deze week. Toch leverde dat meer nieuws op dan de marathonzittingen van meer dan twaalf uur de afgelopen weken: voor het eerst in decennia gaat de Kamer een wet artikelsgewijs behandelen. Het idee om dat te doen komt uit de koker van Kamerlid Pieter Omtzigt, die er al maanden voor pleit.


Pensioenwet haalt ook na tweede marathonsessie de finish (nog) niet

Financieel Dagblad – Martine Wolzak 10 november 2022

In het kort

-Voor een tweede dag vergaderde de Tweede Kamer van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat over het nieuwe pensioenstelsel.

-Een ontbrekend wetenschappelijk advies groeit uit tot grootste struikelblok.

-PvdA en GroenLinks, nodig voor steun in de Eerste Kamer, willen niet stemmen voordat het advies van de commissie er is.

Het is tijd voor duidelijkheid, vindt pensioenminister Carola Schouten (CU). Nog langer wachten met een beslissing over het wetsvoorstel voor de pensioenhervorming laat pensioenfondsen en hun deelnemers te lang in onzekerheid, zei zij donderdag in de Tweede Kamer. Zeker nu pensioenfondsbesturen de komende weken moeten beslissen of zij volgend jaar de pensioenen verhogen.

Maar na een opnieuw de hele dag durend debat met de Tweede Kamer over het nieuwe pensioen, bleek de oppositie nog niet zover. En de minister heeft wel hun steun nodig om de wet ook door de Eerste Kamer te krijgen, waar VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid hebben. Het debat is opnieuw niet afgerond, terwijl dat eigenlijk vorige week had moeten gebeuren. Dinsdag beslissen de partijen pas hoe en wanneer zij verder gaan met de behandeling van de pensioenwet.


de Volkskrant – 11 november 2022

NIEUWS

Minister Schouten past pensioenwet aan: Kamer wil risico voor jonge spaarders omlaag

De nieuwe pensioenwet zal nog op punten veranderen voordat er over wordt gestemd in de Tweede Kamer. Zo wordt voor pensioenfondsen de mogelijkheid beperkt om intern voor jonge leeftijdsgroepen geld te lenen van oudere groepen.

Dat beloofde minister Carola Schouten donderdag aan de Tweede Kamer. Als de belegging met het geleende geld verkeerd uitpakt, bestaat het risico dat het pensioenpotje van jongeren leeg raakt, terwijl wel premie is betaald. Een groot deel van de Tweede Kamer vreest de gevolgen en drong in het debat bij Schouten aan op aanpassing.


de Volkskrant 9 november 2022

ANALYSE

Het beslissende pensioendebat: waar knelt het volgens de Kamer?

Het debat over de pensioenwet beleeft donderdag een beslissende dag. Welke kritiek zal minister Carola Schouten moeten pareren in de Tweede Kamer, en hoe zal ze dat doen?


Gemiste indexatie dreigt flink op te lopen

Pensioen Pro 31 okt 2022

Naar verwachting stijgt de totale niet verleende indexatie aanzienlijk, omdat de meeste pensioenfondsen de inflatie dit jaar slechts gedeeltelijk kunnen goed maken. Bij sommige grote bedrijfstakfondsen komt de achterstand boven de 30%.

Dat valt op te maken uit een inventarisatie van Pensioen Pro van de gemiste indexatie begin dit jaar, op basis van de jaarverslagen over 2021, en inschattingen van experts. Zo verwacht Corine Reedijk van Aon dat de meeste fondsen de pensioenen hoogstens 4% verhogen, onder meer omdat ze dit jaar soms al een extra toeslag hebben verleend.

Ook Agnes Joseph, werkzaam voor onder meer Achmea, neemt aan dat fondsen terughoudend zullen zijn. ‘Ze willen een buffer hebben om financiële tegenvallers te kunnen opvangen in de aanloop naar het nieuwe stelsel.’


De Limburger

De nieuwe pensioenwet, hoe zit dat nu?

Jong en oud op de publieke tribune tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer.  

Jong en oud op de publieke tribune tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer.   — © ANP

Maastricht – Vrijwel niemand snapt meer hoe het zit met de Wet toekomst pensioenen. Daarom een poging om de chaos uit te leggen waar de politiek mee bezig is.

Rob Cox – 4 november 2022

In de Tweede Kamer is dagen gediscussieerd over de nieuwe pensioenwet. De grootste zak met geld van Nederland, 1500 miljard euro, wordt opnieuw verdeeld. Dat is meer dan drie keer de totale Nederlandse staatsschuld. Meer dan tien jaar wordt er al gepraat over de Wet toekomst pensioenen.

Maar hoe zijn we eigenlijk op dit punt gekomen? We hebben al jaren een van de beste pensioenstelsels van de wereld. Waarom moet het anders?


Financieel Dagblad

Pensioenen • 3 nov 17:42

Bestuurders in dubio: de pensioenen kunnen omhoog, maar met hoeveel?

Puck Sie

De pensioenuitkeringen kunnen voor het eerst in jaren stijgen, net nu de inflatie torenhoog is. Maar de bestuurders van pensioenfondsen staan voor grote dilemma’s.

In het kort

Voor het eerst in jaren praten bestuurders weer over fikse pensioenverhogingen.

Zulke indexaties zijn welkom, want de torenhoge inflatie holt de koopkracht uit.

Maar de dilemma’s voor bestuurders zijn groot.

De spelregels zijn anders en de toekomst is economisch onzeker.

Door versoepelde regelgeving en de snel oplopende rente staat de wereld op zijn kop en gaat het opeens weer over pensioenverhoging (indexatie). Het is een gesprek dat de bestuurders van pensioenfondsen jarenlang niet voerden. Ze boekten beleggingswinsten, maar konden deze niet uitkeren omdat hun financiële positie niet goed genoeg was.


Financieel Dagblad

Trekt flirt met pensioenplicht GroenLinks en PvdA definitief over de streep?

Puck Sie Martine Wolzak – 3 november 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, in gesprek met Farid Azarkan (Denk) en Bart van Kent (SP)

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, in gesprek met Farid Azarkan (Denk) en Bart van Kent (SP) Foto: Bart Maat/ANP

In het kort

 1. Op de dag van het grote pensioendebat flirtten werkgevers en vakbonden met het idee van een algemene pensioenplicht.
 2. Dat was vooral bedoeld om de steun van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks voor het pensioenakkoord te behouden.
 3. De twee linkse oppositiepartijen willen de wet aanpassen om meer werknemers pensioen te laten opbouwen.
 4. Of hun steun van deze eisen afhangt, wilden zij niet zeggen.

Tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord was het in de polder en het kabinet nog onbespreekbaar: een algemene pensioenplicht. Maar woensdag, niet toevallig op de dag van het grote debat over de pensioenhervorming in de Tweede Kamer, kwam er plots een opening.


de Volkskrant

NIEUWS

Sociale partners maken enorme draai: ‘Desnoods pensioenplicht voor werknemers’

Als uiterste middel om meer werkenden pensioen te laten opbouwen, zijn werkgevers en vakbeweging niet meer principieel tegen een pensioenplicht. Met deze enorme draai proberen ze de Tweede Kamer over de streep te trekken om in te stemmen met de nieuwe Pensioenwet.


de Volkskrant

8 VRAGEN OVER PENSIOENHERVORMING

Erop of eronder voor het nieuwe pensioenstelsel: waarom is het nodig en wat schiet u ermee op?

Gijs Herderscheê 2 november 2022, 05:00

Beeld Jasper Rietman

Na vele jaren van voorbereidende schermutselingen is het woensdag zover: de Tweede Kamer behandelt de hervorming van het pensioenstelsel. Wat staat er op het spel? En wat gaat u daarvan merken? Verleden, heden en toekomst van de Nederlandse pensioenen in acht vragen.


Financieel Dagblad

Pensioenen • 1 nov 18:37

‘Krankzinnig’ of ‘heel goed’? Tweede Kamer buigt zich over megapensioenhervorming

Puck Sie Martine Wolzak

Met de steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kan de uitvoering van het pensioenakkoord rekenen op een Kamermeerderheid. Dat neemt niet weg dat de voorgenomen megaoperatie nog grote onzekerheden kent.

Pensioenminister Carola Schouten.

Pensioenminister Carola Schouten. Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP

In het kort

 1. De Tweede Kamer debatteert woensdag in de grote zaal over de nieuwe pensioenwet.
 2. Op cruciale punten in de wet zijn de onzekerheden nog altijd groot.
 3. Er is discussie over de herverdeling van het pensioenvermogen en de gaten in de pensioenopbouw van 45-plussers.
 4. Ook zijn er juridische en uitvoeringstechnische struikelblokken.

Ondanks fel verzet van een deel van de oppositie is het woensdag zover. Na meerdere keren vertraging en uitstel debatteert de Tweede Kamer in de plenaire zaal over de nieuwe pensioenwet.


de Volkskrant – 1 november 2022

Opinie: De Wet Toekomst Pensioenen levert werknemers volledig uit aan de financiële sector

Het is zorgwekkend dat politici de huidige zekere pensioenuitkering willen vervangen door een onzeker financieel product: de Tweede Kamer zou zich als wetgever moeten opstellen en níét de redenaties van de – belanghebbende – financiële sector moeten volgen.


de Volkskrant

Werkgevers en vakbonden slaan handen ineen: basisregeling voor werknemer zonder pensioen

Veel meer werknemers moeten voor hun pensioen gaan sparen. Dit kan door de introductie van een simpele pensioenregeling die kleine bedrijven kunnen gebruiken. Daarmee moeten binnen vijf jaar zo’n 450 duizend werknemers pensioen opbouwen.

Gijs Herderscheê17 oktober 2022, 17:16

1,7 miljoen werkenden bouwden in 2020 geen pensioen op. Beeld Marcel van den Bergh

1,7 miljoen werkenden bouwden in 2020 geen pensioen op.Beeld Marcel van den Bergh

Ook moet de overheid de aanwezigheid van een pensioenregeling meewegen bij het gunnen van opdrachten aan bedrijven. Bedrijven met een regeling moeten de voorkeur krijgen. In een ultieme poging de pensioenhervorming te redden, stellen vakbeweging en werkgevers dit voor aan het kabinet en de Tweede Kamer. Het toenemende aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt, speelt een cruciale rol bij de behandeling van de pensioenhervorming door de Tweede Kamer. Zo’n 1,7 miljoen werkenden, een kwart van het totaal, bouwden in 2020 geen pensioen op, rapporteerde De Nederlandsche Bank. De helft is zelfstandige, de andere helft werknemer in loondienst.


Wynia’s Week

Het schrikbewind van De Nederlandsche Bank kost pensioenfondsen 50 miljard

BOMHOFF151022-DNB-pensioen

Pieter Lakeman, luis in de pels van de financiële sector, heeft een proces aangespannen tegen De Nederlandsche Bank, omdat de pensioentoezichthouder ‘de pensioenfondsen dwong tot incorrecte schattingen van hun balansverplichtingen’. (Beeld: screenshot DNW)


Financieel Dagblad

Aanpak minister Schouten bij zzp’ers en werknemers zonder pensioen ‘te passief’

Martine Wolzak 10 oktober 2022

Vanwege de grote hoeveelheid vragen die nog leven in Tweede Kamer heeft minister Schouten vorige week al besloten dat de nieuwe pensioenwet niet meer op 1 januari volgend jaar in kan gaan.


de Volkskrant

Kabinet geeft startsein voor experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Gijs Herderscheê 10 oktober 2022, 13:48

Zelfstandigen kunnen ook bij pensioenfondsen gaan sparen voor hun pensioen. Vijf jaar lang mogen de fondsen hiermee experimenteren. Als ze het experiment daarna stoppen, kunnen zzp’ers die zich dan hebben aangesloten wel met hun ingelegde bedrag bij het fonds blijven.


Minister stelt nieuwe pensioenwet opnieuw uit

FD – Martine Wolzak – 6-10-2022

Pensioenenminister Carola Schouten stelt de invoering van de nieuwe pensioenwet uit. De beoogde ingangsdatum van 1 januari aanstaande is volgens haar ‘niet langer realistisch’, daarom mikt zij nu op 1 juli volgend jaar. Met dit uitstel wil Schouten ‘duidelijkheid’ geven aan de pensioensector.


De Volkskrant

Wordt het nieuwe pensioenstelsel de zoveelste gebroken belofte van een Rutte-kabinet?

OPINIE

De rente stijgt, de beurs daalt en de inflatie was nog nooit zo hoog. Zal het nieuwe pensioenstelsel ook functioneren bij die economische omstandigheden? Er is alle reden nog eens uitgebreid naar de ‘Wet toekomst pensioenen’ te kijken.

Met de Wet toekomst pensioenen wil de regering alle bestaande pensioenen in één keer omzetten: het hele stelsel moet anders, en de pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro moet in een korte tijdspanne worden verdeeld tussen miljoenen individuele potjes.


Dagblad TROUW

OPINIE

Dat nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp

Het nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp. Het huidige stelsel kan beter gemoderniseerd worden, aldus Luc Meuwese, Lid Sectorraad Senioren FNV.

Luc Meuwese – 21 september 2022, 07:45 – ©Anita Huisman

Een tafereel: de mensen ­komen verschrikt uit hun huizen gerend; ze horen het starten van een motorzaag. Twee maanden geleden ontvingen ze post van de gemeente: er zouden bomen worden omgezaagd. De meesten lazen de brief niet, enkelen haalden hun schouders op, niemand reageerde. Maar nu ze het starten van de motorzaag horen schrikken ze op en protesteren ze: ‘Dit hebben wij nooit gewild, bel de burgemeester, bel de wethouder, dit gaat niet gebeuren!’


