Hulde aan de leden van het LP die niet wilden stemmen over het pensioenakkoord

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde.

Pensioen is uitgesteld, loon. Loon dat wordt gespaard in een fonds voor je ‘oude dag’. Die spaarpot is ons geld en wordt voor ons zorgvuldig beheerd. Spelregels zorgen dat die spaarpot niet door anderen en voor andere doelen wordt gebruikt. Die spelregels zijn echter door ‘de politiek’ zo ingewikkeld gemaakt dat wij geen zeggenschap over onze eigen poen hebben.

 

Geen zeggenschap over eigen poen

Want, terwijl er ruim 1500 miljard in die spaarpot zit en er jaarlijks ca. 30 miljard aan pensioen wordt uitgekeerd (ziet iemand hier een probleem?) zijn pensioenen al 10 jaar niet mee gestegen met prijzen en tarieven. Hierdoor hebben pensioenen 20% aan koopkracht verloren. Met die ingewikkelde spelregels in de hand dreigt de politiek zelfs pensioenen te korten! De ‘geesten’ worden hiermee rijp gemaakt voor een ander pensioenstelsel. Een stelsel waar pensioen geen arbeidsvoorwaarde en geen ‘uitgesteld’ loon meer is! Je pensioen afhankelijk wordt van beurskoersen en je helemaal geen zeggenschap meer hebt over de spaarpot die je samen opbouwt!

 

Beloftes doorgeprikt, terecht geen stemming in Ledenparlement

Met beloftes dat ‘iedereen erop vooruit zou gaan’ werd het nieuwe stelsel aangeprezen. Maar harde bewijzen werden niet gegeven. Terecht hebben daarom op 19 juni vele leden van het  FNV-Ledenparlement niet willen stemmen over dit nieuwe stelsel! En het is zeer de vraag of over 2 weken die ‘harde bewijzen’ wel worden geleverd! Daarom is de kans groot dat het nieuwe stelsel door het Ledenparlement wordt afgewezen. En is dat een ramp?

– nee want dan blijft het oude stelsel bestaan waarin pensioen arbeidsvoorwaarde is!

– nee, want dan is FNV weer machtsfactor geworden: vertrekpunt tot opbouw van vakbondsmacht om te voorkomen dat de economische gevolgen van ‘corona’ op de werkers, vooral de jongere generatie, worden afgewenteld.

– nee want dat is een startpunt tot ‘ontpoldering’ van FNV en opbouw van een strijdbare en democratische vakbeweging.

 

Indexatie voor elke generatie

Dan houden we als vakbond controle op de pensioenen want dan blijft pensioen evenals ‘eerder stoppen met werken’ ‘op de cao-tafel liggen’. En kunnen we zeggenschap afdwingen over onze eigen pensoenspaarpot, waardoor kortingen helemaal niet aan de orde komen en pensioenen worden geïndexeerd. Dit is van groot belang voor gepensioneerden die koopkracht verloren hebben. Maar ook voor werkenden omdat hun pensioenopbouw hierop wordt afgestemd.

 

Een zegen voor de economie

20% verhoging van de pensioenen betekent jaarlijks geen 30 maar 36 miljard aan pensioenuitkeringen. Uit een pensioenpot van 1500, waarmee rendement gemaakt wordt en bovendien premies binnen komen! Wie ziet hier een probleem? Zelfs kan met terugwerkend tot 2010 het verlies aan koopkracht worden goedgemaakt. Dat levert eenmalig een bedrag van ca. 37 miljard. Ook geen probleem voor een pensioenpot van 1500 miljard!

Een groot deel van dit bedrag zal in de consumptieve economie terecht komen. De door ‘corona’ geteisterde economie krijgt met indexering dus een eenmalige injectie van 37 en een structurele jaarlijkse injectie van 6 miljard!

 

20 juni 2020 Kernteam Actiecomite FNV-Kaderleden Red het Pensioenstelsel