Contact

Wie zijn wij?

Het Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel is voorgekomen uit de pensioenacties van FNV in 2018 en 2019. Nadat FNV het pensioenakkoord van 2019 onderschreef (waarin verhoging van AOW-leeftijd werd vertraagd en de illusie gewekt dat zware beroepen eerder zouden kunnen stoppen) heeft het Actiecomité de acties voor een solidair en collectief pensioenstelsel voortgezet. Het Kernteam bestaat uit 10 kaderleden en is bereikbaar onder info@redhetpensioenstelsel.nl

Steun ons

Steun ons door je op te geven voor de Nieuwsbrief via het contactformulier op de website.

Het actiemateriaal dat het Actiecomité produceert (brochures, flyers, spandoeken, enz.) kosten geld. Wij beschikken niet over sponsors sinds FNV ons niet meer faciliteert! We stellen er prijs op een Actiecomité te blijven, met één been in FNV en één been buiten. We streven daarom geen ‘rechtspersoon’ na en stellen het zeer op prijs dat de Nederlandse Bond Pensioenbelangen bereid is haar bankrekening beschikbaar te stellen voor donaties ten behoeve van de productie van ons materiaal. Dus giften voor Red het Pensioenstelsel graag overmaken naar:

NL67INGB0000448506 van NBP onder vermelding van ‘Red het Pensioenstelsel’.

Wil u meer te weten komen over het actiecomité “Red het pensioenstelsel”, zich bij ons aansluiten, of misschien onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in.  

Ook kunt u het formulier gebruiken om een reactie te geven over onze website en/of over op de website geplaatste artikelen.