De Volkskrant

Schouten garandeert: nieuw pensioen niet meer dan 5 procent lager dan het oude

Gijs Herderscheê15 september 2022, 18:17

Mensen die bij pensioenfonds zitten, mogen er bij de overgang naar het nieuwe pensioensysteem maximaal 5 procent op achteruitgaan. Daarvoor komt extra regelgeving. Zonder die regels zouden de spaarders er veel meer op kunnen verliezen.

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen deed deze toezegging donderdag op de tweede dag van de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Deze WTP regelt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. In principe is er steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, plus van de PvdA en GroenLinks.


De Volkskrant

Analyse

Het nieuwe pensioenstelsel leek zo’n goed idee, maar nu rijzen er toch twijfels

Donderdag verdedigt minister Carola Schouten in de Tweede Kamer de hervorming van het pensioenstelsel. Over de invoering van het nieuwe stelsel is jaren gepraat en het geniet brede steun. Maar nu het bijna zover is, zorgen de stijgende rente en dalende vermogens van pensioenfondsen voor twijfel.

Gijs Herderscheê15 september 2022, 05:00

De rente uitschakelen als bepalende factor bij de pensioenen, het leek zo’n goed plan. Jarenlang immers blokkeerde die almaar dalende rente de verhoging van de pensioenen. Steeds groter werd de onvrede onder gepensioneerden. Het leek daarom beter met een systeemwijziging de pensioenen te koppelen aan de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. Die waren de laatste jaren immers geweldig. Maar in de nu geldende wet woog dat niet op tegen het effect van de ultralage rente.


Eindhovens Dagblad

Mening | Met nieuw stelsel is 30 procent verdampt pensioen nog niet terug; in 12 jaar al die koopkracht verloren

INGEZONDEN OPINIE BERGEIJK/EINDHOVEN – De rekenregels rondom pensioen kunnen simpel aangepast worden aan de uitpuilende pensioenkassen. Toch moet er een stelsel komen dat zo complex is dat het onuitvoerbaar lijkt.

Theo Pols en Frank Winnubst 13-09-22, 07:00

Het artikel ‘Wie krijgt wat uit de pot van 1500 miljard?’ volgt de standaard redenering vanuit de pensioenpolder (ED 10-9). Tegelijk blijven er zeer relevante vragen onbesproken. Zoals die rond het heilige huisje van de rekenrente, de besteding van de miljarden niet uitgekeerde pensioenindexaties, en de onbetaalbare implementatie van een onuitvoerbaar nieuw pensioensysteem.


‘Ik ben hier omdat ik bestolen word’

Pensioen Pro 12 sept 2022

De eerste inhoudelijke behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer trok maandag vooral veel boze pensionado’s. Het tijdelijke Tweede Kamergebouw blijkt niet op hun komst berekend.


De Volkskrant

Bellen met Onze Haagse verslaggever – 12-09-2022

Kamer buigt zich over nieuwe pensioenwet: ‘Iedereen is gespitst op de vraag: wat zien we dit keer over het hoofd?’

Het is de grootste wijziging in het Nederlandse sociale stelsel in decennia, de nieuwe pensioenwet waarover de Tweede Kamer zich vandaag buigt. We bellen met politiek verslaggever Gijs Herderscheê over de gevolgen.


Zeven struikelblokken voor pensioenwet

Financieel Dagblad 11-09-2022

Na jaren polderen is het de beurt aan de Tweede Kamer. Maandag 12 september start de politieke behandeling van de grootste wijziging in het Nederlandse sociale stelsel in decennia: de nieuwe pensioenwet. Het FD zet zeven potentiële hindernissen op een rij.

Links en rechts zijn er nog veel vragen te verwachten over de ingrijpende wijziging in het sociale stelsel.


ABP-topman: ‘We lijden onder het huidige pensioenstelsel’

FD – Martine Wolzak 5 sept

Harmen van Wijnen trad een halfjaar geleden aan als topman van pensioenfonds ABP, aan de vooravond van het nieuwe pensioenstelsel, dat volgend jaar moet ingaan. Maar de politiek moet er nog over beslissen. Haast is geboden, vindt Van Wijnen. ‘We moeten nu de stap zetten.’


’Pensioenen onzekerder en minder helder’

Ouderenclubs slaan alarm over nieuwe pensioenstelsel: ’Meer koopkracht is loze belofte’

06-09-2022 De Telegraaf

Door MARTIN VISSER

NIEUWEGEIN – Gepensioneerden slaan alarm over hun huidige en toekomstige koopkracht. De belofte dat het nieuwe pensioenstelsel tot een betere oude dag zal leiden, is hoogst onzeker. Daarmee wordt de belangrijkste belofte van het pensioenakkoord niet waargemaakt.


Een nieuwe pensioenwet zónder berekeningen met deze hoge inflatie? Niet doen!

De Volkskrant Opinie 4 september 2022

Alle huidige pensioenen overhevelen naar het nieuwe systeem zonder te weten wat de gevolgen van inflatie zijn en hoe de reserves verdeeld worden, kan tot grote fouten leiden, betogen Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en expert Eric Bergamin.


RutteVier gaat uw pensioen lager en onzekerder maken

Het kabinet RutteVier staat op het punt om twee zeer schadelijke veranderingen aan de brengen in de Nederlandse pensioenen. Pensioenen mogen nog maar voor een klein deel in (lucratieve) aandelen beleggen en zijn aangewezen op (minder renderende) staatsleningen. Werknemers wordt ook niets meer beloofd: ze moeten maar zien wat ze aan pensioen krijgen. Eduard Bomhoff trekt aan de bel. De tijd dringt.


Dick Boeijen over de nieuwe pensioenregeling

21-07-2022 – BRON:  Pensioenfonds Zorg & Welzijn

In 2020 werd Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, gevraagd te adviseren bij de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en kabinet. In dat kader heeft hij intensief meegewerkt aan de totstandkoming van een compleet nieuwe pensioenregeling: de solidaire premieregeling. We spraken Dick vanuit de gedachte: is overstappen naar een premieregeling nog wel nodig, nu de rente stijgt en er per 1 oktober geïndexeerd wordt?


Als we de rekenrente aanpassen is nieuw pensioenstelsel helemaal niet nodig

De Volkskrant
Opinie

5 juli 2022

De risicovrije rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen is geen rationele keuze, betoogt oud-pensioenbestuurder Jan Willem Dieten. Rekenen met een prudent verwacht rendement, zoals voor 2007 gebeurde, is veel logischer en maakt een nieuw pensioenstelsel overbodig.


