Chronologie van het pensioenakkoord 2011

Na jaren van overleg waren werkgevers, de vakbeweging en het kabinet er eindelijk uit hoe het pensioenstelsel moet worden aangepast aan de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de schommelingen op de financiële markt. Hier volgt een overzicht van de jongste ontwikkelingen.

 

ANP17 september 2011, 14:31

 

Voorjaar 2009: Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen om de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen. Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner vraagt steun aan werkgevers en werknemers. Zij moeten voor oktober een plan maken om ook de pensioenleeftijd te verhogen. Daarmee moet vanaf 2011 jaarlijks circa 5 miljard euro worden bespaard.

30 september 2009: De sociale partners worden het niet eens over het kabinetsplan en hebben geen alternatief. Werkgeversorganisatie VNO-NCW haalt zich de woede van de bonden op de hals door niet op een overleg te verschijnen, waarna FNV-voorzitter Agnes Jongerius de werkgevers afdoet als ‘tuig van de richel’.

December 2009: Dan maar zonder sociale partners. Het kabinet stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Kort daarop hervatten werkgevers en werknemers de pensioengesprekken.

2 maart 2010: Het kabinet is demissionair. De Tweede Kamer verklaart het AOW-wetsvoorstel controversieel. Het plan verdwijnt in de ijskast.

4 april 2011: Jongerius last een pauze in bij de gesprekken met de werkgevers. De kritiek van enkele FNV-bonden, Bondgenoten voorop, is zo hevig dat de vakcentrale tijd wil om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

10 mei 2011: De nieuwe minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, zet zijn koers om de AOW-leeftijd te verhogen voort. Wel staat hij open voor aanpassingen die de sociale partners voorstellen, maar dan moeten die het eens worden over een pensioenakkoord.

13 mei 2011: De FNV lijkt erin te slagen alle 19 bonden op dezelfde lijn te krijgen en zet het overleg met de werkgevers voort.

Juni 2011: Er ligt een nieuw conceptakkoord. FNV Bondgenoten, de grootste FNV-bond, wijst dat af.

4 juni 2010: Sociale partners hebben elkaar toch gevonden en sluiten een pensioenakkoord, waarin zij instemmen met een verhoging van zowel de pensioen- als de AOW-leeftijd. Zij moeten nog wel de puntjes op de i zetten.

11 juni 2011: Kabinet, werkgevers en de vakcentrales presenteren het nieuwe akkoord. Zij leggen dat de komende tijd voor aan hun achterbannen.

13 september 2011: Abvakabo en FNV Bondgenoten blijven zich tegen het akkoord verzetten. De federatieraad van de FNV slaagt er na een nachtelijke vergadering niet in tot een gezamenlijk standpunt te komen.

16 september 2011: Minister Kamp doet nieuwe toezeggingen over een vroegpensioen voor lagere inkomens en mensen met zwaardere beroepen. FNV Bondgenoten en Abvakabo blijven het akkoord afwijzen.

17 september 2011: FNV Bouw vindt de toezeggingen voldoende en stemt in met het aangepaste akkoord