Homepage

Heeft u de petitie al ondertekend?

Het ‘Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel’ doet met 6 andere maatschappelijke organisaties mee met de petitie
om indexering van pensioenen af te dwingen.

Wij roepen u daarom op de petitie te ondertekenen en te verspreiden in uw omgeving!

Het Kernteam van het Actiecomité Red het Pensioenstelsel


De Nederlandse overheid pleegt al jaren in opdracht van de banken en de verzekeringsmaatschappijen een overval op ons pensioenstelsel, het beste pensioenstelsel in de wereld.

Er is al jaren niet meer geïndexeerd. Iets dat niet is uit te leggen in het licht van de rendementen. Er is meer geld in kas dan ooit en verplichtingen kunnen nog tot in lengte van jaren worden nagekomen.  Het gevolg is een aanzienlijke inkomensachteruitgang van de gepensioneerden en ook t.z.t. van hen die nog met pensioen moeten gaan.

In de FNV is er al vele jaren verzet gerezen tegen de activiteiten van de overheid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 eisen:

  • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen.
  • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen.
  • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.
  • Aanpassing van het pensioenstelsel mag niet leiden tot verslechteringen.

In de kader van het pensioenakkoord heeft het FNV bestuur alle kaarten gezet op onderhandelingen over uitvoering van dit akkoord.

Dat vakbondsonderhandelaars hun invloed vooral ontlenen aan het aantal (strijdbare) leden dat zij vertegenwoordigen is teveel over het hoofd gezien. Hierin willen de Actiecomités Red het Pensioenstelsel, die in elke provincie is vertegenwoordigd, voorzien. Het ontstaan en bestaan van de Actiecomités is veelal onbekend. Ook binnen de FNV. Bovendien worden over pensioenacties en de belangen, die achter pensioenen schuil gaan, door de overheid en officiële nieuwskanalen desinformatie verspreid.

Aan dit tekort aan informatie en aan het weerleggen van de desinformatie wil deze website een einde maken. Omdat voor het opbouwen van vakbondsmacht juiste informatie als basis voor goed oordeelsvermogen van vakbondsleden doorslaggevend is!

Deze website gaat in deze leemte voorzien via documentatie, video verslagen en wat verder maar nodig is.

Het belangrijkste doel zal zijn:

De 4 eisen opnieuw op tafel!! 

en de inwilliging van deze eisen!


 Noot: Deze website “RED HET PENSIOENSTELSEL” is opgezet en wordt beheerd door een aantal betrokken kaderleden van de FNV.