Video’s

De nadelen van het invaren in het nieuwe pensioenstelsel

20% van je salaris staat op het spel met deze pensioenwet

Als je in het huidige stelsel pensioen opbouwt, dragen je werkgever en jijzelf daar maandelijks geld voor af aan een pensioenfonds. Op dit moment is er zo’n 1500 miljard euro aan pensioenvermogen. Als het aan het kabinet ligt, wordt die enorme pot geld vanaf 2027 heel anders geregeld.

Giga verlies pensioenvermogen

Dit filmpje geeft uitleg over het verlies van 350 miljard pensioenvermogen
over de afgelopen 9 maanden.

Prinsjesdagprotest 17 september 2022

Op 17 september 2022 organiseerde de SP een Prinsjesdagprotest op het Malieveld in Den Haag. Tijdens dit protest was er ook ruimte voor enkele sprekers om hun mening te geven over het pensioenakkoord.

Jan Ilsink, Red het Pensioenstelsel
Bart van Kent, SP
Martin van Rooijen, 50 Plus
Wilma Rovers, KBO Brabant
Ewald Engelen, Publicist

WTP

Maakt uw pensioen Minder Zeker en Zeker Minder


Uitzending Zwarte Zwanen

In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe.

In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe.
In Zwarte Zwanen 9 blijkt dat de echte pijnpunten van ons Pensioenstelsel in de nieuwe wet niet worden opgelost. Die wet verandert niets aan de extreem hoge verdiensten in de wereld van pensioenuitvoerders en vermogensbeleggers. Het verandert evenmin iets aan de vele dubbele petten in de pensioenwereld, die de schijn van vriendjespolitiek oproepen. Centraal in deze baantjescarrousel staat het Tilburgse pensioeninstituut Netspar dat geen onderzoek doet naar integriteitsschendingen. Gevreesd wordt dat de pensioenwet zo ingewikkeld wordt dat fraude en fouten met pensioengeld zich nog meer gaan voordoen.

Uitzending 28 juni 2022:

Pensioen? Veel sparen, weinig krijgen

Welke mensen schuiven 1800 miljard euro over de wereld? Hoe doen zij dat? En hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen?

Welke mensen schuiven 1800 miljard euro over de wereld? Hoe doen zij dat? En hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen? MAX-journalist Cees Grimbergen onderzoekt de schimmige wereld van ons pensioengeld.
De Brabantse vriendinnen Riet en Marga hebben naast hun AOW een pensioen van 500 euro per maand. Hoe komen zij rond en hoe denken zij over de stijgende kosten van levensonderhoud? Vrachtwagenchauffeur Ger Trines legt uit dat ook werkende Nederlanders door de strenge rekenregels een lager pensioen tegemoet kunnen zien. Sommige ouderen gaan nu zelfs demonstreren voor een hoger pensioen.


Uitzending 5 juli 2022:

Waarom simpel als het moeilijk kan?

In Zwarte Zwanen 9 blijkt dat de echte pijnpunten van ons Pensioenstelsel in de nieuwe wet niet worden opgelost. Die wet verandert niets aan de extreem hoge verdiensten in de wereld van pensioenuitvoerders en vermogensbeleggers. Het verandert evenmin iets aan de vele dubbele petten in de pensioenwereld, die de schijn van vriendjespolitiek oproepen. Centraal in deze baantjescarrousel staat het Tilburgse pensioeninstituut Netspar dat geen onderzoek doet naar integriteitsschendingen. Gevreesd wordt dat de pensioenwet zo ingewikkeld wordt dat fraude en fouten met pensioengeld zich nog meer gaan voordoen.


