Uit de politiek

Legale diefstal

19 februari 2021
Kans op korten blijft aanwezig

Het komt niet vaak voor dat in een officieel stuk van de Eerste Kamer gesproken wordt over legale diefstal door de Overheid. Echter het is wel degelijk het geval.

In een 12 pagina’s groot stuk met 57 vragen omtrent de uitwerking van het pensioenakkoord stelt de 50PLUS fractie onder andere het volgende:

“De gepensioneerden hebben reeds de pech dat ze moeten invaren (in het nieuwe systeem, r.j.m.) in een tijd dat de rente wordt gedomineerd door ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB).
Dit is een uitzonderlijke tijd met een uitzonderlijk lage rente, terwijl de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen (door de Pensioenfondsen op hun beleggingen, r.j.m.) veel hoger waren en zijn. Dit is in hoge mate onrechtvaardig en betekent in feite legale diefstal. Dat is toch niet uit te leggen?”


De politiek zit niet stil en bedenkt o.a. een comité dat er voor moet zorgen dat de nieuwe pensioenpolitiek zo rimpelloos mogelijk wordt doorgevoerd. In de bijlage vindt u een verslag van het Min. van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over hoe dit wordt aangepakt: