Videos

PENSIOENEN HET GROOTSTE SCHANDAAL OOIT!

De enorme pensioenroof treft 10 miljoen Nederlanders


IS HET PENSIOENSTELSEL NOG TE REDDEN?


HET FALEN VAN DE

FNV VAKBONDSBESTUURDERS

Ondertiteld, afspeeltijd 9:04 minuten


ER ZIT VOLDOENDE GELD IN DE PENSIOENKASSEN OM

VOOR NU EN ALTIJD DE PENSIOENEN TE GARANDEREN.

HUUB ESTEN HEEFT DAT AANGETOOND MET GRAFIEKEN

ondertiteld, afspeeltijd 10:28  


HET VERLOOP VAN HET PENSIOENAKKOORD

EN WAAR IS HET MIS GEGAAN

ondertiteld, afspeeltijd 10:02 minuten


DE GEVOLGEN VAN HET PENSIOENAKKOORD OP DE ARBEIDSMARKT

ondertiteld, afspeeltijd 23:09 minuten


WILLEM HEIJDACKER SPREEKT NAMENS HET ACTIECOMITÉ

“STOP HET KORTEN OP PENSIOENEN EN GA INDEXEREN”

VIJF VASTE KAMERCOMMISSIELEDEN SZ&W TOE

ondertiteld, afspeeltijd 9:05


Stop het Korten van Pensioenen Ga Indexeren


Candy Duinker en Cor Koers geven hun mening over het pensioenakkoord


30 juli 2020 Vergadering actiecomité

Malieveld Den Haag


Interview Jan Ilsink

9 juni 2020


Afsluiting pensioenconferentie

door Jo Vaessen 10 mei 2019