Actie bij het Centrale Vakbondshuis op 10 juni

Eerste stap naar herstel eenheid

Op 10 juni is de eerste stap gezet in onze poging de ‘pensioenstrijd’ te plaatsen binnen de algemene strijd voor inkomen: de kerntaak van de vakbeweging

Tijdens het congres van de VVD op 11 juni 2022 is een motie aangenomen voor herstelindexatie van de pensioenen

De inhoud van de motie kunt u HIER lezen


Debat in de Tweede Kamer op 10 mei 2022

Uitzending NPO Op1 30 maart 2022

Jan Slagter en Wilma Schrover over de nieuwe Pensioenwet

Het ministerie van Sociale Zaken presenteerde op 30 maart 2022 de nieuwe Pensioenwet. MAX-directeur Jan Slagter en Wilma Schrover van KBO Brabant vrezen de gevolgen voor ouderen. Wat gaat er met hun pensioen gebeuren?


Rentegevoeligheid

AOW is betaalbaar

Uitleg over Indexatie

Uitleg over de AOW en Minimumloon

Op 5 maart 2022 werd Emiel Stolp van “Red het Pensioenstelsel” geïnterviewd door de Haagse TV zender Discus TV

In onderstaande video een gesprek tussen “de heer Poet” van Red het Pensioenstelsel en “de heer Pens” zogenaamd pensioendeskundige van de VVD en adviseur van NN Group over wat er aan de hand is met het Nederlandse pensioenstelsel


Ab Flipse Woordvoerder Samen Voor Een Eerlijk Pensioen” legt met veel passie uit hoe het AOW-verhaal en het pensioenverhaal eigenlijk in elkaar zit


Overhandigen petitie aan de Tweede Kamer op
27 oktober 2021

Op 27 oktober 2021 zijn de handtekeningen van de petitie van SVEEP (Samen voor een eerlijk pensioen) aangeboden aan leden van de Tweede kamer die ons gunstig gezind zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling de handtekeningen aan te bieden aan de formateurs. Maar dat is niet gelukt. Die zaten ergens onbereikbaar ‘op de hei’. Het programma ‘Kassa’ heeft zaterdag 30 oktober 2021 over de pensioenen een uitzending gemaakt en hebben de aanbieding gefilmd. Enkele Kaderleden van de FNV en leden van het Actiecomité “Red het Pensioenstelsel” waren erbij ter ondersteuning.


Uitzending Kassa 30 oktober 2021

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste indexatie terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht. De zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Kassa heeft hier in de uitzending van zaterdag 30 oktober 2021 uitgebreid aandacht aan besteed. Zie video hieronder.

Pensioenalarm 7 juni 2021 Den Haag

PENSIOENEN HET GROOTSTE
SCHANDAAL OOIT!
De enorme pensioenroof treft
10 miljoen Nederlanders


IS HET PENSIOENSTELSEL NOG TE REDDEN?


HET FALEN VAN DE
FNV VAKBONDSBESTUURDERS

Ondertiteld, afspeeltijd 9:04 minuten


ER ZIT VOLDOENDE GELD IN DE PENSIOENKASSEN OM
VOOR NU EN ALTIJD DE PENSIOENEN TE GARANDEREN.
HUUB ESTEN HEEFT DAT AANGETOOND MET GRAFIEKEN

ondertiteld, afspeeltijd 10:28  


HET VERLOOP VAN HET PENSIOENAKKOORD
EN WAAR IS HET MIS GEGAAN

ondertiteld, afspeeltijd 10:02 minuten


DE GEVOLGEN VAN HET PENSIOENAKKOORD
OP DE ARBEIDSMARKT

ondertiteld, afspeeltijd 23:09 minuten


WILLEM HEIJDACKER SPREEKT NAMENS HET ACTIECOMITÉ
“STOP HET KORTEN OP PENSIOENEN EN GA INDEXEREN”
VIJF VASTE KAMERCOMMISSIELEDEN SZ&W TOE

ondertiteld, afspeeltijd 9:05


Stop het Korten van Pensioenen Ga Indexeren


Candy Duinker en Cor Koers geven hun mening over het pensioenakkoord

30 juli 2020 Vergadering actiecomité
Malieveld Den Haag

Interview Jan Ilsink
9 juni 2020

Afsluiting pensioenconferentie
door Jo Vaessen 10 mei 2019