Uit de politiek

Motie 50PLUS met grote meerderheid aangenomen

21 november 2023

Den Haag – De Eerste Kamer heeft aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer een duidelijk signaal afgegeven aan de nieuwe collega’s in de Tweede Kamer en de nieuwe regering: de inkomensondersteuning AOW (de zgn. IO-AOW) moet in 2025 terugkomen. Een motie van 50PLUS en BBB die dit vraagt werd met bijna 2/3 meerderheid aangenomen. 


Beter geen nieuwe pensioenwet WW 18 11 23

Tegen de nieuwe Pensioenwet: Pieter Omtzigt, Leon de Jong, Bart van Kent, Caroline van der Plas. Bron: Tweede Kamer/Wikipedia

Door Eduard Bomhoff

18 november 2023

Geplaatst in KabinetsformatiePensioenen

De belangrijkste reden (1) om de nieuwe pensioenwet in te trekken Is natuurlijk dat met die wet de pensioenen in de toekomst veel lager zullen worden. Dat wordt nu verdoezeld, omdat De Nederlandsche Bank (DNB) het goed vindt om sommige wiskundig berekende reserves bij de pensioenfondsen vrij te spelen voor de lopende pensioenen – als de nieuwe wet maar wordt doorgezet. De paar pensioenfondsbestuurders die nog volhouden dat de nieuwe wet beter is, maken gebruik van zulke kunstmatig vertekende vergelijkingen tussen oud en nieuw.

Fundamenteel worden de pensioenen lager en zelfs veel lager in de nieuwe wet omdat een meer individueel pensioensysteem voor de oudere deelnemers en de gepensioneerden heel voorzichtig moet beleggen. Pensioenen van Janneke en mijzelf (allebei uit het onderwijs) bij het ABP worden nu betaald uit een fonds dat gelukkig hoofdzakelijk belegt in aandelen en in woningen en winkelcentra.


14 juni 2023

Planningsbrief aan de Tweede Kamer over de Wtp

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer na een uitvoerige behandeling ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Gedurende de parlementaire behandeling zijn zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer de nodige moties aangenomen en toezeggingen gedaan. Op 6 februari heeft de Minister de Tweede Kamer een planningsbrief gestuurd over de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp)1. In deze brief geeft ze een update van deze planning.


Het Financieele Dagblad

Duw-en-trekwerk om nog voor wissel van Eerste Kamer over pensioenwet te stemmen

Martine Wolzak – 20 apr 2023

Martin van Rooijen (fractievoorzitter van 50Plus in de Eerste Kamer) kijkt toe tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Foto: Sem van der Wal/ANP

In het kort

Senatoren hebben de behandeling van de wet op het laatste moment uitgesteld naar eind mei.

Het uitstel is tegen de zin van de coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie.

Die noemen het ‘riskant dat we geen buffer meer hebben’.

In juni treedt de nieuwe Eerste Kamer aan, daarin is minder steun voor de pensioenhervorming.

Het ziet ernaar uit dat de Eerste Kamer op het nippertje nog in de huidige samenstelling over de nieuwe pensioenwet stemt. Senatoren hebben de behandeling van de wet deze week op het laatste moment uitgesteld naar 22 en 23 mei, met stemming een week later. In principe is 30 mei de laatste dag om te stemmen voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt.

Het uitstel is tegen de zin van de coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie. Die noemen het ‘riskant dat we geen buffer meer hebben’. De Eerste Kamer heeft bij de start van de behandeling, nadat de Tweede Kamer de pensioenwet vlak voor kerst met twee derde meerderheid had aangenomen, afgesproken er nog in de huidige samenstelling over te stemmen.


Nieuwe pensioenwet hoort thuis in de prullenbak

‘Druk van DNB om meer te beleggen in staatsschuld betekent aanzienlijk lagere pensioenen in de toekomst.’ Bron foto: media.businessam.be

Door Eduard Bomhoff 

1 april 2023

Geplaatst in DNBPensioenenSenaat    

Kamerleden Omtzigt, Van Kent (SP), Léon de Jong (PVV) en collega’s hebben eind vorig jaar in de Tweede Kamer de nieuwe Pensioenwet onder handen genomen. Bij de interruptiemicrofoon stond ook Bart Smals (VVD), maar niet om die wet aan de tand te voelen en beter te maken, maar om debat af te kappen. Een onverstoorbare pensioenwetverdediger!


Wet Toekomst Pensioenen, beter niet doen op deze manier

19 NOVEMBER 2022 ~ METVERTROUWENLINKSOM

Door: Gerard Bosman

In 2019 hebben kabinet Rutte III en sociale partners een akkoord gesloten over herziening van het pensioenstelsel, waarover we al decennia bakkeleien. Een kijkje in de voorgeschiedenis van ons pensioenstelsel kun je nemen via: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-hoe-pensioenfondsen-lijnrecht-tegenover-de-toezichthouder-kwamen-te-staan.

Voor de FNV was en is dit akkoord een beladen dossier. Nog in 2019 organiseerde de FNV twee stakingsdagen met protestmanifestaties voor een beter pensioenstelsel. De meerderheid van de achterban steunde het akkoord, waar de huidige FNV-voorzitter, oud-SP-senator Tuur Elzinga, zich persoonlijk voor had ingezet. Niettemin was 76% voor en 23% van de leden tegen, met name gepensioneerden waren tegen. In het ledenparlement van de FNV was de stemverhouding 64 stemmen voor en 40 tegen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van het FNV Senioren geroyeerd als FNV-lid. Veel kaderleden van FNV Senioren voeren nog steeds actie tegen het akkoord, er is veel woede en frustratie. Veel gepensioneerden hebben hun lidmaatschap opgezegd.1

Ook binnen de PvdA is het Ouderen Netwerk PvdA tegen, zie: https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/ouderen-netwerk-pvda-stelt-wijzigingen-voor-in-ontwerp-wet-toekomst-pensioenen/. Het pensioenakkoord werd politiek behalve door de coalitiepartijen van Rutte III en IV ook gesteund door PvdA en GL. De rest van de oppositie is grotendeels tegen, waarbij met name SP en 50Plus (in de Eerste Kamer) de leiding nemen van het verzet.


Legale diefstal

19 februari 2021


Kans op korten blijft aanwezig

Het komt niet vaak voor dat in een officieel stuk van de Eerste Kamer gesproken wordt over legale diefstal door de Overheid. Echter het is wel degelijk het geval.

In een 12 pagina’s groot stuk met 57 vragen omtrent de uitwerking van het pensioenakkoord stelt de 50PLUS fractie onder andere het volgende:

“De gepensioneerden hebben reeds de pech dat ze moeten invaren (in het nieuwe systeem, r.j.m.) in een tijd dat de rente wordt gedomineerd door ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB).


Dit is een uitzonderlijke tijd met een uitzonderlijk lage rente, terwijl de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen (door de Pensioenfondsen op hun beleggingen, r.j.m.) veel hoger waren en zijn. Dit is in hoge mate onrechtvaardig en betekent in feite legale diefstal. Dat is toch niet uit te leggen?”


De politiek zit niet stil en bedenkt o.a. een comité dat er voor moet zorgen dat de nieuwe pensioenpolitiek zo rimpelloos mogelijk wordt doorgevoerd. In de bijlage vindt u een verslag van het Min. van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over hoe dit wordt aangepakt: