Nieuws uit de vakbeweging

FNV houdt vol dat iedereen erop vooruit gaat!

15 september 2022

De Tweede Kamer wil wachten met een besluit over de WTP tot de Commissie Parameters (commissie Dijsselbloem) de gevolgen van de wet op pensioenuitkering van verschillende (leeftijdsgroepen en pensioenfondsen) heeft gerapporteerd (november 2022). Mede omdat veel deskundigen grote verslechteringen vrezen door de recente beursschommelingen, rentestijgingen en superinflatie. Maar FNV heeft dat niet nodig. Die houdt vol ‘dat iedereen erop vooruit gaat’. Met dit standpunt blijft FNV trouw de adviezen volgen van het Ministerie van SZW om het nieuwe pensioenstelsel geaccepteerd te krijgen.


FNV gaat uitkeringsfase solidaire regeling opnieuw bekijken

Pensioen Pro 24 juni 2022
De FNV gaat onderzoeken of het toch mogelijk is om aan de solidaire premieregeling een collectieve uitkeringsfase toe te voegen. Het ledenparlement heeft daar in een motie op aangedrongen.


Verklaring kaderleden FNV 10 juni 2022

STRIJDEN VOOR HUIDIG EN TOEKOMSTIG INKOMEN IS EEN KERNTAAK VAN DE FNV

 


Antwoord van Willem Noordman

Penningmeester Hoofdbestuur FNV en portefeuillehouder pensioenen, op vragen van het ‘Actiecomité Pensioenen Fryslân’.

18 november 2021

Daarin maakt het Hoofdbestuur duidelijk dat zij vasthoudt aan de ‘Wet Toekomst Pensioenen’ (de wet Koolmees) die in voorbereiding is. Het Bestuur stelt zich ermee tevreden om de voorbereidingen van de wet aan de leden uit te leggen.


Brief van LP-lid aan FNV-bestuur

Beste leden van het bestuur van de FNV, heren Elzinga, Noordman en Plaatje,

Hier is mijn reactie n.a.v. uw oproep in de mail van 29 juni 2021” LP SER Verkenning werk en armoede”

Met toenemende verbazing heb ik kennisgenomen van de stukken die gaan over werk en armoede.

Met geen letter wordt er gerept over de inkomenspositie van gepensioneerden.
Ik weet het, pensionado’s worden graag afgeschilderd als rijke boomers die op hun jacht in de Caraïben wonen.

De dagelijkse waarheid is anders. De meeste gepensioneerden hebben een klein tot zeer klein pensioen en voor velen is het lastig dat de maand langer duurt dan hun inkomen.

Het spaargeld raakt langzaam meer zeker op. En dat terwijl de pensioenpotten overlopen van geld.

Inmiddels meer dan 1900 miljard! En toch weigert de FNV bij minister Koolmees aan tafel te gaan zitten om te EISEN dat er met terugwerkende kracht geïndexeerd gaat worden.

U heeft waarschijnlijk het walgelijke betoog van Koolmees in de Eerste Kamer gehoord.

De boodschap is eigenlijk: “indexatie gaat u nooit meer krijgen in uw resterend leven, ook al gaat de inflatie veel harder stijgen. U moet het doen met uw AOW (die corrigeren we jaarlijks een paar euro voor de gestegen vaste lasten toch?) en wat u nominaal aan aanvullend pensioen hebt.”

Ter geruststelling suggereerde Koolmees luchtig dat het aanvullend pensioen van de meesten toch maar 400 á 500 euro gemiddeld per maand is, dus dat de meeste mensen geen “last” hebben van het niet indexeren van de aanvullende pensioenen.

Juist die mensen hebben het meeste last van het uitblijven van indexatie Was er wel geïndexeerd dan zouden zij nu € 500,00 tot € 600,00 per maand hebben gehad.

Zij zijn, net als alle langer gepensioneerden ruim 1,5 jaarinkomen kwijt!

En het bizarre is dat het de werkgevers en de overheid niets kost om te indexeren. Dat geld is er namelijk. 1900 miljard in de pensioenpotten en het indexeren kost 36 miljard.
Bovendien levert het indexeren de overheid en werkgevers geld op, want het meeste komt direct terug in de Nederlandse economie omdat het besteed wordt aan boodschappen.

Armoede onder werkenden is niet goed, maar armoede onder de mensen die hun hele werkende leven geld opzij hebben gelegd voor een goed pensioen is ronduit schandalig.

En wat nog erger is, is dat de FNV daar niets, maar dan ook helemaal niets tegenin brengt!

Hoe heeft de FNV ooit in kunnen stemmen met een pensioenakkoord dat het beste pensioenstelsel ter wereld om zeep heeft geholpen.

Dus om op uw vraag in te gaan om opmerkingen of adviezen te sturen naar de secretaris van het ledenparlement bij deze:

  1. Zorg voor indexatie NU en over de jaren dat er niet is geïndexeerd.
  2. Als de tegenpartij de regels tijdens de wedstrijd verandert (tenminste 1 jaar langer uitstel van de wet) dan is het tijd dat de FNV de overeenkomst opzegt en in actie komt om dit te breken. Te breken en terug te gaan naar het bestaande pensioenstelsel, een rekenrente in te voeren van 3,5 % en het op enkele punten aan te passen zodat flexwerkers en ZZP’ers daaraan mee kunnen doen.

Vriendelijke groet,

Philip J. Bodenstaff

philip.bodenstaff@ledenparlement.fnv.nl

30 juni 2021