Het huidige pensioenstelsel zou per ongeluk weleens heel goed kunnen werken in magere jaren

De Volkskrant

Commentaar Pieter Klok

21 juli 2022

Het vermogen van ambtenarenpensioenfonds ABP is in een half jaar met 66 miljard gedaald, een afname van 12 procent. Niettemin gaan de pensioenen dit jaar omhoog. De afgelopen jaren, toen het vermogen van de pensioenfondsen hard steeg, bleven de uitkeringen juist gelijk waardoor de koopkracht van gepensioneerden daalde.


Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt, ondanks miljarden vermogensverlies

Financieele Dagblad 21 juli 2022

Bij de grootste vijf pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal voor ruim €100 mrd aan vermogen verdampt. Desondanks is de dekkingsgraad gestegen.

Pensioenfondsen beleggen op de financiële markten om de pensioenen van (oud-)werknemers te kunnen betalen.


De omkering van de pensioenparadox: de fondsen worden armer, de pensioenen gaan omhoog

De Volkskrant 21 juli 2022

De pensioenfondsen zijn in het eerste halfjaar van 2022 een stuk armer geworden. Toch staan ze er op papier veel beter voor dan eerder. Door deze paradox worden de pensioenen nu massaal iets verhoogd, vaak voor het eerst in ruim tien jaar tijd.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers dit jaar van de vier grootste pensioenfondsen en uit een overzicht van de Pensioenfederatie, de lobbykoepel van pensioenfondsen.


Lakeman vraagt Ondernemingskamer jaarrekening drie grote pensioenfondsen te vernietigen

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI stelt dat vrijwel alle pensioenfondsen onder dwang van DNB in hun jaarrekeningen een te lage rekenrente hanteren waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen. Daarom vraagt Lakeman aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de jaarrekening 2021 van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te vernietigen.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’

Door Martin Visser

De Telegraaf – 24 jun. 2022 in FINANCIEEL

Amsterdam – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.


Ton Verlind Media

Ombouwen pensioen: voor 1 miljoen medewerkers een jaar lang werk

8 juli 2022

Hoe goed de tweede aflevering van het journalistiek onderzoeksprogramma ‘Zwarte Zwanen’ over de pensioenen (Omroep Max, Cees Grimbergen) dinsdag 5 juli 2022 op NPO 2 ook was, het lukt zelfs de meest doorgewinterde journalist niet om De Nederlandsche Bank een antwoord te ontfutselen op de vraag waarom een goed functionerend pensioenstelsel op de schop moet. ‘Omdat het niet langer houdbaar is’, was aanvankelijk het standaardantwoord. Maar sinds de pensioenreserve ondanks een marktrente van vrijwel nul tegen de klippen is gegroeid van 600 miljard in 2008 naar bijna 1800 miljard (laatste tijd wat gedaald) , is die mantra niet meer vol te houden. Toch komt er een nieuw stelsel. Het is zo ingewikkeld dat het de vraag is of het überhaupt gaat werken.


Opinie: De Volkskrant 04-07-2022

Gepensioneerden van nu en straks lopen 134 miljard mis

Dat de pensioenuitkeringen al jaren niet worden gecorrigeerd voor inflatie is het gevolg van een door De Nederlandsche Bank en overheid gehanteerde zeer voorzichtige rekenrente. Dat een nieuw pensioenstelsel, zoals DBN-toezichtdirecteur Else Bos suggereert, deze problemen oplost voor oude én nieuwe gepensioneerden, is een drogredenering, betoogt Cees Grimbergen


De Volkskrant 29-06-2022


Opinie: Debat over rekenmethode onderstreept noodzaak nieuw pensioenstelsel

Tegenover de beloften die pensioenfondsen doen aan hun deelnemers, staat nu één gezamenlijke pot met beleggingen. Dit leidt tot debat wie welk deel van de pot krijgt. Het nieuwe pensioenstelsel maakt hier een einde aan, betoogt DNB-toezichtdirecteur Else Bos.

Emiel Stolp, voormalig pensioenfondsbestuurder Hengelo, geeft onder het artikel een reactie.


De Volkskrant 25-06-2022

De grote inhaalslag moet bij de pensioenen nog worden gemaakt: ‘We willen voorkomen dat straks een generatie op nul begint in het nieuwe stelsel’

Kan de vlag uit bij gepensioneerden, nu het ene na het andere fonds overgaat tot indexering? Het is een eerste stapje, maar volgens deskundigen, ouderen en vakbond FNV moet er ook nog een veel grotere inhaalslag worden gemaakt. ‘Laat nu zien dat je de uitkeringen niet blijft oppotten.’

Nog voor de Wet Toekomst Pensioenen na de zomer wordt behandeld in de Tweede Kamer moeten gepensioneerden de achterstallige indexering ontvangen voor hun huidige rechten worden overgeheveld naar een nieuw stelsel. Dat schrijven de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D’66 in een brief aan hun Tweede Kamerfracties.


Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66:
’Misgelopen pensioengeld compenseren’

De Telegraaf – Door MARTIN VISSER
24-06-2022 in FINANCIEEL

AMSTERDAM – De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde
pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.Gepensioneerden blij met iets meer geld,
maar: ’Kunnen boodschappenprijzen niet
bijhouden’

Extraatje gaat op aan volle koelkast

AMSTERDAM – 24-06-2022 – Het nieuws dat de grote fondsen de pensioenen gaan verhogen leidt lang niet overal tot opluchting. Zo vreest Ties de Vries nog altijd B-merken te moeten blijven kopen in de supermarkten, omdat er slechts enkele tientjes bijkomen terwijl de prijzen gierend omhoog knallen. Bij Wilma Berkhout klinkt er iets meer vreugde door nu er na bijna veertien jaar wachten goed nieuws is. „Misschien kan ik nu eindelijk wat van de rekeningen betalen die er nog liggen.”


Tunnelvisie pensioen leidt tot onbeheersbare situatie; stop behandeling Wet toekomst pensioenen

INGEZONDEN OPINIE – EINDHOVEN – Binnenkort besluit de politiek definitief over de toekomst van onze pensioenen. Een onzekere en onbeheersbare situatie dreigt.

John Ruben 31-05-22, 08:01
De regering wil de politieke behandeling zo snel mogelijk afronden zodat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in kan gaan. Dat zal met name in de Eerste Kamer nog wel enige toezeggingen aan de oppositiepartijen vereisen maar het lijmvermogen van de huidige regering is vrij hoog. En dan kan het best eens zo zijn dat een paar toezeggingen, die misschien niets met het pensioendossier te maken hebben, voldoende zijn om de besluitvorming definitief af te ronden. Het uitvoeringstraject daarna zal nog enige jaren in beslag nemen maar dan is wel de wettelijke basis gelegd voor een uiterst onzekere toekomst wat onze pensioenen betreft.


