Video’s Pensioenactie- en informatie bijeenkomsten

Het actiecomité “Red het Pensioenstelsel” heeft samen met de SP een serie pensioenactie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Op 15 juli 2022 ging Bart van Kent (SP) in gesprek met Jan Ilsink (Red het Pensioenstelsel) en Cees Grimbergen (Zwarte Zwanen)


Themastream Pensioenen – 27 mei 2022


Op zaterdag 15 februari 2022 werd er een landelijke actiedag gehouden in samenwerking met de SP.

Landelijke actiedag Utrecht 15 februari 2022

Op 31 januari is er een online pensioenbijeenkomst gehouden. Candy Duinker werd daar geïnterviewd door Bart van Kent van de SP

Onderstaande video’s zijn opgenomen tijdens de eerste bijeenkomst op 29 oktober 2021 in Breda.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren: Cor Minnaard, Rob de Brouwer en Bart van Kent.