Videos

HET FALEN VAN DE

FNV VAKBONDSBESTUURDERS

Ondertiteld, afspeeltijd 9:04 minuten

 

ER ZIT VOLDOENDE GELD IN DE PENSIOENKASSEN OM

VOOR NU EN ALTIJD DE PENSIOENEN TE GARANDEREN.

HUUB ESTEN HEEFT DAT AANGETOOND MET GRAFIEKEN

ondertiteld, afspeeltijd 10:28  

 

HET VERLOOP VAN HET PENSIOENAKKOORD

EN WAAR IS HET MIS GEGAAN

ondertiteld, afspeeltijd 10:02 minuten

 

DE GEVOLGEN VAN HET PENSIOENAKKOORD

OP DE ARBEIDSMARKT

ondertiteld, afspeeltijd 23:09 minuten

 

WILLEM HEIJDACKER SPREEKT NAMENS HET ACTIECOMITÉ

“STOP HET KORTEN OP PENSIOENEN EN GA INDEXEREN”

VIJF VASTE KAMERCOMMISSIELEDEN SZ&W TOE

ondertiteld, afspeeltijd 9:05

Stop het Korten van Pensioenen

en Ga Indexeren

Candy Duinker en Cor Koers geven hun mening

over het pensioenakkoord

 

30 juli 2020 Vergadering actiecomité

Malieveld Den Haag

 

Interview Jan Ilsink

9 juni 2020

 

Afsluiting pensioenconferentie

door Jo Vaessen 10 mei 2019