Toezicht Pensioenen moet weg bij De Nederlandsche Bank

Nederland is het enige land in Europa waar pensioenfondsen vallen onder de Centrale Bank. Helaas heeft DNB al bijna vijftien jaar druk uitgeoefend op de pensioenfondsen om minder in aandelen te beleggen, en meer in staatsschuld. Dit zonder uit te leggen waarom alleen in Nederland de consensus in literatuur en praktijk, dat pensioenfondsen met hun lange horizon juist méér dan gemiddeld in aandelen moeten beleggen, niet opgaat. Volgens hoogleraar Eduard Bomhoff moet het toezicht op pensioenfondsen daarom weg bij DNB.


Ingezonden brief door Emiel Stolp in NRC 4 april 2022

CMHF – oproep tot indexatie ABP-pensioen in Tweede Kamer behandeld

De CMHF-oproep aan de Tweede Kamer om de beleidsregels tijdens transitie naar het nieuw Pensioencontract aan te passen, om zo indexatie van de pensioenen bij ABP mogelijk te maken, is op 15 februari 2022 door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering behandeld.

De commissie heeft besloten dat de leden onze brief desgewenst kunnen betrekken bij het commissiedebat over pensioenonderwerpen op 24 maart 2022.

De CMHF gaat er vanuit dat indexatie tijdens het commissiedebat van 24 maart a.s. aan de orde zal worden gesteld gezien het vermogen dat veel pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het wordt tijd dat zowel gepensioneerde als actieve leraren, verplegers, agenten, militairen, beleidsambtenaren enz. rendement gaan ontvangen dat op hun uitgesteld loon (pensioenpremie) is behaald.

Het is namelijk niet meer aan hen uit te leggen dat dit niet kan vanwege zelf bedachte unieke politieke regels.

Lees hier de brief van de CMHF aan de Tweede Kamer.

Lees hier de reactie van de Tweede Kamer op de CMHF-brief


de Volkskrant

Opinie: In een nieuw pensioenstelsel dient plaats te zijn voor een basispensioen

Rob BakkerArnoud Boot en Reinout van der Heijden7 februari 2022

Met enkel AOW als basisinkomen ben je er niet als je naar een eerlijker pensioenstelsel wilt. De burger betrek je er pas bij door de invoering van een basispensioen.

De komende vijf jaar gaat Nederland alle pensioentegoeden overhevelen naar een nieuw stelsel, dat beter, eerlijker en moderner moet worden. Daarmee zou het stelsel weer toekomstbestendig zijn.


Er is geld genoeg voor een waardevast pensioen en voor lagere premies

Algemeen Dagblad – Peet Vogels 05-12-21

Afgelopen week pleitten partijen in de Tweede Kamer nog voor een hogere AOW om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Maar waarom worden de pensioenen niet gewoon verhoogd, vraagt Bernard van Praag, emeritus hoogleraar UvA en lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP, zich af.

 

Politiek spel met pensioenen

3 november 2021 Commentaar FD

Opmerking RHP: Uitwerking Pensioenakkoord in Wet gaat ernstige barsten vertonen!!!

Wouter Koolmees kon het niet vaak genoeg zeggen: een breed draagvlak is onontbeerlijk voor het pensioenakkoord. Na een valse start aan het begin van Rutte III, heeft de voormalig minister van Sociale Zaken zijn benen uit zijn lijf gelopen om uiteindelijk de steun te krijgen van linkse oppositiepartijen Partij van de Arbeid en GroenLinks, van werkgevers, vakbonden en de pensioensector.

Kritiek op vroegpensioenregeling: ‘Zo was het niet bedoeld’

ANP

Werknemers in sommige sectoren kunnen sinds 1 januari eerder met pensioen dankzij de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Ze krijgen dan 1847 euro bruto per maand van hun werkgever. Maar de regeling doet nauwelijks waarvoor die bedoeld is: mensen met zware beroepen eerder laten stoppen dan op hun AOW-leeftijd. Ook wordt de RVU volgens deskundigen te breed ingezet, bijvoorbeeld voor kantoormedewerkers.

Het probleem: de regeling blijkt onaantrekkelijk voor mensen die het bedrag moeilijk kunnen aanvullen, bijvoorbeeld eenverdieners met een laag pensioen. Vanuit de vakbond en deskundigen klinkt stevige kritiek: “Zo was het niet bedoeld.”

Nieuwe vertraging dreigt voor pensioenhervorming

EW 24-10-2021 – JEROEN VAN WENSEN

De komende jaren moet het standaard middelloonpensioen worden vervangen door ‘het nieuwe pensioencontract’. Maar dat nieuwe contract bevat een ernstige ontwerpfout, lijkt uit onderzoek. Verdere vertraging voor de hervorming van het pensioenstelsel dreigt, schrijft Jeroen van Wensen.

Indexering in 2022?

13/10/2021 OR Net

Demissionair Staatssecretaris Wiersma heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2022 de pensioenen weer omhoog kunnen. Het kabinet staat toe dat pensioenfondsen de pensioenen indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105 procent, mits de Tweede Kamer daar ook mee instemt.

Nieuwe pensioenwet jaar uitgesteld

‘VERTRAGING MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN INDEXATIE’

Senioren FNV Magazine 032021 – Tekst Pien Heuts Beeld Christiaan Krouwels

De nieuwe pensioenwet wordt in 2023 ingevoerd, een jaar later dan gepland. Welke gevolgen kan dit hebben voor onze pensioenen? Willem Noordman (1954) van het algemeen FNV-bestuur legt het uit.

Gezond lang doorwerken is illusie voor zware beroepen

BN DeStem 11/9/2021 – PEET VOGELS

Vroeg met pensioen niet betaalbaar voor versleten werknemers

Honderdduizenden oudere werknemers dreigen voortijdig uit te vallen, waarschuwt vakbond CNV. Ze kunnen niet eerder stoppen met werken, maar zijn wel versleten.

Bouwpensioenfonds weigert vergissing terug te draaien: ’Het klopt, maar het is zeer onredelijk

Telegraaf DFT 16 september 2021 – Dave Krajenbrink

AMSTERDAM

Pensioenfonds bpfBouw weigert een advies van de Ombudsman Pensioenen over partnerpensioen op te volgen, zo maakt de ombudsman donderdag zelf bekend. Het is voor het eerst dat de ombudsman de naam van een pensioenfonds waarover een klacht is ingediend publiek maakt. Het pensioenfonds zelf baalt ervan, maar blijft achter zijn beslissing staan.

NOOT: Pensioenfondsen vormen een hoeksteen in het collectieve en solidaire pensioenstelsel. Zij voeren de arbeidsvoorwaarde pensioen uit. Zij behoren dus dienstbaar te zijn aan de premiebetalers: de deelnemers aan pensioenfondsen. Uit bijgaand voorbeeld van het pensioenfonds van de ‘Bouw’ blijkt het echter een bureaucratisch moloch! Waar blijven de leden van het Verantwoordingsorgaan: de ‘toezichthouders’ namens de deelnemers?

Ook zzp’ers willen ooit met pensioen

FD 15-09-2021
Wilma van Hoeflaken

Veel zelfstandigen zijn niet bezig met hun pensioen, terwijl ook zij op een zekere leeftijd willen stoppen met werken. Aan de slag met pensioenopbouw? Kijk naar je huidige uitgavenpatroon en bedenk wat je straks nodig hebt. ‘Reken je niet te rijk, vrije tijd kost geld.’

 

 

 

NSC op zoek naar politieke steun voor

Pensioen Pro Gepubliceerd op: 23 januari 2024

Vooralsnog heeft NSC te weinig politieke steun voor ingroeien als alternatief voor invaren. Er is wel een Kamermeerderheid voor analyse van de juridische risico’s en mogelijke aansprakelijkheid van de staat bij invaren.

NSC-Kamerlid Agnes Joseph diende vorige week een motie in die het kabinet vraagt opties voor ingroeien in kaart te brengen en hiervoor voorbereidingen te treffen. Minister Schouten ontraadde de motie met klem en zei die niet te zullen uitvoeren, ook niet bij steun van een Kamermeerderheid.

Gisteren zou de Kamer over de motie stemmen. In de ochtend bleek dat Joseph de motie had gewijzigd. De motie vraagt nu aan het kabinet om opties voor ingroeien in kaart te brengen; niet langer om hier vervolgens voorbereidingen voor te treffen.

Agnes Joseph (NSC) tijdens een debat in de Tweede Kamer

 over de nieuwe pensioenwet. Foto: ANP/Remko de Waal

Vervolgens stond op de definitieve stemmingslijst dat Joseph haar gewijzigde motie wilde aanhouden.

‘Er is meer tijd nodig voor een meerderheid, de motie heeft verduidelijking nodig en ik ben erover in gesprek’, verklaart Joseph desgevraagd het uitstel van de stemming. Welke partijen ingroeien reeds steunen en welke ze nog moet overtuigen is onduidelijk.

Volgens het FD speelde een verwachte tegenstem van de SP mee bij het besluit van NSC de motie aan te houden. Pensioenwoordvoerder Bart van Kent reageerde gisteren niet op vragen van Pensioen Pro.

Vorige week uitte Van Kent twijfel of deelnemers bij ingroeien wel voldoende compensatie krijgen voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dat sluit aan bij wat Van Kent eerder tegen Pensioen Pro zei over het niet langer beschouwen van invaren als de standaardoptie. ‘Fondsen die dan besluiten niet over te gaan, krijgen te maken met de afschaffing van de doorsneesystematiek en daar is compensatie voor nodig.’ Zonder invaren is die compensatie lastiger te vinden.

Juridische risico’s

Joseph diende vorige week ook een motie in over een analyse van juridische risico’s en mogelijke aansprakelijkheid voor de staat van invaren. Die kwam wel in stemming en kreeg steun van een meerderheid. Naast NSC stemden PVV, BBB, SP, Denk, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, SGP en Ja21 voor. Deze partijen hebben samen 82 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Schouten vindt een nieuwe analyse overbodig, omdat er al ontzettend veel juridische analyse ligt en omdat ook de Raad van State, de ‘hoogste adviseur bij wetgeving’, zich heeft uitgesproken over invaren, zo zei ze vorige week in de Kamer.

‘Als de minister die juridische stukken openbaar had gemaakt, dan was dit niet nodig geweest’, zei Joseph over haar verzoek.

NOOT: ZZP’ers hebben inderdaad een probleem met hun pensioen. Ook zij hebben belang om voor hun pensioenvoorziening ‘ontzorgd’ te worden. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Daarom was de eis van FNV dat ZZP’ers niet ‘uitgeleverd’ moeten worden aan de commerciële financiële markt. Zij moeten ook toegang krijgen tot een collectief en solidair pensioenfonds. Sommige pensioenfondsen staan daar ook voor open!   

Bovendien was de eis van FNV dat voor ZZP’ers een pensioenvoorziening verplicht moet worden. Dan kunnen ZZP’ers op hun factuur naast 19% BTW ook 20% pensioenpremie vermelden, en is onderlinge concurrentie op hun tarieven tussen ZZP’ers uitgesloten. Bovendien is het voor werkgevers dan veel minder aantrekkelijk werknemers uit vaste dienst te ontslaan en weer als ZZP’ers te contracteren. 

Het huidige kabinet was ook niet van zins deze verplichting wettelijk te regelen. Koolmees (D66) zet juist met zijn Wet Toekomst Pensioenen een stap richting individualisering en ‘privatisering’ van het pensioenstelsel! En biedt juist geen opening naar een collectief en solidair stelsel voor ZZP’ers.

Spijtbetuigingen van FNV bestuurders Klijn en Noordman over de vroegpensioenregeling en een presentatie van NOS econoom Matthijs Bouman, waarin die 1500 miljard laat ‘verdwijnen’, geven nog eens aan hoe triest het is gesteld met de informatievoorziening over ons pensioen.

Die 1500 miljard in pensioenfondsen zijn in de huidige wet uitsluitend bestemd voor uitkering van pensioenen! Per jaar wordt er ca. 35 miljard aan pensioen uitgekeerd! Hoezo staan de pensioenfondsen er slecht voor??!! Hoezo mogen de pensioenen niet meestijgen met prijsontwikkeling??

Bouman past in zijn presentatie een truc toe om deze 1500 miljard (die inmiddels door premie en rendement 1800 miljard geworden is!!!) te laten verdwijnen. De toverformule in deze verdwijntruc is de REKENSOM: de berekening  die pensioenfondsen moeten maken van hun dekkingsgraad: kunnen zij wel voldoen aan de verplichtingen op lange termijn naar alle deelnemers? Zonder enige argumentatie meldt hij in zijn presentatie dat die REKENSOM vanaf 2008 een te lage dekkingsgraad oplevert en pensioenen gekort, in ieder geval niet geïndexeerd kunnen worden. Waarom vraagt deze NOS econoom zich niet af hoe het komt dat de middelen in de fondsen sinds 2008 meer dan verdubbeld zijn (van 800 naar 1800 miljard) maar de REKENSOM aangeeft dat de fondsen er slecht voor staan en niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Het antwoord is omdat dan zijn verhaal niet meer klopt: dat de fondsen er slecht voor staan en en een nieuw ‘casino-stelsel’ nodig is! En hij is kennelijk ingehuurd om deze boodschap uit te dragen!!

Inderdaad hoe triest is het gesteld met de informatievoorziening over pensioen!

Houdt vast aan onze leus:

Jong en Oud op tijd een goed pensioen, Zeggenschap over onze poen, die gemiddeld 6% rendeert, dus onverwijld geïndexeerd!!!

Op de site van het TV programma KASSA staat onderstaand artikel.

