Nieuwe pensioenstelsel: We worden belazerd!

Citaat van John Ruben, oud-directeur van het Phillips Pensioenfonds:

We worden belazerd!!

Artikel in ED van Joop Aghterbosch.

John Ruben, oud-directeur van het Philips Pensioenfonds, geeft in het ED van 26 juni in nette woorden een vernietigend commentaar op het nieuwe pensioenstelsel. Maar positieve geluiden zijn niet alleen op drijfzand gebaseerd, zoals hij stelt; we worden gewoon ‘belazerd’ om het maar eens plat te zeggen.

JOOP AGTERBOSCH
Er is nauwelijks een zinnig argument om het pensioenstelsel volledig op de schop te nemen.

Is er in het nieuwe geen vaste rekenrente meer? Natuurlijk wel. Hij heet gewoon anders: projec- tierendement en dat kan met een beetje geluk ietsje hoger worden, maar ook lager.

Zijn er geen dekkingsgraden meer? Natuurlijk wel, maar we noemen ze niet meer zo. De Nederlandsche Bank en de minister willen een dikke vinger in de pap houden, terwijl het gaat om geld van pensioendeelnemers. Gepensioneerden mogen niet eens meepraten over hun eigen geld.

Waarom dan toch zoveel druk om een ander stelsel? Werkgevers wilden zekerheid over de te betalen premie en die krijgen ze: een ‘beschikbare premieregeling’. Met de vakbonden wordt in de cao een premiepercentage of soms zelfs een vast bedrag afgesproken.

Vakbonden wilden een andere berekening van de AOW-leeftijd en een regeling voor zware beroepen. Hebben beide niets te maken met aanvullende pensioenen, maar zijn wel gebruikt in de onderhandelingen.

Werkgevers en vakbonden hadden moeite met de ‘doorsneepremie’. Jongeren zouden te veel en ouderen te weinig premie betalen, als een werknemer regelmatig van werkgever wisselt. Daar zit iets in, maar dat kan nu via de ‘waardeoverdracht’ ook al redelijk geregeld worden.

Straks krijgt iedere werknemer een eigen ‘pensioenpotje’. En daarmee een eigen pensioenbedrag als hij met pensioen gaat. Of er dan nog een redelijk pensioen voor te kopen valt is volstrekt onduidelijk. Alle risico’s worden doorgeschoven naar de toekomstige gepensioneerde. Heel verstandig dat de FNV-leden nog eens goed willen nadenken.

Zoals Ruben al zegt: De meeste problemen kunnen, met een beetje goede wil, in het huidige stelsel gemakkelijk worden opgelost. Waarom kan de rekenrente niet anders? Er wordt gedaan alsof die rente in steen gebeiteld is en dat er geen discussie over mogelijk is. Maar het was wel een goed drukmiddel voor de minister. Voorzichtigheid is goed, maar met een pot van 1500 miljard euro, en een gemiddeld reëel rendement van 6 procent, kun je echt wel wat lijden.

Kortom: Het nieuwe stelsel lost vooral iets op voor de werkgevers: zekere premies. Brengt veel onzekerheid voor werknemers; wat krijg ik voor mijn pensioenbedrag. Kost heel veel voor iets dat eigenlijk geen probleem is: compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie. Het is duidelijk hoe dat betaald wordt: uit de huidige pensioenpot, die vooral door ouderen is opgebouwd. Daar hebben jongeren nog weinig aan kunnen bijdragen.

De beste oplossing zou zijn alle pensioenfondsen samen te voegen en meteen ook de zzp’ers erin onder te brengen. Eén fonds voor alle werkenden. Dan is er zeker geen probleem van de ‘doorsneepremie’ meer. Maar dan moeten ‘rijke’ fondsen samengaan met ‘arme’ fondsen. Dat vergt veel solidariteit en dat is niet populair. Met de huidige pensioenpot en zo’n crisis zou het echter wel een goed moment zijn.