FNV Kaderberaad

Leden van het Kaderberaad hebben contact gehad met de Bondssecretaris Bart Plaatje om te overleggen hoe het Kaderberaad kan worden ingepast in de FNV-structuur. Als
mogelijkheid daarvoor werd genoemd de vorming van een ‘netwerk’.
Als belangrijk onderwerp voor het kaderberaad is geopperd het raadplegen van de
(kader)leden van FNV over de belangenbehartiging bij het invaren in het nieuwe
pensioenstelsel. Het gaat immers over het huidige of toekomstige inkomen van de leden, uit hun eigen gespaarde geld!
De Bondssecretaris zou daarover overleg voeren met Piet Rietman, portefeuillehouder
Pensioen in het FNV-Bestuur, en ons daarna informeren. Maar ook na twee
herinneringsmails hierover aan Bart Plaatje hebben we nog niets van hem gehoord.