Wie pensioengerechtigd is, kijkt reikhalzend uit naar de pensioenuitkering aan het einde van de maand. Zelfs als je nog geen pensioenuitkering krijgt, wil je wel graag voldoende opgebouwd hebben om later van je oude dag te kunnen genieten. Maar met zogeheten pensioenkorting op de loer, is de hoogte van jouw uitkering in gevaar. Wat is dat nou precies, pensioenkorting?

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

Hoe twee hoogleraren van ‘onverdachte huize’ (Roel Beetsma afkomstig uit de
‘Netspar-stal’ en Sweder van Wijnbergen ooit lid PvdA, in 1997 door D66-minister Wijers als secretaris-generaal naar zijn ministerie gehaald) het pensioen-akkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’ fileren van D66 minister Koolmees.

Zij betogen dat overgang naar het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel problemen
zeer veel groter en mogelijk onoplosbaar zullen maken. Zij menen – met ons – dat het veel eenvoudiger, minder kostbaar, tijdrovend en onzeker is de tekortkomingen in het huidige stelsel op te heffen en dat ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te verbeteren.

Echter de verbeteringen die zij voorstellen verschillen diametraal met die ons voor
ogen staan. Zij bepleiten bijv. aanwending van pensioenaanspraken voor andere
doeleinden zoals de aankoop van een huis en de mogelijkheid van een variabele,
hogere uitkering door meer beleggingsrisico’s te nemen.

Verbeteringen die ons voor ogen staan zijn: meetellen rendementen in de berekening van dekkingsgraden (dus indexatie en inhaalindexatie), eerder stoppen met werken in
zware beroepen zonder verlaging pensioenuitkering, verbetering van het nabestaandenpensioen, voorkomen van nieuwe en terugdraaien van bestaande fiscale druk op pensioenen, vergroten solidariteit door verplichte deelname aan pensioenfondsen van flexwerkers en zzp-ers, handhaving collectiviteit met vasthouden aan pensioen als arbeidsvoorwaarde (dus handhaven ambitie pensioenuitkering!), collectief beleggen van het gespaard uitgestelde loon en geen individualisering van
pensioenpotjes, enz. enz.

Een nieuw pensioenstelsel? Het huidige systeem functioneert uitstekend

NRC 2 september 2021

Sociale zekerheid De stijgende rente stelt het oude pensioenstelsel in een heel ander daglicht. Denk nog eens na over pensioenhervorming, schrijven Roel Beetsma en Sweder van Wijnbergen.


Dekkingsgraden vliegen omhoog, maar stijging pensioen zit er niet in

FD – Martine Wolzak 1 juli  2021

Op basis van de economische verwachtingen van het CPB en de daling van de rekenrente, ligt het niet voor de hand dat de dekkingsgraden nog veel verder oplopen. De koopkracht van gepensioneerden blijft dan ook de komende jaren achter.

Koopkrachtherstel voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders, werkend en gepensioneerd, blijft waarschijnlijk nog jaren uit. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in de eerste helft van 2021 weliswaar fors gestegen, maar de meeste grote pensioenfondsen staan er nog lang niet goed genoeg voor om te mogen indexeren. En het Centraal Planbureau verwacht dat de dekkingsgraden voorlopig niet veel meer stijgen.


Hoe verdeel je een erfenis van €1700 miljard?

FD – 10 juli 2021 – Martine Wolzak

Pensioenfondsen moeten zo’n €1700 mrd aan vermogen verdelen over miljoenen Nederlanders. ‘Een unieke operatie’. Maar wie heeft recht op wat? Het verdelen van een erfenis is er niets bij.


‘Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt’

Foto: Peter Hilz/ANP

‘Als we niets doen, krijgen we ook in een van de rijkste landen ter wereld werkende arme ouderen’,

waarschuwt arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen.

FD – Martine Wolzak 8 juni

De volgende stap na het pensioenakkoord is een verplicht minimaal pensioen, boven op de AOW, voor alle werkenden. Dat schrijft een groep experts uit de wetenschap, polder en pensioenwereld. Want ook na de hervorming van het pensioenstelsel dreigen volgens hen grote groepen Nederlanders geen of te weinig pensioen op te bouwen.

 


Samen voor een eerlijk pensioen

25-03-2021

Al twaalf jaar worden pensioenen niet geïndexeerd. Daardoor neemt uw koopkracht af. KBO-Brabant zet zich samen met zes andere organisaties in voor een eerlijk pensioen op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

De initiatiefnemers van samenvooreeneerlijkpensioen.nl leggen graag aan u uit wat ze daar precies mee beogen en hopen dat ook u de petitie tekent.


28 januari 2021, NRC, Christiaan Pelgrim

Jong en zonder pensioenopbouw: valt dat ooit nog in te halen?

Honderdduizenden, vooral jonge mensen, bouwen amper pensioen op. De pensioenhervorming kan dit probleem vergroten. Twintiger Tom van Dée pleit voor een ‘pensioenlabel’ bij elke vacature tekst.

Tom van Dée (28) na vele uitzendbanen: „Soms bouw ik niks op, soms een beetje.”

Tom van Dée is een atypische twintiger – en dat weet hij. Want welke 28-jarige verdiept zich nou in zijn pensioen? Van Dée wel. En daardoor weet hij: de afgelopen jaren heeft hij veel te weinig pensioen opgebouwd. Hij weet óók dat hij niet de enige is. Honderdduizenden andere werkenden, vaak jongeren, bouwen weinig of geen pensioen op.


Drie maal meer pensioenvermogen, maar toch een lager pensioen

Twaalf jaar geleden was het pensioenvermogen bijna drie maal zo klein als nu. Toch lijken we bezorgder dan ooit over de betaalbaarheid van de pensioenen.

Bernard van Praag en Henk Hemmers blikken terug op het afgelopen decennium en houden de huidige pensioenplannen tegen het licht.


Lees hier hoe de verantwoordelijke bewindspersoon in leugens volhardt en de afbraak van het beste pensioenstelsel voorstelt als ‘een gelopen race’ waar slechts ‘technische inpassing’ ontbreekt!

Koolmees over kritiek: ‘Het pensioenakkoord staat. De rest is techniek’


Foto: Kiki Groot voor het FD

FD – 5 maart 2021
Euforie alom toen politiek en polder vorig jaar na een valse start een akkoord sloten over hervorming van de pensioenen. Na ruim tien jaar gesoebat lag er, met instemming van de bonden en werkgevers, een plan dat het vermaarde Nederlands pensioenstelsel beter moet laten aansluiten op de flexibele arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Maar verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wist toen al: the devil is in the detail. Bij de nadere uitwerking van de regels voor het nieuwe, persoonlijker pensioencontract komen er steeds nieuwe bezwaren.


Nieuw pensioenstelsel? Begin er gewoon niet aan!

BN De Stem – 4 maart 2021

Grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel zijn ondoordacht en bovendien nergens voor nodig! Stop ermee of je hebt strak een nieuwe toeslagenaffaire te pakken.


‘PENSIOENEN VRAGEN OM EEN PARLEMENTAIRE ONDERVRAGING IN TWEEDE KAMER’

José Matheij:

Nieuwe pensioenstelsel: geen gelopen race

De Tweede Kamer zou een parlementaire ondervraging moeten houden naar de fouten in het huidige beleid over pensioenen, waar gepensioneerden én werkenden al jaren de dupe van zijn. ‘Als zo’n mini-enquête goed wordt uitgevoerd, hebben we misschien niet eens een nieuw pensioenstelsel nodig’, zegt José Matheij van het landelijk actiecomité “Red het Pensioenstelsel”.

 


Zolang de financiële sector zijn gang kan gaan, is de politiek lam

De Volkskrant 14 februari 2021

Onrustbarend dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s bijna niets melden over het aan banden leggen van de financiële sector, vindt Marjolein Quené.

 


ABP en APG willen meer solidariteit in nieuw pensioencontract

Financieele Dagblad 11 feb 2021

Martine Wolzak

ABP en APG waarschuwen dat in nieuw pensioencontract te weinig solidariteit overblijft.
Die is wel nodig ‘om pech- en geluksgeneraties te voorkomen’, zegt pensioenfonds ABP.
Vakbonden en linkse oppositie — nodig voor steun aan het pensioenakkoord — vinden die solidariteit juist belangrijk.

 


Politiek pleit voor hogere AOW-uitkering

09-02-2021 © Het Financieele Dagblad

Er is een Kamermeerderheid voor verhoging van de AOW. Econoom Daniel van Vuuren vindt het brede draagvlak in Den Haag voor een hogere AOW-uitkering ‘pikant’.
‘Armoede onder ouderen komt in Nederland nauwelijks voor. De coronacrisis zorgt vooral  voor een stijging van armoede onder jongvolwassenen en gezinnen.’
En: nog niet zo lang geleden werd gewaarschuwd dat door de vergrijzing het staatspensioen onbetaalbaar dreigde te worden.

 


Podcast met Martin Visser in “De Telegraaf”

Ik begrijp de woede over de pensioenen’

Martin Visser en Herman Stam

Updated 30 jan. 2021

 
Het pensioenstelsel maakt mensen soms woedend. Martin Visser en Herman Stam staan in de podcast Kwestie van Centen uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pensioenstelsel. Volgens Visser is de teleurstelling begrijpelijk als mensen hun pensioenen zien afnemen:
„De pensioenpotten zitten vol, prijzen stijgen en toch zien mensen dat hun pensioen niet wordt verhoogd. Dat begrijpen ze niet en zorgt voor woede.” Visser stelt dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom we overgaan op een nieuw stelsel, maar hij waarschuwt dat dit niet zonder risico’s is. Verder mogen in de podcast luisteraars hun pensioenvragen op Visser afvuren. Hij legt uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent per generatie en waarom het terecht is dat er grote pensioenzorgen zijn bij zzp’ers en flexwerkers.


Bekijk hier de uitzending van NPO Stand van Nederland over Pensioenen

en ontdek hoe het laatste bastion van de verzorgingsstaat, de arbeidsvoorwaarde collectief en solidair PENSIOEN, wordt onderuitgehaald!

Uitgezonden op 28-01-2021


Waardoor pensioenhervormingen zo vaak mislukken:
lessen voor Nederland

FD 25-01-2021

Het Nederlandse pensioenstelsel, goed voor zo’n €1600 mrd en miljoenen pensioenen, gaat op de schop. Wat kan Nederland leren van andere landen, die eerder hun stelsels weer op de tekentafel legden? ‘Pensioenhervormingen mislukken vaak of verzanden in doormodderen.’


Miljoenen pensioenen in gevaar: ‘Kans op kortingen wordt heel reëel’

AD 20-01-2021

De pensioenen van miljoenen Nederlanders zijn in gevaar. Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen, waarschuwen ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland.


Vakbonden hebben veel invloed in bestuur pensioenfondsen, én in orgaan dat bestuur controleert

Dagblad TROUW 18-01-2021

Vakbonden hebben veel invloed in zowel het bestuur van pensioenfondsen, als in het orgaan dat het bestuur controleert. Foute boel, vinden critici.


Pensioenakkoord: krijgen gepensioneerden recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel?

10/11/20

Gepensioneerden moeten beter bezwaar kunnen maken tegen de omzetting van hun pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zeiden hoogleraren pensioenrecht Lutjens en Van Meerten afgelopen woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Beiden vinden het kwetsbaar dat het individueel bezwaarrecht voor gepensioneerden verdwijnt.

De verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds zou in gevaar kunnen komen voor de meer individuele variant van het nieuwe pensioencontract.

Volgens Gijs van Dijk (PvdA) is er nog extra juridisch graafwerk nodig. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt Lutjens en Van Meerten hun bezwaren en mogelijke oplossingen binnen twee weken op papier te zetten.

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord is afgelopen juni afgesproken het zogeheten individuele bezwaarrecht van deelnemers te schrappen voor de duur van de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor in de plaats komt een collectief bezwaarrecht van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan in geval van invaren. Het bezwaarrecht schrappen kan een aantasting van het eigendomsrecht van deelnemers zijn en daartegen kan een deelnemer altijd procederen. Er zijn echter omstandigheden waaronder aantasting van het eigendomsrecht wel is toegestaan, maar dan moet er een goede afweging zijn gemaakt en er mag geen sprake zijn van een wezenlijke benadeling. Om dit juridische risico te mitigeren is in het pensioenakkoord het collectief bezwaarrecht opgenomen.

Bron: Financieel Dagblad


Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel

Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel image

Afbeelding ‘Pensioenakkoord’ door ‘Marco Verch’
15 jun 2020

 Het lijkt erop dat vrijdag 12 juni j.l. de kogel door de kerk is gegaan. Minister Koolmees gaf feestelijk kennis van de geboorte van zijn kindje: het pensioenakkoord. Nu past ons enige slag om de arm, aangezien ook in juni 2019 we een dergelijke plechtigheid zagen. Ook nu is uit de krantenberichten niet goed af te leiden wat het akkoord precies behelst. Sommigen stellen dat er nog een aantal harde noten moeten worden gekraakt voordat van een operationeel akkoord kan worden gesproken. Emeritus hoogleraar Bernard van Praag bespreekt welke impact het nieuwe pensioenakkoord kan hebben


Op 20 mei 2020 verscheen in de Volkskrant dit artikel. Het heet Wordt alles beter met het nieuwe pensioenstelsel? Negen vragen (en antwoorden) “

Het artikel heeft meer weg van reclame voor het afschaffen van het oude pensioenstelsel dan het geven van objectieve informatie.  Het had zo door minister Koolmees geschreven kunnen zijn. Volg onderstaande link en lees het hele artikel.

 

 

  •  

  •