Uit de politiek

Wet Toekomst Pensioenen, beter niet doen op deze manier

19 NOVEMBER 2022 ~ METVERTROUWENLINKSOM

Door: Gerard Bosman

In 2019 hebben kabinet Rutte III en sociale partners een akkoord gesloten over herziening van het pensioenstelsel, waarover we al decennia bakkeleien. Een kijkje in de voorgeschiedenis van ons pensioenstelsel kun je nemen via: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-hoe-pensioenfondsen-lijnrecht-tegenover-de-toezichthouder-kwamen-te-staan.

Voor de FNV was en is dit akkoord een beladen dossier. Nog in 2019 organiseerde de FNV twee stakingsdagen met protestmanifestaties voor een beter pensioenstelsel. De meerderheid van de achterban steunde het akkoord, waar de huidige FNV-voorzitter, oud-SP-senator Tuur Elzinga, zich persoonlijk voor had ingezet. Niettemin was 76% voor en 23% van de leden tegen, met name gepensioneerden waren tegen. In het ledenparlement van de FNV was de stemverhouding 64 stemmen voor en 40 tegen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van het FNV Senioren geroyeerd als FNV-lid. Veel kaderleden van FNV Senioren voeren nog steeds actie tegen het akkoord, er is veel woede en frustratie. Veel gepensioneerden hebben hun lidmaatschap opgezegd.1

Ook binnen de PvdA is het Ouderen Netwerk PvdA tegen, zie: https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/ouderen-netwerk-pvda-stelt-wijzigingen-voor-in-ontwerp-wet-toekomst-pensioenen/. Het pensioenakkoord werd politiek behalve door de coalitiepartijen van Rutte III en IV ook gesteund door PvdA en GL. De rest van de oppositie is grotendeels tegen, waarbij met name SP en 50Plus (in de Eerste Kamer) de leiding nemen van het verzet.


Legale diefstal

19 februari 2021


Kans op korten blijft aanwezig

Het komt niet vaak voor dat in een officieel stuk van de Eerste Kamer gesproken wordt over legale diefstal door de Overheid. Echter het is wel degelijk het geval.

In een 12 pagina’s groot stuk met 57 vragen omtrent de uitwerking van het pensioenakkoord stelt de 50PLUS fractie onder andere het volgende:

“De gepensioneerden hebben reeds de pech dat ze moeten invaren (in het nieuwe systeem, r.j.m.) in een tijd dat de rente wordt gedomineerd door ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB).


Dit is een uitzonderlijke tijd met een uitzonderlijk lage rente, terwijl de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen (door de Pensioenfondsen op hun beleggingen, r.j.m.) veel hoger waren en zijn. Dit is in hoge mate onrechtvaardig en betekent in feite legale diefstal. Dat is toch niet uit te leggen?”


De politiek zit niet stil en bedenkt o.a. een comité dat er voor moet zorgen dat de nieuwe pensioenpolitiek zo rimpelloos mogelijk wordt doorgevoerd. In de bijlage vindt u een verslag van het Min. van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over hoe dit wordt aangepakt: