Homepage

De Nederlandse overheid pleegt al jaren in opdracht van de banken en de verzekeringsmaatschappijen een overval op ons pensioenstelsel, het beste pensioenstelsel in de wereld.

Er is al jaren niet meer geïndexeerd. Iets dat niet is uit te leggen in het licht van de rendementen. Er is meer geld in kas dan ooit en verplichtingen kunnen nog tot in lengte van jaren worden nagekomen.  Het gevolg is een aanzienlijke inkomensachteruitgang van de gepensioneerden en ook t.z.t. van hen die nog met pensioen moeten gaan.

In het FNV is er al vele jaren verzet gerezen tegen de activiteiten van de overheid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 eisen:

  • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen.

 

  • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen.

 

  • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

 

  • Aanpassing van het pensioenstelsel mag niet leiden tot verslechteringen.

In de kader van het pensioenakkoord heeft het FNV bestuur alle kaarten gezet op onderhandelingen over uitvoering van dit akkoord.

Dat vakbondsonderhandelaars hun invloed vooral ontlenen aan het aantal (strijdbare) leden dat zij vertegenwoordigen is teveel over het hoofd gezien. Hierin willen de Actiecomités Red het Pensioenstelsel, die in elke provincie is vertegenwoordigd, voorzien. Het ontstaan en bestaan van de Actiecomités is veelal onbekend. Ook in FNV. Bovendien worden over pensioenacties en de belangen, die achter pensioenen schuil gaan, door de overheid en officiële nieuwskanalen desinformatie verspreid.

Aan dit tekort aan informatie en aan het weerleggen van de desinformatie wil deze website een einde maken. Omdat voor het opbouwen van vakbondsmacht juiste informatie als basis voor goed oordeelsvermogen van vakbondsleden doorslaggevend is!

Deze website gaat in deze leemte voorzien via documentatie, video verslagen en wat verder maar nodig is.

Het belangrijkste doel zal zijn:

De 4 eisen opnieuw op tafel!! en de inwilliging van deze eisen!


TEKEN DE PETITIE 

Wij de Pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer!

Namens het actie comité

“Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren”

starten wij deze petitie.

U beste burger bent aan zet door deze petitie te tekenen en via uw e-mail te activeren.

Wij vragen uw steun voor draagkracht, u hoeft niet georganiseerd te zijn, iedereen kan tekenen, graag met naam, woonplaats en bij welk pensioenfonds u bent aangesloten.

Het doel van deze petitie is om alle 207 besturen van de Pensioenfondsen en Raden van Toezicht en de daarbij behorende Verantwoordingsorganen in Nederland aan te spreken op het gevoerde beleid en de uitvoering van hun verantwoordelijkheden.

TEKEN DE PETITIE HIER


Noot: Deze website “RED HET PENSIOENSTELSEL” is opgezet en wordt beheerd door een aantal betrokken kaderleden van het FNV.